33-6


Запис без заголовка

опубліковано 13 лист. 2013 р., 03:38 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:38 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

РІШЕННЯ

Про перенесення розгляду питання про розірвання договору оренди земельної

ділянки № 6203 від 14.10.2010 р.,  укладеного з ТОВ  «Рожівкаінвестбуд».

 

Розглянувши питання виконання ТОВ “Рожівкаінвестбуд» умов договору оренди земельної ділянки №6203 від 14.10.2010р., зважаючи на неодноразові порушення умов договору та досягнутих домовленостей з боку ТОВ «Рожівкаінвестбуд», враховуючи особисте звернення  до сесії директора товариства Циби А.В. з проханням надати строк для погашення заборгованості та вирішення питання викупу орендованої земельної ділянки, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,  сесія сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Перенести розгляд питання про розірвання Договору оренди земельної ділянки №6203 від 14.10.2010р., укладеного між Рожівською сільською радою та ТОВ «Рожівкаінвестбуд» по суті на чергову сесію Рожівської сільської ради.

         2.Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.


        Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

        Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

 

                       с.Рожівка
                  11 жовтня  2013 року
                  № 515 ХХХІІІ - УІ

Про внесення змін до Договору оренди землі №2114 від 05.05.2006 р., укладеного з ЗАТ «Олвісс».

опубліковано 13 лист. 2013 р., 03:21 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:21 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Договору оренди  землі  №2114 від 05.05.2006 р.,

укладеного з ЗАТ «Олвісс».

            

          Відповідно до пункту 8 Договору про внесення змін до договору оренди землі №2114 від 05.05.2006р., укладеного з ЗАТ «Олвісс» 27.04.2010р. за №1806, підлягає перегляду орендна плата за землю,  керуючись Законом України «Про оренду землі»,  Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,    сесія сільської ради    

                                                

В И Р І Ш И Л А:

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди землі, укладеного з ЗАТ «Олвісс», нотаріально посвідченого за № 2114 від 05 березня 2006 р., а саме:

      -  пункт 1. розділу «Предмет договору» доповнити абзацом другим наступного змісту:

      «Кадастровий номер земельної ділянки 3221287001:01:032:0003.».

       - пункт 4. розділу «Об’єкт оренди» викласти в такій редакції:

       «4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка надана в оренду ЗАТ «Олвісс» №65 від 19.02.2013р. виданого відділом Держземагентства у Броварському районі Київської області складає 254 196(двісті п’ятдесят чотири тисячі сто дев’яносто шість) гривень 93 копійки».

      -  пункт 8. розділу   «Орендна плата»   викласти в такій редакції :

      «8.Орендар вносить орендну плату за земельну ділянку,  виключно у грошовій формі                                           в національній валюті України в розмірі 25 419(двадцять п’ять тисяч чотириста дев’ятнадцять) гривень 69 копійок на рік, що становить 10(десять)  відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди  землі,  згідно з чинним законодавством України.

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко                       

        Землевпорядник сільської ради                                        І.В.Янів

                   

                               с. Рожівка
                      11  жовтня   2013 року
                      № 516  ХХХІІІ- УІ               

                       


Про внесення змін до сільського бюджету Рожівської сільської ради на 2013 рік

опубліковано 13 лист. 2013 р., 03:08 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:08 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ 

Про внесення змін до  сільського бюджету Рожівської

сільської  ради на 2013 рік

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Рожівської сільської ради Трохименко О.М. про внесення змін до сільського бюджету Рожівської сільської ради на 2013 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини І статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 ВР,  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:       

      1.З метою ефективного використання бюджетних коштів перерозподілити видатки по установах в розрізі КФК:

 - по КФК 110204 «Будинок культури» зменшити видатки на суму 32000,00 грн, а саме:

      КЕКВ 2111   -24000,00 грн. ( у вересні -3100,00грн, у жовтні -7000,00грн, у листопаді -7000,00грн, у грудні -6900,00грн)

         КЕКВ 2120   -8000,00  грн.( у вересні -1700,00грн, у жовтні -2500,00грн, у листопаді -2500,00грн, у грудні -1300,00грн).

