Рішення №205 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:59 Секретар сільради   [ оновлено 16 бер. 2017 р., 04:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

Про сільський бюджет на 2017 рік

 

Рожівська сільська рада    ВИРІШИЛА:

  

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи  сільського бюджету у сумі 1905,833 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1655,033 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 250,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1905,833 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1655,033 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 250,8 тис.гривень.

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,00 тис.грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис.грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення коштів сільського  бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1655,033 тис.грн. та спеціальному фонду 250,8 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3 тис.гривень.

4.Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 6.Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

 - нарахування на заробітну плату (код 2120);

 - придбання медикаментів (код 2220);

 - придбання продуктів харчування (код 2230);

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

8.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1142,933 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9.Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на 01 січня 2017року у сумі 0,00 тис.гривень.

10.Установити на 2017рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Рожівської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

·         Акцизний податок;

·         Державне мито;

·         Податок на майно;

·         Рентна плата за користування надрами;

·         Єдиний податок;

·         Земельний податок;

·         Орендна палата за землю;

·         Транспортний податок .

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.72 Бюджетного кодексу України, щодо сільського бюджету.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- надходження батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ.

15.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному і спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії депутатів сільської ради.

16.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський голова                                       С.Д.Величенко 

  с.Рожівка

23 грудня 2016 року

  №205 - 14 - УІІ

Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:18
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:20
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:20
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:21
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:21
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:22
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:23
Ċ
Секретар сільради,
16 бер. 2017 р., 04:23
Comments