Рішення №980 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:06 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 13:39 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Регламенту роботи Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області VI скликання

 

           Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.4 ст.55, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання  конфлікту  інтересів  під  час  прийняття  рішень сільською  радою,  враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту роботи Рожівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 11 листопада 2010 року № 6–2–VI:

      1.2. Доповнити Регламент роботи ради статтею 32  «Врегулювання конфлікту інтересів» наступного змісту:

     «1. В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

   2.Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в сільській раді.

     3.У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

     4.Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

   5.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

    6.В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

    7.У разі якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

    8.Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

     9.Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою». 

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук 

                              с.Рожівка

                       17 вересня 2015  року

                       №980     60  - УІ                     

Comments