3-VII

Рішення №23 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:16 Секретар сільради   [ оновлено 25 лют. 2016 р., 09:32 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2016 рік

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2016 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                                В И Р І Ш И Л А:

         1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2016 рік   (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми щоквартально розглядати на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, транспорту, регуляторної політики та торгівлі.

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко 

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                       24 грудня 2015 року         

                       № 23 - 3 - УІІ

 

                        

 

Рішення №24 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:16 Секретар сільради   [ оновлено 25 лют. 2016 р., 09:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про сільський бюджет Рожівської сільської ради  на 2016 рік

 

         Відповідно до пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  статті 76 ,  77 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1139,8 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1073,8 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 66,0 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1139,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1073,8 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 66 тис.грн.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1073,8 тис.грн. та спеціальному фонду 66 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  3,0 тис.гривень.

4.Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти  у сумі 427,6 тис.грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення .

5.Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

       - оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111)

       - нарахування на заробітну плату (код 2120)      

       - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  85,6 тис.грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Рожівській сільській раді Броварського району Київської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      8.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

      9.Дозволити сільському голові протягом бюджетного періоду,  здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду з подальшим затвердженням на сесії депутатів сільської ради.

    10.Надати право сільському голові укладати у встановленому порядку угоди з установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів сільського бюджету з метою ефективного використання фінансових ресурсів.

    11.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  

Сільський голова                                          С.Д.Величенко

                                                             Бухгалтер сільської ради                              О.М.Трохименко    

      с.Рожівка

24 грудня 2015 року

№ 24 – 3 - УІІ

Рішення №25 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:15 Секретар сільради   [ оновлено 26 квіт. 2016 р., 01:35 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми благоустрою території села Рожівка

Броварського району Київської області на 2016-2017 роки.

 

З метою поліпшення благоустрою та санітарного стану території села Рожівка Броварського району Київської області, враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  пунктом 22 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити Програму благоустрою території  села Рожівка Броварського району Київської області на 2016-2017 роки(додається).

       2.Виконавчому комітету Рожівської сільської ради забезпечити організацію виконання Програми та інформувати сільську раду про хід її виконання.

       3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

 

                    Сільський  голова                                                         С.Д.Величенко 

                    Секретар сільської ради                                               З.Я.Конончук

                    

                с.Рожівка

         24 грудня  2015 року

                № 25   3-УІІ                    

  

Рішення №26 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:14 Секретар сільради   [ оновлено 15 лют. 2017 р., 10:55 ]


РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про план роботи Рожівської сільської ради на 2016 рікВідповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради


В И Р І Ш И Л А:


               1.Затвердити план роботи Рожівської сільської ради на 2016 рік (додається).

               2.Контроль за виконанням плану роботи ради покласти на секретаря сільської ради Конончук З.Я.Сільський голова                                                   С.Д.Величенко

Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                          с.Рожівка
                  24 грудня 2015 року
                 №26 - 3 - УІ

 

Рішення №27- 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:13 Секретар сільради   [ оновлено 2 січ. 2016 р., 09:34 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про  передачу  у власність земельної  ділянки гр.----------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр.------------------------------- про передачу у власність земельної ділянки   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Берегова, 4 в с.Рожівка Броварського району Київської області та додані до неї матеріали,  враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,   статтями 12, 40, 116, 118, 120, 121, 122  Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Передати у власність гр.---------------------------------  земельну ділянку   площею 0,2376га(0,1254га під житловою забудовою, 0,1122га  вкриті  лісовою(деревною та чагарниковою) рослинністю) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд(присадибна ділянка),    розташовану  по  вул. Берегова, 4  в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       2.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:036:0027.

       3.Гр.------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

      4.Гр.-------------------------- здійснювати всі необхідні заходи щодо збереження та утримання зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, яка передається у власність.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

Сільський   голова                                                                 С.Д.Величенко 

                                                  Землевпорядник сільської ради                                            І.В.Янів

                с.Рожівка

        24 грудня  2015 року

              №27 - 3 - УІІ              

 

                                                                                        Рішення №28 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:13 Секретар сільради   [ оновлено 2 січ. 2016 р., 09:32 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки

та передачу  у власність земельної   ділянки гр.---------------------------------  в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  поданий   на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.----------------------------- для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3205623182015 від 15.12.2015р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 33, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність  гр.------------------------------------- площею 0,1500га  для ведення особистого селянського господарства  в с.Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність  гр.----------------------------- земельну ділянку площею 0,1500га(рілля) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:042:0393.