-         по КФК 100203 «Благоустрій» КЕКВ 2273 збільшити  у жовтні 2013р. видатки на суму 6000,00грн.

 - по КФК 070101»Дитячий садок» зменшити у грудні 2013р. видатки на суму 9000,00грн., а саме:КЕКВ 2111   – 7000,00 грн,

           КЕКВ 2120   – 2000,00 грн,

 та збільшити  у грудні 2013р. видатки  по КЕКВ 2230 у сумі 5000,00грн            

 - по КФК 010116 збільшити видатки на суму 30000,00грн., а саме:

           КЕКВ 2111   +15000,00 грн, ( у грудні 2013р.)

           КЕКВ 2120   +6000,00 грн,  ( у грудні 2013р.)

           КЕКВ 2210   +6000,00грн,   (у жовтні 2013р.)

           КЕКВ 2240   +3000,00 грн.  (у жовтні 2013р.)

    2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

 

        Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

       Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

 

                      с.Рожівка
               11 жовтня   2013 року
               № 510 ХХХІІІ - УІ

 

 


Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:56 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 03:05 ]

 РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського

                                      бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

                                                             В И Р І Ш И Л А:

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців  2013 року  по доходах у сумі 1376,9  тис.грн., і по видатках у сумі  1109,5 тис.грн., в тому числі:

         1.По загальному фонду сільського бюджету  по доходах у сумі  1051,5 тис.грн.,  і по видатках у сумі 1048,3 тис.грн.

         2.По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 325,4 тис.грн. і по видатках у сумі 61,2 тис.грн. 

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

 

                       с.Рожівка
              11 жовтня 2013 року
              № 509 ХХХІІІ -УІ


                                                                  З В І Т 

Про виконання місцевого бюджету Рожівської

сільської ради за 9 місяців 2013 року

  

              Доходна частина загального фонду місцевого бюджету Рожівської сільської ради за 9 місяців 2013 року виконана на 116,96 % до уточненого плану. При плані доходів 899,0 тис.грн., фактично – 1051,5 тис.грн.  Перевиконання становить 152,5 тис.грн.

 

             По спеціальному фонду доходна частина становить 325,4 т.грн., в  т.ч.:

-         кошти екологічні    -   148,6 тис.грн.

-         інші надходження   -      4,9 тис.грн.

-         транспорт                 -      0,3 тис.грн.

-         єдиний податок       -     84,0 тис. грн.

-         с/г втрати                 -     1,4 тис. грн.

-         платні послуги      29,9 тис. грн.. з них:

     по КФК 010116 (управління) – 21,0 тис. грн. -  за оренду майна ;

     по КФК 070101(дитячий садок) – 8,9 тис. грн. - плата батьків за     харчування дітей в дошкільному закладі.

-         інші джерела власних надходжень – 56,3 тис.грн. із них:  

           по КФК 100203 (благоустрій)        32,0 тис.грн.;

           по КФК 110204(будинок культури – 17,5 тис. грн.,

           по КФК 110201(бібліотека) – 1,5 тис.грн,

           по КФК 070101 (дитячий садок) – 5,3 тис. грн.

             Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету  становить 1048,3 тис.грн., в тому числі: 

                                                                        

                                                                                   План                            Факт                      

                                                                              /тис.грн./                          /тис.грн./
КФК 010116  Управління                                     433,9                                334,9
КФК 070101  Дитячий садок                                283,7                                241,1            
КФК 100203  Благоустрій                                    132,5                                86,7
КФК 110204  Будинок культури                           106,4                                67,3
КФК 110201  Бібліотека                                       54,1                                 45,9
КФК 250302  Кошти, що передаються
                        до районного бюджету                 ----                                   223,3
КФК 250404  Інші видатки                                    45,0                                 31,7
КФК 250380   Інші субвенції                                  ----                                   5,4
КФК 160101  Землеустрій                                     4,1                                   2,2
КФК 090412  Інші видат. на соц.. зах. насел.        10,1                                  9,8

 

Видатки  загального фонду в розрізі економічної класифікації:  (див.таблицю) 

    

         В И Д А Т К И  

         за  9 місяців  2013 року

 

КЕКВ

Управління

Інші  видат. на соціал. населення

БК

Дитсадок

Бібліотека

Кошти, що передаються до рай.бюдж.

