4-7

Рішення №35 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:18 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 12:03 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про звіт про виконання Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка за 2015 рік

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  2015 рік,  керуючись  Законом України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  висновки і рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

        Затвердити звіт сільського голови села Рожівка Величенко С.Д. про виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка   за  2015 рік.

 

                                                         Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                           с.Рожівка

                       29  січня  2016 року

                       № 35 -  4 - УІІ

Рішення №36 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:18 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:56 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

 РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2015 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2015 рік,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2015 рік по доходах у сумі 3756,8 тис.грн. і по видатках у сумі 3308,8  тис.грн.:

1.  По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі  1263,4 тис.грн. та по видатках у сумі    1343,1  тис.грн.

2.  По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 2493,4 тис.грн. та по видатках  у сумі  1965,7 тис.грн.

   

                                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                с.Рожівка

         29 січня  2016 року                     

             № 36 -  4-УІІ

Рішення №37 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:17 Секретар сільради   [ оновлено 18 квіт. 2016 р., 12:58 ]


 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


    РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 3 сесії Рожівської сільської  ради УІІ скликання

№24 від 24 грудня 2015р.  «Про сільський бюджет Рожівської сільської  ради на 2016 рік»

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Рожівської сільської ради Трохименко О.М. про внесення змін до сільського бюджету Рожівської сільської ради на 2016 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:       

      1.За рахунок вільних лишків коштів, що склалися станом на 01.01.2016р., збільшити видаткову частину сільського бюджету загального фонду в сумі 199700,00грн.

-по КФК 010116»Управління» - 161500,00грн., а саме:

КЕКВ 2111 – 131500,00 грн;

КЕКВ 2120 – 29000,00 грн.

КЕКВ 2250 – 1000,00грн.

 - по КФК 100203»Благоустрій»  КЕКВ 2240  -  38200,00грн.

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                          Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                          Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                29 січня 2016 року

                    № 37 - 4-УІІ

Рішення №38 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:16 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 13:44 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про звіт сільського голови  про роботу виконавчого

 комітету Рожівської сільської ради  за 2015 рік

 

           Заслухавши  звіт сільського голови с.Рожівка  Величенко С.Д. про роботу виконавчого комітету Рожівської сільської ради  за 2015 рік, відповідно до статті 26, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту роботи Рожівської сільської ради УІ скликання,  сесія сільської ради

 

                                                               В И Р І Ш И Л А:

        Звіт сільського голови с.Рожівка Величенко С.Д. про роботу виконавчого комітету Рожівської сільської ради за 2015 рік прийняти до відома.

  

              Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко 

          Секретар сільської ради                                            З.Я.Конончук

                         с.Рожівка

                       29 січня  2016 року

                       №38 -  4 - УІІ

Рішення №39 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:15 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:57 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про звіт про фінансово-господарську діяльність

Рожівського комунального підприємства „Добробут” за 2015 рік

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт директора Рожівського КП „Добробут”  Величенка Л.М. про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства  за  2015 рік,  керуючись статтями  26,  29 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

         Звіт директора Рожівського комунального підприємства „Добробут” про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства за 2015 рік затвердити.                  

    

                                                         Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко  

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                            с.Рожівка

                       29 січня  2016 року

                       № 39 -  4 - УІІ                         

Рішення №40 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:15 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 12:44 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення №953 – 59 – УІ від 10.07.2015 р.

«Про встановлення місцевих податків на 2016 рік»

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»  №909-УІІІ від 24.12.2015 р., пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін,  керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Внести зміни до рішення №953-59-УІ від 10.07.2015 р. «Про встановлення місцевих податків на 2016 рік», а саме: додаток до вказаного рішення викласти в редакції, що додається.

       2.Копію цього рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради.

      

Сільський голова                                                      С.Д.Величенко 

Бухгалтер сільської ради                                          О.М.Трохименко 

       с.Рожівка

29 січня 2016 року

№ 40 -  4 - УІІ

Рішення №41 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:14 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 11:03 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату Рожівської сільської  ради

 та витрат на його  утримання на 2016 рік

 

       Відповідно до пункту 5 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №700 від 12.05.2007.) „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, з метою подальшого упорядкування умов оплати праці працівників сільської ради,  сесія сільської ради

 

   В И Р І Ш И Л А: 

      1.Затвердити штатний розпис виконавчого апарату Рожівської сільської ради та витрати на його утримання  на 2016 рік згідно з додатками  №1, 2.

      2.Встановити на 2016 рік щомісячне преміювання сільському голові  в розмірі 100 відсотків посадового окладу.

      3.Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань сільському голові та працівникам сільської ради  здійснювати згідно чинного законодавства в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати кожна в  межах затвердженого фонду оплати праці. 

 

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М. Трохименко 

                              с.Рожівка

                       29 січня 2016  року

                       № 41 -  4 - УІІ                         

Рішення №42 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:13 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 13:23 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання

 працівників  Рожівської сільської ради

  

         Відповідно до статті 247 Кодексу Законів про працю України, частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР, статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закону України „Про оплату праці” від 24.03.1995 №108/95-ВР, підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 09.03.2006 №268, пункту 2 наказу Міністерства праці України „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” від 02.10.1996 №77 та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи,  сесія сільської ради

 

                                                              В И Р І Ш И Л А:


       Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Рожівської сільської ради  на 2016 рік (додається).

  

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко 

                             с.Рожівка

                       29 січня 2016 року

                       № 42 -  4 - УІІ                  

Рішення №43 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:13 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 12:53 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про виконання плану роботи Рожівської сільської ради за 2015 рік

  

        Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                               В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Звіт  про виконання плану роботи Рожівської сільської ради за 2015 рік затвердити.

         2.Постійним комісіям посилити контроль за виконанням рішень, прийнятих сільською радою.

         

                                     Сільський голова                                                           С.Д.Величенко

                                     Секретар сільської ради                                                З.Я.Конончук                             

                       с.Рожівка

                  29 січня 2016 року

                      № 43 - 4 - УІІ


Рішення №44 - 4-УІІ

опубліковано 25 лют. 2016 р., 10:12 Секретар сільради   [ оновлено 18 квіт. 2016 р., 12:53 ]

    
                                                
РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                    РІШЕННЯ

Про встановлення плати за харчування дітей в ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради на 2016 рік.

 

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-ІІІ від 11.07.2001р, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-УІІІ від 24.12.2015р., Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:       

      1.Встановити вартість харчування дітей у ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області у розмірі 30,00 грн.

     2. Встановити батьківську плату за харчування дітей у ДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області у розмірі 50% від вартості харчування за один день.

    3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                       Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                29 січня 2016 року

                    № 44 - 4-УІІ

1-10 of 24