60-6

Рішення №979 60-УІ

опубліковано 15 лют. 2017 р., 11:40 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 11:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

Про схвалення проекту рішення сільської ради "Про добровільне об’єднання територіальних громад"

 

        Відповідно  до  статей  2,  4,  6,  7  Закону  України  «Про  добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», беручи до уваги результати громадських обговорень,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Рожівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Об’єднатися з територіальними громадами: села Рожівка Рожівської  сільської ради, села Красилівка Красилівської сільської ради, сіл Димитрово, Перемога,  Скибин, смт. Калинівка Калинівської селищної ради  в Калинівську  територіальну громаду з центром у смт.Калинівка Броварського району Київської області .

       2.Доручити Калинівському селищному голові Пузану Григорію Миколайовичу звернутися до Київської обласної  державної адміністрації з клопотанням про утворення Калинівської територіальної громади та пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів селищної ради та селищного голови в установленому законом порядку.

      3.Повноваження    сільської ради,  сільського  голови  припинити в установленому порядку, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

      4.Правонаступником  активів  і  пасивів  (зобов’язань)  селищної, сільської  ради  визначити Калинівську селищну раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

      5.Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного обєднання територіальних громад (Додаток 1).

 

                                                 Сільський голова                                                                     С.Д Величенко 

           с.Рожівка

       17 вересня 2015 року

       № 979     60  -VІ

Рішення №980 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:06 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 13:39 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Регламенту роботи Рожівської сільської ради

Броварського району Київської області VI скликання

 

           Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.4 ст.55, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання  конфлікту  інтересів  під  час  прийняття  рішень сільською  радою,  враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту роботи Рожівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 11 листопада 2010 року № 6–2–VI:

      1.2. Доповнити Регламент роботи ради статтею 32  «Врегулювання конфлікту інтересів» наступного змісту:

     «1. В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

   2.Повідомлення відбувається шляхом подання сільським головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в сільській раді.

     3.У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

     4.Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

   5.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

    6.В разі неповідомлення сільським головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

    7.У разі якщо неучасть сільського голови, депутатів ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

    8.Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань  агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

     9.Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою». 

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук 

                              с.Рожівка

                       17 вересня 2015  року

                       №980     60  - УІ                     

Рішення №981 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:05 Секретар сільради   [ оновлено 10 лют. 2017 р., 13:36 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання

 

         Відповідно до ст.43, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін  та постійної комісії  з питань агропромислового  комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології, сесія сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Доповнити Розділ III Положення про постійні комісії Рожівської сільської ради Броварського району Київської області VI скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 11 листопада 2010 року № 5–І–VI статтею 2.6 наступного змісту:

«Постійна комісія Рожівської сільської ради з питань  агропромислового  комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології здійснює:

1) контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає консультації та роз’яснення сільському голові та депутатам ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

2) надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб в яких в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів».

        2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового  комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, екології.

 

                                               Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                                               Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук

                             с.Рожівка

                       17 вересня 2015  року

                       №981      60  - УІ


Рішення №982 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:05 Секретар сільради   [ оновлено 11 лют. 2017 р., 11:51 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про створення комісії з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

         Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», з метою упорядкування найменування вулиць, провулків та споруд, розташованих на території Рожівської сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

     В И Р І Ш И Л А:

 

        1.Створити Робочу комісію з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території сільської ради у складі згідно з Додатком №1.

     2.Затвердити Положення про Робочу комісію з питань реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (Додаток №2)

      3.Затвердити план Заходів на виконання  Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (Додаток №3).

     4.Затвердити Положення про порядок найменування та перейменування вулиць, провулків та споруд на території Рожівської сільської ради (Додаток №4).

     5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко 

        Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук 

                              с.Рожівка

                       17 вересня 2015  року

                       №982      60  - УІ

Рішення №983 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:04 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 11:56 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ     

                  


   РІШЕННЯ

Про внесення змін до «Програми поводження з побутовими відходами в селі Рожівка 

Броварського району Київської області на 2014-2017 роки»

 

         Розглянувши стан виконання Програми поводження з побутовими відходами в селі Рожівка Броварського району Київської області на 2014-2017 роки, зважаючи на необхідність покращення збору та утилізації рідких побутових відходів, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:   

     1.Внести зміни до «Програми поводження з побутовими відходами в селі Рожівка Броварського району Київської області на 2014-2017 роки», затвердженої рішенням 37 сесії УІ скликання Рожівської сільської ради №566 від 30.12.2013 року, а саме:

Додаток №1 до рішення 37 сесії УІ скликання Рожівської сільської ради № 566 від 30.12.2013 року викласти в новій редакції, що додається.

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування, бюджету, фінансів і цін.

