46-6


Рішення № 688 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:40 Секретар сільради   [ оновлено 1 лют. 2015 р., 12:25 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

                                                                           Про встановлення місцевих податків і  зборів


Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статтей 265, 267 , пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України,   сільська рада

                                                                                      ВИРІШИЛА:

1.   Встановити на території Рожівської сільської ради такі місцеві податки і збори (згідно з додатком до цього рішення):

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2. До  отримання  в  податковому  органі  торгових  патентів,  у  тому  числі  пільгових  і  короткотермінових,  сплата  збору  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  здійснюється  за  ставками,  встановленими  у  додатку до  цього  рішення.

3.  Копію цього Рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення №543-35-УІ від 14.11.2013 р. «Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії Рожівської сільської ради УІ скликання №482 від 23.07.2013 р. «Про встановлення місцевих податків і зборів»

 


Сільський голова                                                                                                                С.Д.Величенко

Бухгалтер сільської ради                                                                                                    О.М.Трохименко

        с.Рожівка

  14 липня 2014 року

№688  ХХХХУІ (позач.)-УІ                                                             

Рішення №689 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:39 Секретар сільради   [ оновлено 1 лют. 2015 р., 12:19 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Порядку оскарження процедури закупівлі Рожівської  сільської ради Броварського району Київської області

 

 Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку депутатів та членів постійної комісії сільської ради з питань планування,  бюджету, фінансів та цін, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок оскарження процедур закупівлі, що додається.

2.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, фінансів та цін.

 

Сільський голова                                                                                                      С.Д.Величенко


       с.Рожівка

14 липня 2014 року

№689  ХХХХУІ (позач.)-УІ                                                                                            

Рішення №690 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:38 Секретар сільради   [ оновлено 25 лип. 2014 р., 04:23 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про передачу в оренду земельної ділянки  гр.гр. Філоненку О.В. та Яровому В.А.

 по вул. Слави, 24 в с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

В зв’язку зі зміною власника нерухомості, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,1187 га в с.Рожівка по вул. Слави, 24, яка є комунальною власністю територіальної громади(Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №5762839 від 05.05.2014р.), враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3202931922013 від 27.06.2014р. та пропозиції  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ст.ст. 12, 93, 120, 124, 134   Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», сесія сільської ради

 

                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

        

        1.Передати в оренду гр.гр. Філоненку Олексію Володимировичу та Яровому Валерію Анатолійовичу  земельну ділянку площею 0,1187га(забуд. землі комерц. викор.), кадастровий номер 3221287001:01:031:0013,  для обслуговування підвалу-овочесховища  площею  за рахунок земель комунальної власності, терміном на ­­­­­5(п’ять) років  по вул. Слави, 24  в  с. Рожівка Броварського району Київської області.

       2.Встановити  річну орендну плату за землю в розмірі 12(дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що становить 20 715,05(двадцять тисяч сімсот п'ятнадцять) гривень 05 копійок на рік.

       3.Доручити   сільському голові укласти договір оренди зазначеної земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.

        4.Зважаючи на те, що гр.гр. Філоненко О.В. та Яровий В.А. довгий час ухиляються від оформлення права оренди земельної ділянки, у випадку їх відмови чи подальшого ухиляння від підписання договору оренди – сільському голові вирішити питання подання судового позову про зобов’язання укладення договору оренди та стягнення збитків.

        5.Конторль за виконанням цього рішення покласти  на постійну депутатську комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

 

 

                Сільський  голова                                                                                                         С.Д. Величенко

 

                Землевпорядник сільської ради                                                                                     І.В.Янів

                              с. Рожівка

                      14 липня    2014 року

                    № 690  ХХХХУІ(позач.)- УІ                          


Рішення №691 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:38 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:15 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.------------------------в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  гр. ------------------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. В.Стуса, 82 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202860132014 від 13.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                 В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. -----------------------------------    для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га  по   вул. В.Стуса, 82 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. ----------------------------- земельну ділянку   площею 0,1500га(забуд. землі) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. В.Стуса, 82 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0098.

       4.Гр. ---------------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

    

                              Сільський  голова                                                                                          С.Д.Величенко                                                           

                              Землевпорядник сільської ради                                                                      І.В.Янів

          

          

                     с.Рожівка

             14 липня 2014 року

          № 691  ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                                                       

Рішення №692 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:37 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:16 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. ---------------------- в с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  гр. -------------------------- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. В.Стуса, 39 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ПП «Інститут правового консалтингу та інвестиційного проектування», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202956482014 від 04.07.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40, 118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. ------------------------- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га  по   вул. В.Стуса, 39 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ПП «Інститут правового консалтингу та інвестиційного проектування».