Інші видатки

Інші субвенції

Благоустрій

Землеустрій

 

ВСЬОГО

затв.
кошторис.
викон.
факт.
затв.
коштор.
Вик.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт.
затв.
коштор.
Викон.
факт.
Викон.
факт.
затв.
коштор.
викон.
факт.
викон.
факт.
затв.
коштор.
викон.
факт.
Затв.
коштор.
Викон.
факт

 

 

Затв.
коштор.
Викон.
факт.

2111

270,7

225,6

-

-

65,0

39,4

149,4

131,3

29,6

26,4

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

514,7

422,7

2120

97,4

82,4

-

-

24,9

14,6

54,4

47,8

10,9

9,6

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

187,6

154,4

2210

12,8

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12,8

4,7

2230

-

-

-

-

-

-

29,0

19,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

29,0

19,9

2240

18,1

8,1

0,1

-

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

0,1

-

45,0

31,7

-

120,0

74,2

4,1

2,2

 

 

188,4

117,0

2250

1,0

0,4

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1,7

0,4

2273

8,0

7,9

-

-

0,5

0,4

12,6

12,5

2,6

2,6

-

-

-

-

12,5

12,5

-

-

 

 

36,2

35,9

2274

25,4

5,8

-

-

14,8

12,4

36,8

29,4

10,7

7,2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

87,7

54,8

2282

0,5

-

-

-

0,7

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

1,7

-

2620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223,3

   -

   -

5,4

-

-

-

-

 

 

-

228,7

2730

-

-

10,0

9,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

10,0

9,8

Разом

433,9

334,9

10,1

9,8

106,4

67,3

283,7

241,1

54,1

45,9

223,3

45,0

31,7

5,4

132,5

86,7

4,1

2,2

 

 

1069,8

1048,3

 

      Використано коштів по спеціальному фонду за 9 місяців 2013р. всього 61,2  тис. грн. в тому числі:

1.Плата за послуги бюджетних установ за звітний період  становить 20,3 тис.грн., в тому числі:

КФК 010116 (управління)    річний план – 25,2тис. грн.; факт – 9,0

 тис.грн.,  з них:

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 2,5 тис. грн..  факт – 1,5 тис. грн..

КЕКВ 2800 (інші поточні видатки)план – 22,7 тис. грн. факт – 7,5 тис. грн.

КФК 070101 (дитячий садок) річний план -11,5 тис. грн.; факт – 11,3 тис.грн. з них:

КЕКВ  2230 (оплата за харчування)   план – 11,5 тис. грн.; факт -11,3 тис.грн.

2. По інших джерелах власних надходжень використано 40,9 тис. грн.

в тому числі:

КФК 070101 (дитячий садок) річний  план – 26,3 тис. грн.; факт – 9,4  тис.грн. , із них:

КЕКВ 2210( придбання матеріалів та інвентаря) річний план – 10,4 тис. грн.факт- 1,1 тис.грн.

КЕКВ 2230 (продукти харчування) річний план – 4,9 тис. грн..  факт – 4,9 тис. грн.

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 8,0 тис. грн..  факт – 1,9 тис. грн..

КЕКВ  2230 (медикаменти та перев’яз. матеріали) план – 3,0 тис. грн..  факт – 1,5 тис. грн.

