18-7

Рішення №287-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 01:02 Секретар сільради   [ оновлено 4 серп. 2017 р., 13:11 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розгляд звернення голови Калинівської селищної ради  щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальної громади

             

       Розглянувши звернення голови Калинівської селищної ради щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад, відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Порядку  проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Рожівської сільської ради №913-57(позач.)-УІ від 06.06.2015 р., сесія сільської ради 

    В И Р І Ш И Л А:

      1.Доручити виконавчому комітету Рожівської сільської ради організувати проведення громадського обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад села Квітневе, села Перемога, села Скибин, смт.Калинівка Калинівської селищної ради, села Рожівка Рожівської сільської ради, села Рожни Рожнівської сільської ради, села Літки Літківської сільської ради, села Соболівка, села Літочки Літочківської сільської ради, села Пухівка Пухівської сільської ради, села Зазим’є Зазимської сільської ради, села Погреби Погребської сільської ради  в Калинівську територіальну громаду з адміністративним центром у смт.Калинівка.

      2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого    самоврядування, освіти, культури, сім’ї , молоді та спорту, охорони здоров’я та  соціального  захисту. 

                                      

     Сільський голова                                                           С.Д.Величенко 

     Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук

                      с.Рожівка

             19 травня  2017 року

             №287 – 18(позач.) -УІІ

Рішення №288-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 01:02 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:52 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди  землі  №240 від 31.01.2006 р., укладеного з ТОВ «Таліон»

            

         Розглянувши заяву ТОВ «Таліон» про внесення змін до договору оренди землі №240 від 31.01.2006р. в частині зміни відсоткової ставки орендної плати за землю,  відповідно до пункту 11 зазначеного договору оренди землі, враховуючи  рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури  та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись Законами України «Про оренду землі»,  Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія сільської ради    

В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного з ТОВ «Таліон», нотаріально посвідченого за № 240 від 31 січня 2006 р., а саме:

       - пункт 4 Розділ договору «Об’єкт оренди» викласти в такій редакції:

       «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Міськрайонним управлінням у Броварському районі та м.Бровари Головного управління Держгеокадастру у Київській області складає 1 663 228,06(один мільйон шістсот шістдесят три тисячі двісті двадцять вісім гривень 06 копійок)гривень».

      -  пункт 8 Розділ договору   «Орендна плата»   викласти в такій редакції :

      «8.Орендар вносить орендну плату за земельну ділянку,  виключно у грошовій формі в національній валюті України в розмірі 99 793,68(дев’яносто дев’ять тисяч сімсот дев’яносто три  гривні 68 копійок)гривень на рік, що становить 6(шість)  відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки протягом 2(двох) років з подальшим переглядом.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди  землі,  згідно з чинним законодавством України.


Сільський голова                                                                С.Д.Величенко      

                   Землевпорядник сільської ради                                        І.В.Янів 

                           с. Рожівка

                   19 травня  2017 року

                   №288-18(позач.)- УІІ               


Рішення №289-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 01:01 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про припинення  дії договору оренди землі, укладеного з  гр. Садовською Я.Б.

 

Розглянувши  заяву  гр. Садовської Ядвіги Броніславівни  про розірвання договору оренди землі №790 від 16.02.2016р. щодо земельної ділянки площею  0,1207га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 16  в с. Рожівка Броварського району Київської області, відповідно до п. 37 зазначеного Договору оренди землі, враховуючи рекомендації  постійної  депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись  статтями 12, 141 Земельного кодексу України,  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про оренду землі»,  сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Припинити дію договору оренди землі №790  від 16 лютого 2016 року, укладеного між Рожівською сільською радою та гр. Садовською Ядвігою Броніславівною щодо земельної  ділянки площею 0,1207га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 16  в с.Рожівка Броварського району Київської області шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін.

     2.Доручити  сільському голові укласти Договір про розірвання вищезазначеного  Договору оренди землі згідно чинного законодавства України.

Сільський  голова                                                                 С.Д. Величенко

                   Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                         с. Рожівка

                   19 травня 2017року

                    №289 - 18(позач.)-УІІ

Рішення №290-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 01:00 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про  передачу в оренду земельної ділянки  гр. Ковалю М.Ф..

 

 

Розглянувши  заяву  гр. Коваля Миколи Федоровича  про передачу в оренду  земельної ділянки  площею 0,1494 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 12  в    с. Рожівка Броварського району Київської області, з зв’язку з відчуженням нерухомого майна (зміною власника житлового будинку), відповідно до п. 36 Договору оренди землі №3698 від 29.07.2015р., враховуючи рекомендації  постійної  депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись  статтями 12, 141 Земельного кодексу України,  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 31 Закону України «Про оренду землі»,  сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Розірвати договір оренди землі №3698  від 29 липня 2015 року, укладений між Рожівською сільською радою та гр. Кімою Борисом Івановичем щодо земельної  ділянки площею 0,1494га для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  по вул. Берегова, 12  в    с. Рожівка Броварського району Київської області.     

