16-7

Рішення №241-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 06:02 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:42 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про звіт про виконання Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка за 2016 рік

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  2016 рік,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Затвердити звіт сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  2016 рік.

 

                                                       Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко  

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                       с.Рожівка

                       17 лютого  2017 року

                       №241 - 16 - УІІ                        

Рішення №242-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 06:01 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:44 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 
Рожівської сільської ради за 2016 рік


 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2016 рік,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2016 рік по доходах у сумі 2329,4тис.грн. і по видатках у сумі 1610,1  тис.грн.:

-         по загальному фонду по доходах у сумі 1641,4 і по видатках у сумі 1288,4 грн.

-         по спеціальному фонду по доходах у сумі 688,0 і по видатках у сумі 321,7 грн.

  

                                        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко  

                      с.Рожівка

         17 лютого 2017 року                     

           № 242 - 16 -УІІ

 

Рішення №243-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 06:01 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:49 ]

          РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17 лютого 2017 р.                          № 243 ( 16 -VII)

 

«Про внесення змін в  рішення  14-ої  сесії сільської ради VІI скликання  №205 від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

         Розглянувши  пропозиції головного бухгалтера, керуючись статтями 23 та 78  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні  висновки та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради -

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1.Внести наступні зміни до рішення сесії Рожівської сільської ради  VII cкликання від 23 грудня 2016 року № 205 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

1.1.У абзаці третьому  пункту 1 цифри « 1905,833», «1655,033», «250,8»  замінити на «2452,633»,  «1961,833», „490,8” та доповнити словами «згідно з додатком №3 до цього рішення».

1.2.У пункті 2  цифри  «1655,033», «250,8»  замінити на «1961,833», „490,8”.

1.3.У пункті 8  цифри  «1142,933»  замінити на «1476,733».

1.4.Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

           - по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 306800,00 грн.:

            сільська рада  - 213000,00 грн.,

            дошкільна освіта – 41800,00 грн.

            інші видатки на соціальний захист населення – 12000,00 грн.

            благоустрій міст, сіл, селищ – 40000,00 грн.          

           - по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 240 000,00 грн.:

           інвестиційний розвиток територій  - 50 000,00 грн.,

            благоустрій міст, сіл, селищ – 190000,00 грн.

2.Внести зміни  у додатки 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                   С.Д.Величенко

Рішення №244-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 06:00 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:50 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про звіт сільського голови  про роботу виконавчого комітету Рожівської сільської ради  за 2016 рік

 

           Заслухавши  звіт сільського голови с.Рожівка  Величенко С.Д. про роботу виконавчого комітету Рожівської сільської ради  за 2016 рік, відповідно до статті 26, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Рожівської сільської ради УІ скликання,  сесія сільської ради

 

                                                               В И Р І Ш И Л А:

Звіт сільського голови с.Рожівка Величенко С.Д. про роботу виконавчого комітету Рожівської сільської ради за 2016 рік затвердити.

  

              Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко 

          Секретар сільської ради                                            З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                       17 лютого  2017 року

                       № 244 - 16 - УІІ

Рішення №245-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 06:00 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:51 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про звіт про фінансово-господарську діяльність

Рожівського комунального підприємства „Добробут” за 2016 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт директора Рожівського КП „Добробут”  Величенка Л.М. про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства  за  2016 рік,  керуючись статтями  26,  29 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Звіт директора Рожівського комунального підприємства „Добробут” про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства за 2016 рік затвердити.                  

 

                                                      Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                       с.Рожівка

                       17 лютого  2017 року

                       №245 - 16 - УІІ                        

Рішення №246-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 05:59 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:52 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  

РІШЕННЯ 

Про встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до

 комунальної власності територіальної громади с.Рожівка, розміру

  частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету         Відповідно до пункту 29 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

         Встановити на 2017 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади села Рожівка, частку прибутку, яка підлягає зараховуванню до місцевого бюджету, в розмірі  10  відсотків.

 

                                             Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                                             Бухгалтер сільської ради                                          О.М. Трохименко

                       с.Рожівка

                17 лютого  2017 року

                № 246 -  16 - УІІ

Рішення №247-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 05:59 Секретар сільради   [ оновлено 5 лист. 2019 р., 03:56 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату

 Рожівської сільської  ради та витрат на його  утримання на 2017 рік

 

       Відповідно до пункту 5 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №700 від 12.05.2007.) „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, з метою подальшого упорядкування умов оплати праці працівників сільської ради,  сесія сільської ради

 

       В И Р І Ш И Л А: 

      1.Затвердити штатний розпис виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрати на його утримання  на 2017 рік згідно з додатками  №1, 2.

      2.Встановити на 2017 рік щомісячне преміювання сільському голові  в розмірі 220 відсотків посадового окладу.

      3.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань сільському голові та працівникам сільської ради  здійснювати згідно чинного законодавства в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати кожна в  межах затвердженого фонду оплати праці. 

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко 

                       с.Рожівка

                       17 лютого 2017  року

                       №247 - 16 - УІІ

Рішення №248-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 05:58 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:56 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання

 працівників  Рожівської сільської ради

  

         Відповідно до статті 247 Кодексу Законів про працю України, частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР, статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закону України „Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95-ВР, підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 №268, пункту 2 наказу Міністерства праці України „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 02.10.1996 №77 та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи,  сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

       Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Рожівської сільської ради  на 2017 рік (додається).

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                              с.Рожівка

                       17 лютого  2017 року

                       № 248 - 16 - УІІ                         

Рішення №249-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 05:57 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:56 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ 

Про виконання плану роботи Рожівської сільської  ради за 2016 рік

 

 

        Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                              

В И Р І Ш И Л А:


         1.Звіт  про виконання плану роботи Рожівської сільської ради за 2016 рік затвердити.

         2.Постійним комісіям сільської ради систематично здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих сільською радою.

         

Сільський голова                                                           С.Д.Величенко 

                                         Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук                                             

                            с.Рожівка

                       17 лютого 2017 року

                      № 249 -  16 - УІІ

    

Рішення №250-16-УІІ

опубліковано 6 бер. 2017 р., 05:54 Секретар сільради   [ оновлено 19 бер. 2017 р., 09:59 ]


 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                РІШЕННЯ

Про затвердження компенсаційних витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв"язку з виконанням 
службових обов"язків

 

 

     З метою відшкодування працівникам матеріальних витрат, пов’язаних з виконанням службових, передбачених законом, обов’язків, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1997 року № 922 «Про відшкодування окремим категоріям працівників бюджетних установ та організацій витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків»,  враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:  

    

    1.Затвердити компенсаційні виплати працівникам Рожівської сільської ради на проїзд у пасажирському транспорті у зв’язку з  виконанням службових обов’язків

-       в розмірі 9,00 грн по маршруту с.Рожівка – м.Бровари,

-       в розмірі 9,00 грн по маршруту м.Бровари - с.Рожівка,

-       в розмірі 18,00 грн по маршруту с.Рожівка – м.Київ,

-       в розмірі 18,00 грн по маршруту м.Київ - с.Рожівка.

 

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                      с.Рожівка

                17 лютого 2017 року

                    250 16 -УІІ

1-10 of 20