Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:56 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:05 ]

 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського

                                      бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців  2013 року  по доходах у сумі 1376,9  тис.грн., і по видатках у сумі  1109,5 тис.грн., в тому числі:

         1.По загальному фонду сільського бюджету  по доходах у сумі  1051,5 тис.грн.,  і по видатках у сумі 1048,3 тис.грн.

         2.По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 325,4 тис.грн. і по видатках у сумі 61,2 тис.грн. 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

 

                       с.Рожівка
              11 жовтня 2013 року
              № 509 ХХХІІІ -УІ


                                                                  З В І Т 

Про виконання місцевого бюджету Рожівської

сільської ради за 9 місяців 2013 року

  

              Доходна частина загального фонду місцевого бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року виконана на 116,96 % до уточненого плану. При плані доходів 899,0 тис.грн., фактично – 1051,5 тис.грн.  Перевиконання становить 152,5 тис.грн.

 

             По спеціальному фонду доходна частина становить 325,4 т.грн., в  т.ч.:

-         кошти екологічні    -   148,6 тис.грн.

-         інші надходження   -      4,9 тис.грн.

-         транспорт                 -      0,3 тис.грн.

-         єдиний податок       -     84,0 тис. грн.

-         с/г втрати                 -     1,4 тис. грн.

-         платні послуги      29,9 тис. грн.. з них:

     по КФК 010116 (управління) – 21,0 тис. грн. -  за оренду майна ;

     по КФК 070101(дитячий садок) – 8,9 тис. грн. - плата батьків за     харчування дітей в дошкільному закладі.

-         інші джерела власних надходжень – 56,3 тис.грн. із них:  

           по КФК 100203 (благоустрій)        32,0 тис.грн.;

           по КФК 110204(будинок культури – 17,5 тис. грн.,

           по КФК 110201(бібліотека) – 1,5 тис.грн,

           по КФК 070101 (дитячий садок) – 5,3 тис. грн.

             Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету  становить 1048,3 тис.грн., в тому числі: 

                                                                        

                                                                                   План                            Факт                      

                                                                              /тис.грн./                          /тис.грн./
КФК 010116  Управління                                     433,9                                334,9
КФК 070101  Дитячий садок                                283,7                                241,1            
КФК 100203  Благоустрій                                    132,5                                86,7
КФК 110204  Будинок культури                           106,4                                67,3
КФК 110201  Бібліотека                                       54,1                                 45,9
КФК 250302  Кошти, що передаються
                        до районного бюджету                 ----                                   223,3
КФК 250404  Інші видатки                                    45,0                                 31,7
КФК 250380   Інші субвенції                                  ----                                   5,4
КФК 160101  Землеустрій                                     4,1                                   2,2
КФК 090412  Інші видат. на соц.. зах. насел.        10,1                                  9,8

 

Видатки  загального фонду в розрізі економічної класифікації:  (див.таблицю) 

    

         В И Д А Т К И  

         за  9 місяців  2013 року

 

КЕКВ

Управління

Інші  видат. на соціал. населення

БК

Дитсадок

Бібліотека

Кошти, що передаються до рай.бюдж.

Інші видатки

Інші субвенції

Благоустрій

Землеустрій

 

ВСЬОГО

затв.
кошторис.
викон.
факт.
затв.
коштор.
Вик.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт.
затв.
коштор.
Викон.
факт.
Викон.
факт.
затв.
коштор.
викон.
факт.
викон.
факт.
затв.
коштор.
викон.
факт.
Затв.
коштор.
Викон.
факт

 

 

Затв.
коштор.
Викон.
факт.

2111

270,7

225,6

-

-

65,0

39,4

149,4

131,3

29,6

26,4

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

514,7

422,7

2120

97,4

82,4

-

-

24,9

14,6

54,4

47,8

10,9

9,6

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

187,6

154,4

2210

12,8

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12,8

4,7

2230

-

-

-

-

-

-

29,0

19,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

29,0

19,9

2240

18,1

8,1

0,1

-

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

0,1

-

45,0

31,7

-

120,0

74,2

4,1

2,2

 

 

188,4

117,0

2250

1,0

0,4

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1,7

0,4

2273

8,0

7,9

-

-

0,5

0,4

12,6

12,5

2,6

2,6

-

-

-

-

12,5

12,5

-

-

 

 

36,2

35,9

2274

25,4

5,8

-

-

14,8

12,4

36,8

29,4

10,7

7,2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

87,7

54,8

2282

0,5

-

-

-

0,7

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1,7

-

2620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223,3

   -

   -

5,4

-

-

-

-

 

 

-

228,7

2730

-

-

10,0

9,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

10,0

9,8

Разом

433,9

334,9

10,1

9,8

106,4

67,3

283,7

241,1

54,1

45,9

223,3

45,0

31,7

5,4

132,5

86,7

4,1

2,2

 

 

1069,8

1048,3

 

      Використано коштів по спеціальному фонду за 9 місяців 2013р. всього 61,2  тис. грн. в тому числі:

1.Плата за послуги бюджетних установ за звітний період  становить 20,3 тис.грн., в тому числі:

КФК 010116 (управління)    річний план – 25,2тис. грн.; факт – 9,0

 тис.грн.,  з них:

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 2,5 тис. грн..  факт – 1,5 тис. грн..

КЕКВ 2800 (інші поточні видатки)план – 22,7 тис. грн. факт – 7,5 тис. грн.

КФК 070101 (дитячий садок) річний план -11,5 тис. грн.; факт – 11,3 тис.грн. з них:

КЕКВ  2230 (оплата за харчування)   план – 11,5 тис. грн.; факт -11,3 тис.грн.

2. По інших джерелах власних надходжень використано 40,9 тис. грн.

в тому числі:

КФК 070101 (дитячий садок) річний  план – 26,3 тис. грн.; факт – 9,4  тис.грн. , із них:

КЕКВ 2210( придбання матеріалів та інвентаря) річний план – 10,4 тис. грн.факт- 1,1 тис.грн.

КЕКВ 2230 (продукти харчування) річний план – 4,9 тис. грн..  факт – 4,9 тис. грн.

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 8,0 тис. грн..  факт – 1,9 тис. грн..

КЕКВ  2230 (медикаменти та перев’яз. матеріали) план – 3,0 тис. грн..  факт – 1,5 тис. грн.

КФК 100203 (благоустрій)  річний план – 39,6 тис. грн.; факт –12,5тис.грн., з них:

КЕКВ 2240 (оплата за послуги) річний план – 39,6 тис. грн.;  факт – 12,5 тис. грн.(оплата за послуги по благоустрою).

КФК 110201(бібліотека) річний план – 1,5тис.грн, факт –1,5 тис.грн, а саме: КЕКВ 2210 – 1,5 тис.грн.

КФК 110204(будинок культури) річний план – 17,5тис.грн, факт – 17,5 тис.грн, а саме: КЕКВ 2210 – 17,5 тис.грн.

3. По інших коштах спеціального фонду протягом звітного періоду кошти не надходили.

КФК 170703(Видатки на утримання доріг) КЕКВ 2240 річний план 22,9 тис. грн.,(на поточний ремонт дороги), в т.ч. субвенція з державного бюджету 22,9 тис.грн.

        

          Секретар сільської ради                                 З.Я.Конончук

          Бухгалтер                                                       О.М.Трохименко

 

 

 


Comments