       2.Передати у власність гр. -------------------- земельну ділянку   площею 0,1500га(забуд. землі) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. В.Стуса, 39 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0102.

       4.Гр. ------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                            Сільський  голова                                                                                           С.Д.Величенко                                                           

                            Землевпорядник сільської ради                                                                       І.В.Янів

                    

                  

                         с.Рожівка

                  14 липня 2014 року

                 № 692  ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                     

Рішення №693 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:37 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. ------------------------- в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  гр. ----------------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Ю.Гагаріна, 38 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ПП «Автотранс ЛЛС», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202917602014 від 25.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40,  118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                    В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. --------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по   вул. Ю.Гагаріна, 38 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ПП «Автотранс ЛЛС».

       2.Передати у власність гр. -------------------------------------  земельну ділянку   площею 0,1000га(забуд. землі) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Ю.Гагаріна, 38 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0099.

       4.Гр. -------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                          Сільський  голова                                                                                  С.Д.Величенко                                                         

                          Землевпорядник сільської ради                                                              І.В.Янів

                    

                     

                 с.Рожівка

             14 липня 2014 року

         № 693   ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                    

Рішення №694 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:35 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:17 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр.----------------------------- в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши заяву гр. ------------------------- та поданий нею на затвердження проект землеустрою щодо відведення їй у власність земельної ділянки   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. І.Мазепи, 6 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «Земприватсервіс», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202921142014 від 26.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40,  118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                 В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. ---------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га  по   вул. І.Мазепи, 6 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «Земприватсервіс».

       2.Передати у власність гр. --------------------------------------- земельну ділянку   площею 0,1500га(рілля) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. І.Мазепи, 6 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0099.

       4.Гр. ---------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                 Сільський  голова                                                                                                            С.Д.Величенко                                                           

                 Землевпорядник сільської ради                                                                                        І.В.Янів

                    


                     с.Рожівка

              14  липня 2014 року

            № 694 ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                                                       

Рішення №695 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:35 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:18 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. -------------------- в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  гр. ---------------------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. Ю.Гагаріна, 24 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202860402014 від 13.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40,  118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. --------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1000 га  по   вул. Ю.Гагаріна, 24 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. -------------------------------  земельну ділянку   площею 0,1000га(забуд. землі) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. Ю.Гагаріна, 24 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:038:0098.

       4.Гр. ---------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                        Сільський  голова                                                                                                          С.Д.Величенко                                                           

                        Землевпорядник сільської ради                                                                                      І.В.Янів

                    

                 

                  с.Рожівка

            14  липня 2014 року

         № 695 ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                                                       

Рішення №696 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:31 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:19 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. --------------------------- в  межах с.Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  гр. ------------------------------------  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)   по вул. В.Стуса, 84 с.Рожівка Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202928992014 від 27.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  статтями  19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями  12, 40,  118, 121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. -----------------------------   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) площею 0,1500 га  по   вул. В.Стуса, 84 в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. ---------------------------------------- земельну ділянку   площею 0,1500га(забуд. землі) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташовану по вул. В.Стуса, 84 в   с.Рожівка Броварського району  Київської області.

       3.Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:028:0100.

       4.Гр. ------------------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.

 

                         Сільський  голова                                       С.Д.Величенко                                                           

 

                         Землевпорядник сільської ради                              І.В.Янів

                    

                  

                 с.Рожівка

           14 липня 2014 року

         № 696 ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                                                                       

Рішення № 697 ХХХХУІ(позач.)-УІ

опубліковано 24 лип. 2014 р., 03:31 Секретар сільради   [ оновлено 27 серп. 2014 р., 11:11 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

та передачу  у власність земельної  ділянки гр. ------------------------   в межах с.Рожівка Броварського району Київської області.

 

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   гр. ---------------------------------  для ведення особистого селянського господарства  в с.Рожівка  Броварського району Київської області,  розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3202859932014 від 13.06.2014р. та рекомендації  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись  статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 статті 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр»  статтями 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  статтями 12, 33, 118,  121,  186 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

                                                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        1.Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність    гр. -------------------------------------   для ведення особистого селянського господарства  площею 0,2000 га  в с. Рожівка Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної  власності, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг».

       2.Передати у власність гр. ----------------------------  земельну ділянку   площею 0,2000га(рілля) для ведення особистого селянського господарства,  розташовану      в с. Рожівка Броварського району  Київської області.

       3. Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:042:0401.

       4.Гр. -------------------- приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після  реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

       5.Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікової документації

 

                         Сільський  голова                                                                                                   С.Д.Величенко                                                           

                         Землевпорядник сільської ради                                                                               І.В.Янів

              

                  с. Рожівка

            14 липня  2014 року

           № 697  ХХХХУІ(позач.) -УІ                                                          

1-10 of 16