14-7

Рішення №204 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:59 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:30 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2017 рік

  

         Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2017 рік, з метою вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення с.Рожівка, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі,  сесія сільської ради


                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2017 рік   (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми щоквартально розглядати на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

                                       Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко 

                                       Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                  23 грудня 2016 року         

                       №204 - 14 - УІІ

Рішення №205 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:59 Секретар сільради   [ оновлено 16 бер. 2017 р., 04:24 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

Про сільський бюджет на 2017 рік

 

Рожівська сільська рада    ВИРІШИЛА:

  

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи  сільського бюджету у сумі 1905,833 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1655,033 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 250,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1905,833 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1655,033 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 250,8 тис.гривень.

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис.гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0,00 тис.грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис.грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення коштів сільського  бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1655,033 тис.грн. та спеціальному фонду 250,8 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3 тис.гривень.

4.Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 6.Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

7.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

 - нарахування на заробітну плату (код 2120);

 - придбання медикаментів (код 2220);

 - придбання продуктів харчування (код 2230);

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

8.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1142,933 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

9.Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на 01 січня 2017року у сумі 0,00 тис.гривень.

10.Установити на 2017рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Рожівської сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

·         Акцизний податок;

·         Державне мито;

·         Податок на майно;

·         Рентна плата за користування надрами;

·         Єдиний податок;

·         Земельний податок;

·         Орендна палата за землю;

·         Транспортний податок .

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.72 Бюджетного кодексу України, щодо сільського бюджету.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- надходження від орендної плати за користування комунальним майном;

- надходження батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ.

15.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному і спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії депутатів сільської ради.

16.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський голова                                       С.Д.Величенко 

  с.Рожівка

23 грудня 2016 року

  №205 - 14 - УІІ

Рішення №206 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:58 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2017 р., 12:03 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

Про затвердження  Програми розроблення(оновлення) містобудівної документації                                                                                       с.Рожівка Броварського району Київської області на 2017-2020 роки.

 

З метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для сталого розвитку села Рожівка з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів,  враховуючи рекомендації  постійної  депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись   Законами України «Про регулювання  містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», пунктом 42 частини 1 статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія сільської ради

                                                                 

В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити Програму розроблення(оновлення) містобудівної документації с.Рожівка Броварського району Київської області на 2017-2020 роки(додається).

     2.Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.


                                               Сільський  голова                                                                 С.Д. Величенко 

                                               Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук           

             с. Рожівка

         23 грудня  2016 року

           № 206 - 14-УІІ 

Рішення №207 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:58 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження  Програми розроблення документації із  землеустрою

 с.Рожівка Броварського району  Київської області на 2017-2020 роки.

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», керуючись пунктом 22 частини 1 статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи рекомендації  постійної  депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розроблення документації із землеустрою с.Рожівка Броварського району Київської області на 2017-2020 роки(додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

        Сільський  голова                                                                 С.Д. Величенко 

   Секретар  сільської ради                                                       З.Я.Конончук         

            с. Рожівка

         23 грудня  2016 року

           № 207 - 14-УІІ 

 

Рішення №208 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:57 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження  місцевої Програми „Турбота” на  2017 рік

  

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про місцеву Програму „Турбота” на 2017 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити місцеву  Програму „Турбота” на 2017 рік  (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми заслухати  на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.


         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко 

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                  23 грудня 2016 року         

                       №208 - 14 - УІІ

Рішення №209 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:56 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:35 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження   місцевої Програми   організації

літнього відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка в 2017 році

 

         З метою організації відпочинку та зайнятості дітей влітку 2017 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, на виконання розпорядження Президента України «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», Постанови Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», враховуючи пропозиції постійної  комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити місцеву Програму  організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей села .Рожівка в  2017 році (додається).

        2.Контроль за виконанням заходів Програми покласти на постійну комісію з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

                                     Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко 

                                    Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                  23 грудня 2016 року         

                       №209 - 14  - УІІ

Рішення №210 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:55 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:36 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення №530 – ХХІІІ – У від 27.02.2009 р. «Про затвердження сільської Програми „Забезпечення населення якісною питною водою  в достатній кількості на 2009 – 2020 роки”

 

Відповідно до  Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, з метою забезпечення жителів села Рожівка питною водою, кількість і якість якої відповідає вимогам санітарних норм і державних стандартів, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до рішення №530 – ХХІІІ – У від 27.02.2009 р. «Про затвердження сільської Програми  «Забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2009 – 2020 роки»,  а саме: основні заходи місцевої Програми «Забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості на 2009-2020 роки» викласти в редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

                                             Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

                                            Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                  с.Рожівка

          23 грудня  2016 року

                № 210 - 14 - УІІ

Рішення №211 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:54 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2017 р., 12:05 ]


    РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                 РІШЕННЯ

Про внесення змін до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко»                                                                     Рожівської сільської ради  Броварського району Київської області на 2016-2017 роки

 

       З метою забезпечення умов для надання якісної дошкільної освіти, належної організації навчально – виховного процесу в КДНЗ «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики, розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, та соціального захисту, керуючись Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Внести зміни до Програми розвитку комунального дошкільного закладу «Курчатко» Рожівської сільської ради Броварського району Київської області на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням 7 сесії УІІ скликання №104 від 30.05.2016р., виклавши фінансово – планові показники програми на 2017 рік у редакції, що додається.

      2. Контроль за виконання м цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань правопорядку, регламенту, та депутатської етики,розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, охорони здоров’я, та соціального захисту


                                     Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                     Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                23 грудня  2016 року

                    № 211 - 14-УІІ

Рішення №212 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:54 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:39 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про план роботи Рожівської сільської ради на 2017 рік

  

           Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                               В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити план роботи Рожівської сільської ради на 2017 рік (додається).

          2.   Контроль за виконанням плану роботи ради покласти на секретаря сільської ради Конончук З.Я.

 

             Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко 

          Секретар сільської ради                                            З.Я.Конончук 

                              с.Рожівка

                       23 грудня  2016  року

                       №212 -  14 - УІІ

Рішення №213 -14-УІІ

опубліковано 27 груд. 2016 р., 05:53 Секретар сільради   [ оновлено 26 січ. 2017 р., 12:40 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ 

Про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Рожівської сільської ради Броварського району Київської області

 

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.14р. № 664, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись  ст.  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

     1.Ввести до штатного розпису виконавчого комітету Рожівської сільської ради 0,5 штатної одиниці діловода з 01 січня 2017 року.

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                                            С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                               О.М.Трохименко

                        с.Рожівка

                 23 грудня 2016 року

                 №213 - 14 - УІІ

1-10 of 23