КФК 100203 (благоустрій)  річний план – 39,6 тис. грн.; факт –12,5тис.грн., з них:

КЕКВ 2240 (оплата за послуги) річний план – 39,6 тис. грн.;  факт – 12,5 тис. грн.(оплата за послуги по благоустрою).

КФК 110201(бібліотека) річний план – 1,5тис.грн, факт –1,5 тис.грн, а саме: КЕКВ 2210 – 1,5 тис.грн.

КФК 110204(будинок культури) річний план – 17,5тис.грн, факт – 17,5 тис.грн, а саме: КЕКВ 2210 – 17,5 тис.грн.

3. По інших коштах спеціального фонду протягом звітного періоду кошти не надходили.

КФК 170703(Видатки на утримання доріг) КЕКВ 2240 річний план 22,9 тис. грн.,(на поточний ремонт дороги), в т.ч. субвенція з державного бюджету 22,9 тис.грн.

        

          Секретар сільської ради                                 З.Я.Конончук

          Бухгалтер                                                       О.М.Трохименко

 

 

 


Про розгляд клопотання ТОВ "ЛНК"

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:42 Секретар сільради   [ оновлено 27 лист. 2013 р., 04:14 ]

                                                     РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про розгляд клопотання  ТОВ  «ЛНК».

 

Розглянувши  клопотання ТОВ «ЛНК» про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,080га для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів(комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу  полігона твердих побутових відходів для виробництва електроенергії)  в с. Рожівка Броварського району Київської області,  враховуючи пропозиції  постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології щодо необхідності  детального вивчення питання щодо екологічного впливу даної споруди на навколишнє природне середовище, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 12 Земельного кодексу України, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА: 

1.Перенести розгляд питання про надання дозволу ТОВ «ЛНК» на розроблення проекту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,080 га для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів(комплексної інженерної споруди з системою збору біогазу  полігона твердих побутових відходів для виробництва електроенергії)  в с. Рожівка Броварського району на наступну  сесію Рожівської сільської ради.

         2.Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.


        Сільський голова                                                                 С.Д.Величенко

        Землевпорядник сільської ради                                          І.В.Янів

 

                       с.Рожівка
                11 жовтня  2013 року
                №514   ХХХІІІ - УІ

Про передачу в оренду Рожівському КП "Добробут" нежитлової будівлі в приміщенні дитячого садка, розташованого в с.Рожівка по вул.Слави, 17

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:38 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 02:40 ]

                                  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 РІШЕННЯ 

Про передачу в оренду Рожівському КП "Добробут"

нежитлової будівлі в приміщенні дитячого садка,

розташованого в с.Рожівка по вул.Слави, 17

 

 

         Розглянувши клопотання Рожівського комунального підприємства «Добробут» про передачу в оренду приміщення загальною площею 20,3 кв.м., розташованого в будівлі дитячого садка за адресою с.Рожівка Броварського району, вул.Слави, 17, для розміщення в ньому контори підприємства, враховуючи те, що Рожівська сільська рада є засновником комунального підприємства, з метою його повноцінного функціонування та забезпечення статутної діяльності, відповідно до Тимчасової методики  розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка, затвердженої рішенням ІХ сесії Рожівської сільської ради УІ скликання №147 від 26.08.2011 р., керуючись Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, статтями 11, 60 Закону України  „Про місцеве самоврядування  в Україні” , сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

        1.Передати в оренду Рожівському комунальному підприємству «Добробут» частину не житлового приміщення в будівлі дитячого садка, розташованого за адресою: с.Рожівка, вул.Слави, 17, загальною площею 20,3 кв.м. для розміщення контори підприємства строком на 2 роки 11 місяців.

       2.Встановити річну орендну плату за оренду зазначеного приміщення в розмірі 1,0 (одна) гривня 00 копійок.  

      3.Доручити сільському голові укласти договір оренди на користування зазначеним  приміщенням в установленому законом порядку.

