17-7

Рішення №259-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:07 Секретар сільради   [ оновлено 3 квіт. 2018 р., 23:15 ]


                                              РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

07 квітня 2017 р.                                       259 ( 17 -VII)

 

«Про внесення змін в  рішення  14-ої  сесії сільської ради VІI скликання  № 205 від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

         Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року № 205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

1.1.У абзаці третьому  пункту 1 цифри «1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2488,633»,  «1997,833»,«490,8» та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.2.У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «1997,833», «490,8».

1.3.У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1512,733».

1.4. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 342800,00 грн.:

            сільська рада  - 213000,00 грн.,

            дошкільна освіта – 72800,00 грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12000,00 грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 45000,00 грн.          

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 240 000,00 грн.:

           інвестиційний розвиток територій  - 50 000,00 грн.,

            благоустрій міст, сіл, селищ – 190000,00 грн.

2.Внести зміни  у додатки 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

Сільський голова                                                             С.Д.Величенко


Рішення №260-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:07 Секретар сільради   [ оновлено 18 квіт. 2017 р., 12:20 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Плану з підготовки проектів

регуляторних актів сільської ради на 2017 рік

 

 

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А: 

     1.Внести зміни до Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік, виклавши його в редакції, що додається.

        2.Оприлюднення Плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                             Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                                             Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                     с.Рожівка               

                07 квітня 2017 року          

                №260 - 17 - УІІ

Рішення №261-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:06 Секретар сільради   [ оновлено 18 квіт. 2017 р., 05:00 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ

Про затвердження Правил благоустрою території  села Рожівка

Броварського району Київської області

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівнитцва,  земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  сільської ради


В И Р І Ш И Л А:


        1.Затвердити Правила благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області(додаються).

2.Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення №145 – ІХ – УІ від 26.08.2011р. «Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівнитцва,  земельних відносин,  екології та охорони навколишнього середовища.

 

                            Сільський голова                                             С.Д.Величенко

                            Секретар сільської ради                                   З.Я.Конончук

                с.Рожівка

            07 квітня   2017 року

             № 261 -17 -УІІ

 

 

Рішення №262-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:06 Секретар сільради   [ оновлено 18 квіт. 2017 р., 12:22 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії сільської  ради №119-8УІІ від 29.07.2016 року

 «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік»

 

В зв’язку з прийняттям Законів України №1791-УІІІ від 20.12.2016р. «Про внесення змін до податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у  2017р.» та №1797 від 21.12.2016р.   «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства рішення сесії сільської  ради №119-8УІІ від 29.07.2016 року  «Про встановлення місцевих податків на 2017 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни до рішення сесії сільської ради №119-8-УІІ від 29.07.2016р. «Про встановлення місцевих податків  на 2017 рік», а саме:

       Розділ І. «Податок на нерухоме майно»

- в пункті  2.«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»:

2.2.2. доповнити абзацами:

 «и)об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й)об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к)об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л)об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей»

останній абзац 2.4.2 викласти у такій редакції:

«Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»

2.7.4. викласти у такій редакції:

«Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

 

- в пункті 3. «Транспортний податок»:

3.2.1  викласти у редакції:

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.»

 

- в пункті  4.«Плата за землю. Земельний податок»:

4.5.1. викласти в такій редакції:

«4.5.1.Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – 0,01 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь -  0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.»

4.6.1. викласти в такій редакції:

«4.6.1.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.»

підпункт 4.8. доповнити 4.8.6. такого змісту:

«4.8.6. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 4.7 пункту 4 цього Розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.»

підпункт 4.9. доповнити абзацами:

- «державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій».

4.12.5. викласти в такій редакції:

«4.12.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

 У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 - розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

 - розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

 У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).»

4.13.2. викласти в такій редакції:

«4.13.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.»

Розділ 2. «Єдиний податок»

- пункт 4  викласти в редакції:

«4.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового(звітного) року9далі у цій главі – прожитковий мінімум), другої групи -  відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2.Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний  місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3.Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1)3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2)5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3».

 

-пункт 9 викласти в такій редакції:

«9.Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

1.для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту) - 0,95;

2.для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

3.для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

4.для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

5.для земель водного фонду - 2,43;

6.для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту, - 6,33.»

 

Сільський голова                                                       С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко 

     с.Рожівка

07 квітня 2017 року

№262 -17-УІІ

Рішення №263-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:05 Секретар сільради   [ оновлено 20 квіт. 2017 р., 04:37 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Детального плану території  індивідуальної житлової забудови

с. Рожівка Броварського району Київської області.

