13-7

Рішення №191-13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:36 Секретар сільради   [ оновлено 3 січ. 2017 р., 10:11 ]

       

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення 3 сесії Рожівської сільської  ради УІІ скликання № 24 від 24 грудня 2015р. «Про сільський бюджет Рожівської сільської  ради  на 2016 рік»

 

 

     Розглянувши клопотання Рожівського комунального підприємства «Добробут», на виконання «Програми благоустрою території села Рожівка Броварського району Київської області на 2016-2017 роки», з метою забезпечення належної життєдіяльності населеного пункту с.Рожівка, підвищення енергоефективності та скорочення затрат на енергоносії, враховуючи рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, керуючись ст.71 Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.З метою ефективного використання бюджетних коштів внести зміни до загального фонду місцевого бюджету в межах річних призначень, а саме:

-по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки на суму 16000,00 грн., в т.ч:

КЕКВ 2111 – 13400,00 грн.,

КЕКВ 2120 – 2600,00 грн.

-по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 збільшити видатки на суму 16000,00 грн.

2.Збільшити видаткову частину сільського бюджету спеціального фонду по розділу  «Інші надходження» за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2016 року (бюджет розвитку)  у сумі 59300,00 грн. та направити їх на КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» КЕКВ 3210 – 59300,00 грн. на поповнення статутного фонду Рожівського комунального підприємства «Добробут», що перераховуються на госпрозрахунковий рахунок відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ, а саме:

 - на виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання та встановлення лічильників тепла у котельні дитячого садка – 31300,00 грн.

 - на придбання відвала снігоприбирального на трактор «Бєларус – 8210» - 28000,00 грн.

 3.Додатки 2,3,6,7 є невід’ємною частиною даного рішення.

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської    ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

 

       Головний бухгалтер                                                              О.М.Трохименко

 

 

                      с.Рожівка

               29 листопада 2016 року

                    № 191  13-УІІ

Рішення №192-13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:35 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2017 р., 11:54 ]

   РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,

що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області та відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку  орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області (додаток 1).

2.Затвердити розміри орендних ставок за використання цілісних майнових комплексів та за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області (додаток 1, 2 до Методики).

3.Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності з незалежної (експертної) оцінки об’єктів нерухомого майна, що є комунальною власністю територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області (додаток 2).

4.Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області набирає чинності з дати прийняття даного рішення.

5.Орендодавцю  майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району  Київської області при укладанні договорів оренди майна керуватися Методикою, затвердженою даним рішенням.

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка»  та рішення від 02.04.2008р. №330 ХУІ-У «Про доповнення до рішення Рожівської сільської ради від 01.06.2007р. №197 Х-У «Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка».

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

Сільський голова                                          С.Д.Величенко 

Бухгалтер сільської ради                              О.М.Трохименко 

                            с.Рожівка
                  29 листопада  2016 року

                      № 192 - 13 - VІІ

Рішення №193-13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:34 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:24 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, типового договору оренди комунального майна та типових додаткових угод до нього.

 

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 3 та статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання процедури передачі в орендне користування та процедури орендного користування фізичним та юридичним особам майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії сільської  ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі, сесія сільської  ради

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 1).

2.Затвердити склад комісії з оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 2).

3.Затвердити типовий договір оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області(додаток 3).

4.Затвердити типові додаткові угоди до договору  оренди майна, що  перебуває у комунальній власності територіальної громади с.Рожівка Броварського району Київської області:

4.1. Додаткову угоду про зміну розміру орендної плати(додаток 4).

4.2. Додаткову угоду про зміну розміру орендної площі(додаток 5).

4.3. Додаткову угоду про зміну цільового використання(додаток 6).

4.4. Додаткову угоду про зміну реквізитів(додаток 7).

4.5. Додаткову угоду про внесення змін до терміну дії договору оренди(додаток 8).

5.Затвердити типовий договір про відшкодування витрат орендодавця на утримання орендованого приміщення, прибудинкової території та надання комунальних послуг орендарю (додаток 9).

6.Орендодавцям, при укладанні договорів оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної  громади с.Рожівка Броварського району  Київської області керуватися даним рішенням.

7.Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії   сільської ради №370-ХУІІ-V  від 05.06.2008 року «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади с.Рожівка.»