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

             

    Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко
 
    Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименк

 

                   с.Рожівка
            11 жовтня 2013 року
             №  513   ХХХІІІ-УІ

Про хід виконання місцевої Програми „Шкільний автобус” на 2013-2014 роки

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:29 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 02:29 ]

                                        РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про хід виконання місцевої Програми „Шкільний автобус”

 на  2013-2014 роки             

 

       Заслухавши інформацію секретаря сільської ради  про хід виконання місцевої Програми „Шкільний автобус” на 2013 - 2014 роки, відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення,  керуючись статтею 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради        

                                                             В И Р І Ш И Л А:

      Інформацію секретаря сільської ради про хід  виконання  Програми „Шкільний автобус” на 2013-2014 роки прийняти до відома.    

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко    

Секретар сільської ради                                               З.Я.Конончук  

 

                         с.Рожівка
                 11 жовтня 2013 року
                 №512  ХХХІІІ - УІ

 

 І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про хід виконання  Програми „Шкільний автобус” на 2013-2014 роки

 

       Відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням сесії Рожівської сільської ради №417-26-УІ від 30.01.2013р. була затверджена Програма „Шкільний автобус” на 2013-2014 роки. Організація регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

       Виконання місцевої програми дає змогу створити умови для забезпечення регулярного безоплатного перевезення до місця навчання і додому учнів села Рожівка, дає  можливість забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, попередити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпечення життєдіяльності сільського населення, створити умови у сільській місцевості для отримання учнями повноцінної загальної середньої освіти.

        Метою програми є виконання вимог законодавства щодо забезпечення в сільській місцевості доступності і безоплатності здобуття загальної середньої освіти, підвищення освітнього рівня сільського населення.

       В 2013 році в  селі Рожівка за межею пішохідної доступності перебувають і потребують підвезення до місця навчання у Пухівську ЗОШ і додому 31 учень.

        Місцевим бюджетом на 2013 рік були передбачені кошти в сумі 63 тисячі гривень для фінансування таких заходів:

-         укладення угод по підвезенню учнів та педагогічних працівників автотранспортним підприємством;

-         забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місця проведення районних та шкільних свят, шкільних олімпіад та проходження військової диспансеризації;

-         розроблення і затвердження транспортних маршрутів для перевезення учнів та педагогічних працівників;

-         забезпечення контролю за безпекою перевезення учнів.

Протягом 2013 року транспортні послуги по перевезенню учнів

надавало Рожівське комунальне підприємство „Добробут”. На початок  нового навчального року проведено ремонт та пройдено технічний огляд автобуса, яким виконується підвезення учнів, погоджений маршрут перевезення та всі необхідні документи. За звітний період на фінансування заходів програми  із запланованих бюджетних коштів використано 25,5 тисяч гривень.                                          

Секретар сільської ради                                         З.Я.Конончук


Про стан виконання заходів до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Рожівської територіальної громади на 2013 рік за 9 місяців 2013 року

опубліковано 13 лист. 2013 р., 02:23 Секретар сільради   [ оновлено 13 лист. 2013 р., 02:23 ]

                       РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                  БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

                                                      РІШЕННЯ

 Про стан виконання заходів до Програми соціально-економічного,

культурного і духовного розвитку Рожівської територіальної

громади на 2013 рік за 9 місяців 2013 року              

 

 

       Заслухавши інформацію сільського голови с.Рожівка Величенко С.Д. про стан виконання  заходів до Програми соціально-економічного, культурного і духовного

розвитку Рожівської територіальної громади на 2013 рік за 9 місяців 2013 року, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради        

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

        Інформацію сільського голови с.Рожівка Величенко С.Д. про стан виконання  заходів до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Рожівської територіальної громади на 2013 рік за 9 місяців 2013 року  прийняти до відома.


                  Сільський голова                                                      С.Д.Величенко

                  Секретар сільської ради                                           З.Я.Конончук

 

                 с.Рожівка
            11 жовтня 2013 року
            №511   ХХХІІІ –УІ

 

 

 


1-8 of 8