53-6

Рішення №843 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 10:16 Секретар сільради   [ оновлено 1 лют. 2015 р., 09:27 ]

 

     РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

        БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про сільський бюджет Рожівської сільської ради   на 2015 рік

 

         Відповідно до пункту 23 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  статті 76 ,  77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», сесія сільської ради


В И Р І Ш И Л А: 

1.Визначити на 2015 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 704,6 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  664,6 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 40,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 704,6 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  664,6 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 40,0 тис.грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 664,6 тис.грн. та спеціальному фонду 40,0 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  3,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

         - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111)

         - нарахування на заробітну плату (код 2120)      

        - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  99,9 тис.грн. згідно з   додатком №7 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рожівській сільській раді Броварського району Київської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду,  здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

10.Надати право сільському голові укладати у встановленому порядку угоди з установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.

11.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко                    

            с.Рожівка

      15 січня 2015 року

      №843  53(позач.)-УІ           

Рішення №844 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 10:15 Секретар сільради   [ оновлено 4 лют. 2015 р., 11:02 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про додаткове маркування товарів російського  походження

у торгівельних закладах на території сільської ради

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист прав споживачів», на виконання рішення Київської обласної ради №871-44-УІ від 04.12.2014 р. «Про додаткове маркування товарів російського походження у торгівельних закладах Київської області», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, з метою підтримки українського виробника, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

       1.Рекомендувати суб’єктам господарювання на території сільської ради, які здійснюють торгівельну діяльність у закладах торгівлі,  вжити заходів для:

- спеціального помітного маркування товарів російського походження позначкою «Виготовлено в Росії» з нанесенням цього напису на цінниках товарів російського походження та їх розміщення на окремих полицях;

- запровадження інформаційних стендів у торгівельних приміщеннях, де здійснюють продаж товарів російського походження, з написом «Виготовлено в Росії»;

- забезпечити проведення акцій на підтримку українського виробника

      2.Рекомендувати суб’єктам господарювання на території сільської ради, які здійснюють торгівельну діяльність у закладах торгівлі, з метою захисту та підтримки Українського товаровиробника додатково маркувати товари, вироблені в Україні (написом, графічним зображенням чи в інший загальнозрозумілий спосіб).

      3.Секретарю сільської ради дане рішення оприлюднити на сайті сільської ради, інформаційному стенді та в місцях масового  перебування людей.

      4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Рожівської сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

        Секретар сільської ради                                                       З.Я.Конончук

                     с.Рожівка

               15 січня 2015 року

                 №844  53  - УІ

Рішення №845 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 10:14 Секретар сільради   [ оновлено 29 січ. 2015 р., 10:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.-------------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши   поданий  на затвердження проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.-------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Г.Сковороди, 18 в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3203845932014 від 26.12.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр.----------------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по  вул. Г.Сковороди, 18 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс».

       2.Передати у власність гр.------------------------------------------  земельну ділянку   площею 0,1000га(житл. забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Г.Сковороди, 18  в с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0107.

       4.Гр.----------------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

      

       Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко                                                           

       Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                  с.Рожівка

         15 січня   2015 року

         №845   53(позач.)-УІ                                                                           

Рішення №846 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 10:13 Секретар сільради   [ оновлено 29 січ. 2015 р., 10:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.-------------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши   поданий  на затвердження проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.-------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. В.Стуса, 49 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3203846252014 від 26.12.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр.-----------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га  по  вул. В.Стуса, 49 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс».

       2.Передати у власність гр.-------------------------------------- земельну ділянку   площею 0,1500га(житл. забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. В.Стуса, 49 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0119.

       4.Гр.------------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

       Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко                                                           

       Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                  с.Рожівка

         15 січня   2015 року

         №846   53(позач.)-УІ                                                                                   

Рішення №847 53(позач.)-УІ

опубліковано 29 січ. 2015 р., 09:58 Секретар сільради   [ оновлено 29 січ. 2015 р., 10:53 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.----------------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши   поданий  на затвердження проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки гр.-------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Київська, 11 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3203844612014 від 26.12.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр.--------------------------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по  вул. Київська, 11 в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «Земпроект-Сервіс».

       2.Передати у власність гр.---------------------------------  земельну ділянку   площею 0,1000га(житл. забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Київська, 11 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0108.

       4.Гр.------------------------------ приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

       Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко                                                           

       Землевпорядник сільської ради                                              І.В.Янів

                  с.Рожівка

         15 січня   2015 року

         №847   53(позач.)-УІ                                                                    

1-5 of 5