Рішення №24 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:16 Секретар сільради   [ оновлено 25 лют. 2016 р., 09:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про сільський бюджет Рожівської сільської ради  на 2016 рік

 

         Відповідно до пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  статті 76 ,  77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1139,8 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1073,8 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 66,0 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1139,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1073,8 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 66 тис.грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1073,8 тис.грн. та спеціальному фонду 66 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  3,0 тис.гривень.

4.Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти  у сумі 427,6 тис.грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення .

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

       - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111)

       - нарахування на заробітну плату (код 2120)      

       - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  85,6 тис.грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рожівській сільській раді Броварського району Київської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      8.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

      9.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду,  здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії депутатів сільської ради.

    10.Надати право сільському голові укладати у встановленому порядку угоди з установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.

    11.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  

Сільський голова                                          С.Д.Величенко

                                                             Бухгалтер сільської ради                              О.М.Трохименко    

      с.Рожівка

24 грудня 2015 року

№ 24 – 3 - УІІ

Comments