Про внесення змін до Договору оренди землі №2114 від 05.05.2006 р., укладеного з ЗАТ «Олвісс».

опубліковано 13 лист. 2013 р., 03:21 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:21 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Договору оренди  землі  №2114 від 05.05.2006 р.,

укладеного з ЗАТ «Олвісс».

            

          Відповідно до пункту 8 Договору про внесення змін до договору оренди землі №2114 від 05.05.2006р., укладеного з ЗАТ «Олвісс» 27.04.2010р. за №1806, підлягає перегляду орендна плата за землю,  керуючись Законом України «Про оренду землі»,  Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,    сесія сільської ради    

                                                

В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного з ЗАТ «Олвісс», нотаріально посвідченого за № 2114 від 05 березня 2006 р., а саме:

      -  пункт 1. розділу «Предмет договору» доповнити абзацом другим наступного змісту:

      «Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:032:0003.».

       - пункт 4. розділу «Об’єкт оренди» викласти в такій редакції:

       «4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка надана в оренду ЗАТ «Олвісс» №65 від 19.02.2013р. виданого відділом Держземагентства у Броварському районі Київської області складає 254 196(двісті п’ятдесят чотири тисячі сто дев’яносто шість) гривень 93 копійки».

      -  пункт 8. розділу   «Орендна плата»   викласти в такій редакції :

      «8.Орендар вносить орендну плату за земельну ділянку,  виключно у грошовій формі                                           в національній валюті України в розмірі 25 419(двадцять п’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять) гривень 69 копійок на рік, що становить 10(десять)  відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди  землі,  згідно з чинним законодавством України.

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                       

        Землевпорядник сільської ради                                        І.В.Янів

                   

                               с. Рожівка
                      11  жовтня   2013 року
                      № 516  ХХХІІІ- УІ               

                       


Comments