 

                                            Сільський голова                                                                          С.Д.Величенко

                                            Бухгалтер сільської ради                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

          17 вересня 2015 року 

            № 983   60 - УІ

Рішення №984 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:03 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:36 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                 

                                              

РІШЕННЯ 

Про виділення коштів та внесення змін до рішення 53 сесії Рожівської сільської  ради УІ скликання №843 від 15 січня 2015р. 

«Про сільський бюджет Рожівської сільської  ради на 2015 рік»

 

      На виконання «Програми поводження з побутовими відходами в селі Рожівка Броварського району Київської області», затвердженої рішенням 37 сесії Рожівської сільської  ради УІ скликання №566 від 30.12.2013р. із змінами та доповненнями,  заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Рожівської сільської ради Трохименко О.М. про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

      1.Виділити кошти у сумі 1250000,00 грн., а саме:

 -   з бюджету розвитку  -  251533,04 грн.

 - з коштів передбачених для здійснення природоохоронних заходів - 998466,96 грн.

на придбання автомобіля спеціального призначення (вакуумної машини для збору та транспортування рідких побутових і промислових відходів виробництва).

      2. Внести зміни до рішення 53 сесії Рожівської сільської  ради УІ скликання №843 від 15 січня 2015р. «Про сільський бюджет Рожівської сільської  ради на 2015 рік», а саме:

 збільшити видаткову частину сільського бюджету спеціального фонду по розділу  «Інші надходження» за рахунок залишку коштів, що склався станом на 01.01.2015 року у сумі 1250000,00 грн., в тому числі:

- кошти бюджету розвитку у сумі 251533,04 грн.,

- кошти, передбачені для здійснення природоохоронних заходів у сумі  998466,96 грн.

 та направити їх на КФК 100203  «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 3110 – 1250000,00 грн.

     3. Додатки 2,3,5,7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

       

                                          Сільський голова                                                                          С.Д.Величенко

                                          Бухгалтер сільської ради                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

           17 вересня 2015 року 

            № 984   60 - УІ

Рішення №985 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:03 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:52 ]

    

  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

                       

                                                                                                      РІШЕННЯ 

Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів на 2015 рік

 

     З метою забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів, відповідно до пункту 68 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», та враховуючи рекомендації комісії з питань питань планування, бюджету, фінансів і цін, керуючись пунктом 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити план витрат коштів, передбачених для здійснення природоохоронних заходів на 2015 рік, що додається.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

 

                                          Сільський голова                                                                          С.Д.Величенко

                                          Бухгалтер сільської ради                                                              О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

           17 вересня 2015 року 

            № 985   60 - УІ

Рішення №986 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:02 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 12:10 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ 

Про затвердження  місцевої Програми „Турбота” на  2015-2016 роки

  

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради про місцеву Програму „Турбота” на 2015-2016 роки, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради


                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити місцеву  Програму „Турбота” на 2015-2016 роки  (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми заслухати  на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                       17 вересня 2015 року         

                       №986    60 - УІ                         

Рішення №987 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:01 Секретар сільради   [ оновлено 12 лют. 2017 р., 11:38 ]

  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


РІШЕННЯ 

Про передачу майна до статутного фонду Рожівського комунального підприємства «Добробут»

  

         З метою забезпечення безперебійного та своєчасного підвезення школярів села Рожівка до місця навчання у смт Калинівка ( відповідно до програми «Шкільний автобус» на 2015 рік), яке здійснює Рожівське комунальне підприємство «Добробут»,  для поліпшення його матеріально-технічної бази, керуючись ст.ст.  26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

       1.Передати до статутного фонду Рожівського комунального підприємства «Добробут» майно, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села Рожівка  Броварського району Київської області – автобус «Богдан А09212», 2006  року випуску,  первісною вартістю 175833,00 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 00 копійок).

      2.Доручити сільському  голові провести передачу майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення,  в установленому законом порядку.

 

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                             О.М.Трохименко 

                  с.Рожівка

        15 вересня 2015 року

        № 987   60 - УІ                    

Рішення №988 60-УІ

опубліковано 11 жовт. 2015 р., 11:00 Секретар сільради   [ оновлено 11 жовт. 2015 р., 11:51 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши поданий на  затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.------------------------------------ для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Київська, 15 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ПП «Інвестиційна Компанія «Меркурій-Інвест»,  враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3205028172015 від 04.09.2015р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.------------------------------------- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000га  по  вул. Київська, 15 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ПП «Інвестиційна Компанія «Меркурій-Інвест».

       2.Передати у власність гр.-----------------------------------  земельну ділянку   площею 0,1000га(житл. забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Київська, 15 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0182.

       4.Гр.------------------------ приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко                  

               с.Рожівка

         17 вересня 2015 року

               №988   60-УІ                                                        

1-10 of 35