8-7

Рішення №116 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 03:02 Секретар сільради   [ оновлено 11 лют. 2017 р., 13:19 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про  виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади

с.Рожівка за І-ше півріччя  2016 року

 

         Заслухавши інформацію сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за І-ше півріччя 2016 року,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради  


                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Інформацію сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  І-ше півріччя 2016 року прийняти до відома.

 

                                                          Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко  

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                           с.Рожівка

                       29 липня 2016 року

                       №116 - 8 - УІІ

Рішення №117 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 03:02 Секретар сільради   [ оновлено 14 серп. 2017 р., 03:13 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2016 року

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2016 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2016 року по доходах у сумі 931,1 тис.грн. і по видатках у сумі 645,2  тис.грн.:

1.  По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі  535,5 тис.грн. та по видатках у сумі    614,3  тис.грн.

2.  По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 395,6 тис.грн. та по видатках  у сумі  30,9 тис.грн.

 

 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

  

 

                      с.Рожівка

               29 липня  2016 року                     

               № 117 8 - УІІ

 

 

 

Рішення №118 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 03:01 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 11:21 ]

                      
 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії Рожівської сільської  ради УІІ скликання

№ 24 від 24 грудня 2015р. «Про сільський бюджет Рожівської сільської  ради на 2016 рік»

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Рожівської сільської ради Трохименко О.М. про внесення змін до сільського бюджету Рожівської сільської ради на 2016 рік, враховуючи рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:  

1.За рахунок перевиконання доходів загального фонду станом на 01.07.2016 року збільшити у грудні 2016р.план доходної частини сільського бюджету Рожівської сільської ради у сумі 85000,00 грн., а саме:

- по ККД 13010200 «­­­­­Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду» на 10000,00 грн.

- по ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  на 35000,00грн.

- по ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 40000,00 грн.

2.За рахунок збільшення плану  доходної частини загального фонду сільського бюджету за І півріччя 2016 року збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету в сумі 85000,00 грн., а саме:

КФК 160101 «Землеустрій» КЕКВ 2240 – 5000,00 грн.              

КФК 250404 «Інші видатки» КЕКВ 2240  - 46000,00 грн. 

КФК 100203  «Благоустрій»  КЕКВ 2273 – 34000,00 грн.    

 3.З метою ефективного використання бюджетних коштів перерозподілити видатки

загального фонду по КФК 070101 »Дошкільні заклади освіти» , а саме:

зменшити видатки по КЕКВ 2120 на 25300,00 грн.  та  збільшити видатки у сумі 25300,00 грн., в тому числі:

- КЕКВ 2210 на 5000,00 грн,

- КЕКВ 2220 на 3000,00 грн,

- КЕКВ 2230 на 16000,00 грн,

 - КЕКВ 2240 на 1300,00 грн.,

          4.Збільшити видаткову частину сільського бюджету спеціального фонду по розділу  «Інші надходження» за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2016 року (бюджет розвитку)  у сумі 20000,00 грн. та направити їх на КФК 150101  «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 – 20000,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги  по вулиці Броварська у с.Рожівка Броварського району Київської області.

          5. Додатки 1, 2,3,6,7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

     6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

                                             Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                              Головний бухгалтер                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

               29 липня 2016 року

                    №118 - 8-УІІ

Рішення №119 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 03:01 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:00 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення місцевих податків на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія  сільської ради

                                                    

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Встановити місцеві податки згідно додатку 1:

         а)податок на майно;

         б)єдиний податок.

      2.Визнати таким, що  втратило чинність рішення Рожівської сільської ради  від 29.01.2016 №40-4-УІІ «Про внесення змін до рішення №953-59-УІ від 10.07.2015р. «Про встановлення місцевих податків на 2016 рік».

       3.Це  рішення  набирає  чинності з 01.01.2017 року.

       4.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко 

     с.Рожівка

29 липня 2016 року

№ 119 – 8 -УІІ

Рішення №120 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 03:00 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 11:25 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження Положення про тендерний комітет та складу тендерного

 комітету Рожівської сільської ради

 

     З метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р., керуючись статтею 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Положення про тендерний комітет Рожівської сільської ради(додаток №1).

2.      Затвердити склад тендерного комітету Рожівської сільської ради(додаток № 2).