 

 Розглянувши Детальний план території індивідуальної  житлової забудови    с.Рожівка Броварського району Київської області,  в складі пояснювальної записки, додатків  та графічної частини, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи  протокол громадських слухань з обговорення Детальних планів території  с.Рожівка Броварського району Київської області від 03.04.2017р., протокол №2  засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Броварської РДА від 04.04.2017р.  та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290    «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Детальний план території індивідуальної житлової забудови с.Рожівка Броварського району Київської області на земельну ділянку загальною площею 5,6963га, що додається.

2.Визначити, що Детальний  план  території індивідуальної житлової  забудови  с.Рожівка Броварського району Київської області є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – Схеми генерального плану села Рожівка Броварського району Київської області. 

         3.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

             Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                   с.Рожівка

             07 квітня 2017 року

               №263 - 17-УІІ 

Рішення №264-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:05 Секретар сільради   [ оновлено 17 квіт. 2017 р., 11:16 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Детального плану території для розміщення об’єктів промисловості(СТО, складського приміщення, цеху по виготовленню жерстяних виробів) та магазину в с. Рожівка Броварського району Київської області.

 

 Розглянувши Детальний план території для розміщення об’єктів промисловості(СТО, складського приміщення, цеху по виготовленню жерстяних виробів) та магазину в с.Рожівка Броварського району Київської області,  в складі пояснювальної записки, додатків  та графічної частини, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи  протокол громадських слухань з обговорення Детальних планів території  с.Рожівка Броварського району Київської області від 03.04.2017р., протокол  №2 засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Броварської РДА від 04.04.2017р.  та рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290    «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Детальний план території для розміщення об’єктів промисловості(СТО, складського приміщення, цеху по виготовленню жерстяних виробів) та магазину в  с.Рожівка Броварського району Київської області земельної ділянки загальною площею 1,2932 га, що додається.

2.Визначити, що Детальний  план  території для розміщення об’єктів промисловості(СТО, складського приміщення, цеху по виготовленню жерстяних виробів) та магазину в   с.Рожівка Броварського району Київської області є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – Схеми генерального плану села Рожівка Броварського району Київської області. 

         3.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

                  Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко 

        Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                   с.Рожівка

             07 квітня 2017 року

               №264 - 17-УІІ

 

Рішення №265-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:04 Секретар сільради   [ оновлено 17 квіт. 2017 р., 11:21 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Балабану М.М.  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Балабану Михайлу Михайловичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Козацька, 7 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208660982017 від 03.04.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Бабалану Михайлу Михайловичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Козацька, 7 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Балабану Михайлу Михайловичу  земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Козацька, 7  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0070.

       4.Гр. Балабану М.М приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                           Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

           07 квітня  2017 року

           №265 - 17-УІІ                                                                  

Рішення №266-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:04 Секретар сільради   [ оновлено 17 квіт. 2017 р., 11:22 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Басараб О.П. в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Басараб Олені Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Миру, 28 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208699522017 від 06.04.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. Басараб Олені Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000 га по вул. Миру, 28 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Басараб Олені Петрівні  земельну ділянку   площею 0,1000га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Миру, 28  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0197.

       4.Гр. Басараб О.П. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                                              Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

           07 квітня  2017 року

           №266 – 17-УІІ                                                              

Рішення №267-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:03 Секретар сільради   [ оновлено 17 квіт. 2017 р., 11:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Кацубі Ю.  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кацубі Юрію Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Тиха, 9 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208699452017 від 06.04.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Кацубі Юрію Юрійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га по вул. Тиха, 9 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Кацубі Юрію Юрійовичу  земельну ділянку   площею 0,1500га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Тиха, 9 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0075.

       4.Гр. Кацубі Ю.Ю. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

           Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко

Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

           07 квітня  2017 року

           №267 – 17-УІІ                                                                                            

Рішення №268-17-УІІ

опубліковано 17 квіт. 2017 р., 11:03 Секретар сільради   [ оновлено 17 квіт. 2017 р., 11:25 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Лободюк М.П. в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лободюк Марині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Козацька, 11 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ФОП Семенюк М.В.,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3208699352017 від 06.04.2017р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Лободюк Марині Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1200 га по вул. Козацька, 11 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ФОП Семенюк М.В..

       2.Передати у власність гр. Лободюк Марині Петрівні  земельну ділянку   площею 0,1200га(під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Козацька, 11  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:041:0074.

       4.Гр. Лободюк М.П. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                            Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

           07 квітня  2017 року

           №268 – 17-УІІ                                                                                                       

1-10 of 29