8.Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Рожівської сільської ради.

9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

  

Сільський  голова                                                                 С.Д.Величенко 

Бухгалтер сільської ради                                                      О.М.Трохименко

               с.Рожівка

        29 листопада  2016 року

          №193 -13 - УІІ           

Рішення №194-13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:34 Секретар сільради   [ оновлено 13 лют. 2017 р., 11:55 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік

  

Керуючись статтею 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, пунктом 7 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради


В И Р І Ш И Л А: 

        1.Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік ( додається).

        2.Оприлюднення плану з підготовки проектів регуляторних актів сільської ради на 2017 рік,  проектів регуляторних актів та аналізу їх впливу проводити  на сайті Рожівської сільської ради rozhivka-rada.gov.ua  та/або на інформаційному стенді в приміщенні сільської ради.

        3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                   с.Рожівка               

               29 листопада 2016 року                

                № 194 – 13 - УІІ

Рішення №195 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:33 Секретар сільради   [ оновлено 15 груд. 2016 р., 08:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про  розроблення  Генерального плану  с.Рожівка  

Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю розроблення містобудівної документації як першочергового  документу, призначеного для обґрунтування довгострокової стратегії розвитку, планування та забудови території, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та забезпечення можливості  їх передачі (надання) для містобудівних потреб,  враховуючи те, що існуюча містобудівна документація вичерпала свій ресурс і не забезпечує свого призначення як базового документу для оперативного та професійного вирішення питань розвитку та створення належних умов  життєзабезпечення територіальної громади села,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 16, 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,   Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  №290 від 16.11.2011р. «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», Постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011р. «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,   статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія  сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Розробити Генеральний план  с.Рожівка   Броварського району Київської області.

2.Замовником по розробці Генерального плану с.Рожівка визначити виконавчий комітет Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради:

- укласти договір з ліцензованою організацією на виконання робіт  по розробленню Генерального плану  с.Рожівка   Броварського району Київської області, встановити строки розроблення та джерела його фінансування;

- звернутися до  Київської  обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення Генерального плану с.Рожівка Броварського району Київської області;

- повідомити через  місцеві засоби масової інформації про початок розроблення Генерального плану с.Рожівка Броварського району Київської області та визначити порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;

- забезпечити проведення  громадських  слухань  щодо  врахування громадських інтересів  при  розробленні Генерального плану  с.Рожівка   Броварського району Київської області;

- після проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів, розроблений та погоджений в установленому порядку Генеральний план с.Рожівка Броварського району Київської області подати на затвердження сесії сільської ради.

4.Дане рішення оприлюднити згідно чинного законодавства України.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.


Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                                                  Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                      с. Рожівка

              29 листопада  2016 року 

                     №195 -13-УІI


Рішення №196 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:33 Секретар сільради   [ оновлено 15 груд. 2016 р., 08:18 ]

 

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки   комунальної власності територіальної громади в с.Рожівка   Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 1,3263га, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с Рожівка в землях загального користування, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій»,   статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати дозвіл Рожівській сільській раді Броварського району Київської області на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площею 1,3263га(угіддя – пасовища), що перебуває в комунальній власності територіальної громади в землях загального користування в с.Рожівка Броварського району Київської області.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України, та подати на затвердження сесії сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                                                 Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                    с. Рожівка

              29 листопада  2016 року 

                     №196 - 13-УІI


Рішення №197 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:32 Секретар сільради   [ оновлено 15 груд. 2016 р., 08:19 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки   комунальної власності територіальної громади в с.Рожівка   Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 1,4339га, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с Рожівка в землях загального користування, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій»,   статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл Рожівській сільській раді Броварського району Київської області на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площею 1,4339га(угіддя – дорога), що перебуває в комунальній власності територіальної громади в землях загального користування в с.Рожівка Броварського району Київської області.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України, та подати на затвердження сесії сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                                                 Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                    с. Рожівка

              29 листопада  2016 року 

                     №197 - 13-УІІ

Рішення №198 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:31 Секретар сільради   [ оновлено 15 груд. 2016 р., 08:20 ]

 

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                        

 РІШЕННЯ

Про надання дозволу на  розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки   комунальної власності територіальної громади в с.Рожівка   Броварського району Київської області

 

В зв’язку з необхідністю  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,7192га, що перебуває в комунальній власності територіальної громади с Рожівка в землях загального користування, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій»,   статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати дозвіл Рожівській сільській раді Броварського району Київської області на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площею 0,7192га(угіддя – лісосмуга), що перебуває в комунальній власності територіальної громади в землях загального користування в с.Рожівка Броварського району Київської області.