3.      Вважати таким, що втратило чинність рішення ХІУ сесії Рожівської сільської ради УІ скликання № 227 від 27.01.2012 року.

4.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

      Головний бухгалтер                                                             О.М.Трохименко       

         с.Рожівка

 29  липня 2016 року                     

 № 120 - 8-УІІ

Рішення №121 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 02:59 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2017 р., 11:36 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо формування

  земельних ділянок в комунальну власність  в с. Рожівка Броварського району Київської області

 

Розглянувши клопотання ПАТ «Київобленерго» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 15 земельних ділянок  у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд  об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ЩТП-1606 та 14 опорами ПЛ-10 кВ загальною площею 0,0091 га  в с.Рожівка Броварського району Київської області  та додані до нього матеріали,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 122, 123, 134,186-1 Земельного Кодексу України, статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

     1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо формування 15 земельних ділянок  у комунальну власність для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд  об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ЩТП-1606 та 14 опорами ПЛ-10 кВ орієнтовною площею 0,0091 га  в с.Рожівка Броварського району Київської області, для подальшої передачі в оренду ПАТ «Київобленерго».

     2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України.

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

  

Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко

                                                 Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів                              

              с.Рожівка 

          29 липня   2016 року

           №121 - 8-УІІ

Рішення №122 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 02:58 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2016 р., 04:25 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Корольчук Н.Я, 

 

Розглянувши  заяву  гр. Корольчук Ніни Яківни  про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної  ділянки площею 0,2000га  для ведення особистого селянського господарства  в  с. Рожівка Броварського району Київської області та додані до неї матеріали,  враховуючи рекомендації  постійної депутатської  комісії сільської ради  з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12,  118, 121, 186-1 Земельного кодексу України,  статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Надати дозвіл  гр. Корольчук Ніні Яківні   на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2000га   для  ведення особистого селянського господарства   в с. Рожівка Броварського району  Київської області.

        2.Рекомендувати гр. Корольчук Н.Я. звернутися до землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

        3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України.

        4.Попередити громадянку про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

        5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

          Сільський   голова                                                                С.Д.Величенко

                                                       Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів    

                      с. Рожівка

               29 липня 2016 року

                     № 122 - 8-УІІ

                                                                                                                   

Рішення №123 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 02:58 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2016 р., 04:27 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Герасименку О.А.  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Герасименку Олегу Анатолійовичу   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. І.Франка, 25 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3206743972016 від 23.06.2016р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Герасименку Олегу Анатолійовичу  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500га  по  вул. І.Франка, 25 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС».

       2.Передати у власність гр. Герасименку Олегу Анатолійовичу земельну ділянку   площею 0,1500га(угіддя - під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. І.Франка, 25  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:034:0091.

       4.Гр. Герасименку О.А. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.


Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                                                 Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

      29 липня 2016 року

            № 123 - 8-УІІ                                                                                                       


Рішення №124 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 02:57 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2016 р., 04:31 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Максименко Г.В.  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Максименко Ганні Володимирівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. О.Довженка, 49 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3206625902016 від 30.05.2016р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Максименко Ганні  Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1242га  по  вул. О.Довженка, 49 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. Максименко Ганні  Володимирівні земельну ділянку   площею 0,1242га(угіддя - під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. О.Довженка, 49  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:040:0051.

       4.Гр. Максименко Г.В. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                                                 Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

      29  липня 2016 року

            № 124 - 8-УІІ                                                                                                       


Рішення №125 - 8-УІІ

опубліковано 16 серп. 2016 р., 02:57 Секретар сільради   [ оновлено 4 вер. 2016 р., 04:32 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. Філоненко О.І. в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий  на   затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філоненко Олені Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Я.Мудрого, 5 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3206749302016 від 23.06.2016р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  гр. Філоненко Олені Іванівні  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500га  по  вул. Я.Мудрого, 5 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗЕМПРОЕКТ-СЕРВІС».

       2.Передати у власність гр. Філоненко Олені Іванівні  земельну ділянку   площею 0,1500га(угіддя - під житловою забудовою) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Я.Мудрого, 5  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0159.

       4.Гр. Філоненко О.І. приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                                                 Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

               с.Рожівка

      29 липня 2016 року

            № 125 - 8-УІІ                                                                                          

1-10 of 20