Рішення №843 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 10:16 Секретар сільради   [ оновлено 1 лют. 2015 р., 09:27 ]

 

     РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про сільський бюджет Рожівської сільської ради   на 2015 рік

 

         Відповідно до пункту 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  статті 76 ,  77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», сесія сільської ради


В И Р І Ш И Л А: 

1.Визначити на 2015 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 704,6 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  664,6 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 40,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 704,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  664,6 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 40,0 тис.грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 664,6 тис.грн. та спеціальному фонду 40,0 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  3,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

         - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111)

         - нарахування на заробітну плату (код 2120)      

        - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  99,9 тис.грн. згідно з   додатком №7 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рожівській сільській раді Броварського району Київської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду,  здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

10.Надати право сільському голові укладати у встановленому порядку угоди з установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.

11.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко                    

            с.Рожівка

      15 січня 2015 року

      №843  53(позач.)-УІ           

Comments