2.Технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки розробити та погодити згідно чинного законодавства України, та подати на затвердження сесії сільської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

Сільський голова                                                                 С.Д. Величенко

 

                                                  Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів

                    с. Рожівка

              29 листопада  2016 року 

                     №198 - 13-УІI


Рішення №199 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:31 Секретар сільради   [ оновлено 2 трав. 2017 р., 23:40 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди землі №6669 від 30.12.2014 р., 

 укладеного з гр. Семенюком М.В.

 

Розглянувши заяву гр. Семенюка Михайла Вікторовича  про продовження дії договору оренди земельної ділянки площею 0,1530 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд(присадибна ділянка) по вул. Берегова, 31 в с.Рожівка, нотаріально засвідченого 30 грудня 2014 року за №6669, відповідно до пункту 7 «Строк дії договору» зазначеного договору оренди, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,  керуючись статтею 12  Земельного кодексу України, статтею  33 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

                                                               В И Р І Ш И Л А:

      1.Продовжити дію Договору оренди землі, укладеного з гр. Семенюком Михайлом Вікторовичем, нотаріально засвідченого 30  грудня 2014р.  за №6669, терміном   на 49(сорок дев’ять)  років.

       2.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного  гр. Семенюком Михайлом Вікторовичем, нотаріально посвідченого  30 грудня 2014р. за  №6669,  а саме:

      -  пункт 4 Розділ договору  «Об’єкт оренди»   викласти в такій редакції:

      «4.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 174 229 гривень 54 копійки( сто сімдесят чотири тисячі двісті двадцять дев’ять гривень 54  копійки), відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,  виданого Управлінням Держгеокадастру  у Броварському районі Київської області  25 листопада   2016 року  №1995/07-05.»

      - пункт 7.  Розділ договору  «Строк дії договору» викласти в такій редакції:

      «Договір укладено на 49(сорок дев’ять)  років. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право на поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.»

      - пункт 8.  Розділ договору  «Орендна плата» викласти в такій редакції:

      «8.Орендна плата вноситься Орендарем  у грошовій формі в національній валюті України в розмірі 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить  5226 гривень 89 копійок(п’ять тисяч двісті двадцять шість  гривень 89 копійок) за рік.»

     3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

                      Сільський голова                                                                Величенко С.Д. 

         Землевпорядник сільської ради                                        Янів І.В.

                           с. Рожівка

                    29 листопада   2016 року

                       №199 - 13 - УІІ                            

Рішення №200 -13-УІІ

опубліковано 30 лист. 2016 р., 09:30 Секретар сільради   [ оновлено 15 груд. 2016 р., 08:21 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу гр. Волинцю  С.В. на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність.

 

Розглянувши  заяву гр. Волинця Сергія Володимировича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність орієнтовною площею 0,120га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  в  с.Рожівка Броварського району Київської області  та додані до неї матеріали,  враховуючи рекомендації  постійної депутатської  комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12,  118, 121, 186-1 Земельного кодексу України,  статтями 19, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Надати дозвіл  гр.  Волинцю Сергію Володимировичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність площею  0,1200 га для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) по вул. М.Стельмаха, 6  в с. Рожівка Броварського району  Київської області, за рахунок земель комунальної власності.

        2.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  розробити та погодити згідно чинного законодавства України,  та подати на затвердження до Рожівської сільської ради Броварського району Київської області.

        3.Попередити громадянина про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника(п.10 ст. 24 Закон України «Про державний земельний кадастр»).

        4.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не дає громадянину права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

                                                  Сільський  голова                                                                 С.Д.Величенко  

                                                  Землевпорядник сільської ради                                           І.В.Янів 

                    с. Рожівка

           29 листопада  2016  року     

              № 200 -­­­­ 13-УІІ                                   


1-10 of 14