     2. Передати в оренду гр. Ковалю Миколі Федоровичу   земельну ділянку  площею 0,1494га(0,1494га під житловою забудовою)  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), кадастровий номер 3221287001:01:036:0032,  за рахунок земель комунальної власності, терміном на 49 (сорок дев’ять) років по вул. Берегова, 12  в  с.Рожівка Броварського району Київської області.

      3.Встановити  річну орендну плату за землю в розмірі 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки землі, що становить  5 870 гривень 41 копійка (п’ять  тисяч вісімсот сімдесят  гривень 41 копійка) на рік.

      4.Доручити   сільському голові укласти  Договір про розірвання вищезазначеного  Договору оренди землі та Договір оренди землі згідно з чинним законодавством України.

      5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський  голова                                                                 С.Д. Величенко

                  Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                           с. Рожівка

                  19 травня 2017року

                   №290-18(позач.)-УІІ                            


Рішення №291-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:58 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:54 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі(на місцевості) та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Кальчику В.Г. в межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши подану на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)  гр. Кальчику Віктору Георгійовичу  для  колективного садівництва в СТ «Академік», по вул. 6 лінія №312  в межах с. Рожівка  Броварського району, Київської області,  розроблену ФОП Семенюк М.В., враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  №НВ-3207572962016 від 27.10.2016р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями 19, 55 Закону України «Про землеустрій», статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) гр. Кальчику Віктору Георгійовичу  для колективного садівництва  площею 0,1151 га   по вул. 6 Лінія, №312 в садовому товаристві «Академік» в межах с.Рожівка Броварського району, Київської області,  розроблену ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Кальчику Віктору Георгійовичу земельну ділянку   площею 0,1151га(сади) для колективного  садівництва, розташовану по вул. 6 Лінія, №312 в садовому товаристві «Академік»  в межах с. Рожівка  Броварського району, Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:02:003:0021.

       4.Гр. Кальчику В.Г. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко

                 Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                       с. Рожівка

                19 травня  2017 року

                №291 - 18(позач.)-УІІ                                                                                                      

Рішення №292-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:57 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:55 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Глуменку А.О.  в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Глуменку Анатолію Олександровичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Козацька, 17 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208533502017 від 17.03.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Глуменку Анатолію Олександровичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1511 га по вул. Козацька, 17 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. Глуменку Анатолію Олександровичу земельну ділянку   площею 0,1511га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Козацька, 17  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0061.

       4.Гр. Глуменку А.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   19 травня 2017 року

                    №292 – 18(позач.)-УІІ                             

Рішення №293-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:57 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:56 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Журбі М.О.  в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Журбі Михайлу Олександровичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Козацька, 13 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208957782017 від 16.05.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Журбі Михайлу Олександровичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Козацька, 13 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Журбі Михайлу Олександровичу  земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Козацька, 13  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0081.

       4.Гр. Журбі М.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   19 травня 2017 року

                    №293 – 18(позач.)-УІІ                                                                     

Рішення №294-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:56 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:56 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Зякун Я.О.  в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зякун Яні Олександрівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Козацька, 3 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208899192017 від 05.05.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Зякун Яні Олександрівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Козацька, 3 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Зякун Яні Олександрівні земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Козацька, 3  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0077.

       4.Гр. Зякун Я.О. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   19 травня 2017 року

                    №294 – 18(позач.)-УІІ                     

Рішення №295-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:56 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:57 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Климась Л.М.  в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Климась Лілії Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Тиха, 11 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208958482017 від 16.05.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Климась Лілії Миколаївні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. Тиха, 11   в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Климась Лілії Миколаївні   земельну ділянку   площею 0,1500га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Тиха, 11  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0083.

       4.Гр. Климась Л.М. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   19 травня 2017 року

                    №295 – 18(позач.)-УІІ                                                                                   

Рішення №296-18(позач.)-УІІ

опубліковано 22 трав. 2017 р., 00:55 Секретар сільради   [ оновлено 17 черв. 2017 р., 05:58 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Конончуку В.В.  в  межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Конончуку Віталію Володимировичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. М.Стельмаха, 10 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208961962017 від 16.05.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Конончуку Віталію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. М.Стельмаха, 10 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Конончуку Віталію Володимировичу  земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. М.Стельмаха, 10  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0084.

       4.Гр. Конончуку В.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів 

                           с.Рожівка

                   19 травня 2017 року

                    №296 – 18(позач.)-УІІ                                                                                                 

1-10 of 27