       4.Гр.---------------------------  приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                             Сільський  голова                                                                   С.Д.Величенко               

                Землевпорядник сільської ради                                             І.В.Янів

                с.Рожівка

         24 грудня 2015 року

           №28 - 3 - УІІ                                                                

Рішення №29 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:12 Секретар сільради   [ оновлено 2 січ. 2016 р., 09:24 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви  гр.-----------------------------------

 

Розглянувши заяву  гр.---------------------------------  про надання  земельної ділянки площею 0,10га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  в межах с.Рожівка  Броварського району Київської області та додані до неї матеріали, в зв’язку з відсутністю на даний час земельних ділянок комунальної власності, які можуть передаватися громадянам у власність, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтями 12, 118 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити гр.--------------------------------- в наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  в  с. Рожівка Броварського району Київської області.

 

                               Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко 

                  Землевпорядник сільської ради                                         І.В.Янів   

                               с.Рожівка

                     24 грудня  2015 року

                        №29 - 3 - УІІ          

Рішення №30 - 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:11 Секретар сільради   [ оновлено 2 січ. 2016 р., 09:27 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви гр.--------------------------------

 

Розглянувши заяву  гр.--------------------------------------- про надання   земельної  ділянки  для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с.Рожівка  Броварського району Київської області, враховуючи те, що подана  ним документація не відповідає вимогам  п. 6 ст. 118 Земельного кодексу  України,  а також в зв’язку з відсутністю на даний час земельних ділянок комунальної власності, які можуть передаватися громадянам у власність,  враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань  агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись  статтями 12, 118 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити гр.---------------------------  в наданні  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)  в  с. Рожівка Броварського району Київської області.

                     Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко

        Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                          с.Рожівка

                       24 грудня   2015 року

                        №30 - 3 - УІІ         


Рішення №31- 3 - УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:10 Секретар сільради   [ оновлено 2 січ. 2016 р., 09:29 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про прийняття в комунальну власність територіальної  громади с.Рожівка земельної ділянки.

  

Розглянувши заяву гр.------------------------------- про добровільну відмову від земельної ділянки площею 0,0870 га(кадастровий номер 3221287001:01:031:0015), що перебуває в її власності для ведення особистого селянського господарства (державний акт на право власності на земельну ділянку серія  ЯА №586326,  зареєстрований  за  №010532500243  18.11.2005р.) в с.Рожівка Броварського району Київської області, враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового розвитку, архітектури та будівництва, земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, керуючись статтями 12, 140, 142 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

                                                              В И Р І Ш И Л А:

1.Прийняти в комунальну власність територіальної громади с.Рожівка земельну ділянку площею 0,0870га(кадастровий номер 3221287001:01:031:0015) для ведення особистого селянського господарства в с.Рожівка Броварського району Київської області, що перебуває у власності гр.-------------------------- згідно державного акту на право власності на земельну ділянку  серія  ЯА №586326,  зареєстрованого  за  №010532500243  18.11.2005р.  

2.Доручити сільському голові укласти угоду(договір) про передачу права власності на земельну ділянку площею 0,0870га (кадастровий номер 3221287001:01:031:0015) для ведення особистого селянського господарства з гр.-------------------------------- на користь територіальної громади с.Рожівка, згідно чинного законодавства України.

3.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.


                   Сільський  голова                                                                С.Д.Величенко

        Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

                      с.Рожівка

                  24 грудня  2015 року

                      №31 - 3 - УІІ                      

 Рішення №32 - 3-УІІ

опубліковано 2 січ. 2016 р., 09:10 Секретар сільради   [ оновлено 25 лют. 2016 р., 09:43 ]РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ 
Про призначення відповідального за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників         На виконання вимог Законів України „ Про оборону України”, „ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „ Про військовий обов’язок і військову службу”, відповідно до Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94. №377, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради


В И Р І Ш И Л А:

1.Шиту Наталію Петрівну призначити з 01.01.2016 року відповідальною за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території Рожівської сільської ради.

2.Встановити Шитій Н.П. доплату за виконання обов’язків по веденню військового обліку військовозобов’язаних та призовників у розмірі до 50 відсотків посадового окладу спеціаліста сільської ради.

3.Затвердити функціональні обов’язки відповідального за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

4.Вважати таким, що втратило чинність рішення 52 сесії Рожівської сільської ради УІ скликання №840 від 26.12.2014 р.    Сільський голова                                                                   С.Д.Величенко

Секретар сільської ради                                                        З.Я.Конончук

                 с.Рожівка

          24 грудня 2015 року

           №32 - 3 - УІІ

1-10 of 12