31-6


Рішення Про найменування вулиць в с. Рожівка Броварського району Київської області

опубліковано 23 груд. 2013 р., 23:18 Секретар сільради   [ оновлено 23 груд. 2013 р., 23:30 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про найменування вулиць в с. Рожівка

Броварського району Київської області.

 

Розглянувши та обговоривши пропозиції сільського голови Величенко С.Д. щодо присвоєння назв вулицям, утвореним при виготовленні детального плану території житлової забудови  в селі Рожівка, Броварського району, Київської області, керуючись  ст.  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія сільської ради

                                                                  В И Р І Ш И Л А:

        Присвоїти вулицям, утвореним при виготовленні Детального плану території житлової забудови в селі Рожівка Броварського району, наступні  назви:
                     - Ю.Гагаріна,

- Миру,

- М.Стельмаха,

- О.Гончара,

- Тиха.

 

Сільський  голова                                                    С.Д.Величенко

                       Секретар сільської ради                                           З.Я.Конончук

                с. Рожівка
            23 липня   2013 року
             № 491   ХХХІ-УІ                                                                                                      

 

 


Рішення Про встановлення місцевих податків і зборів

опубліковано 13 лист. 2013 р., 03:17 Секретар сільради   [ оновлено 23 груд. 2013 р., 23:31 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків і  зборів

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статей 265, 267 , пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, сесія  сільської ради 

 

                                                     ВИРІШИЛА:

1.   Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до цього Рішення.

2.  До  отримання  в  податковому  органі  торгових  патентів,  у  тому  числі  пільгових  і  короткотермінових,  сплата  збору  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  здійснюється  за  ставками,  встановленими  у  додатку 1 до  цього  рішення.

3.  Копію цього Рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення №148-9-УІ від 26.08.2011 р. „Про встановлення місцевих податків і зборів”

      

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

 

                с.Рожівка
            23 липня 2013 року
            № 482    ХХХІ-УІ


 

                                                                                 Додаток

до рішення  Рожівської сільської ради

Броварського району,Київської області

                                                            №482  від 23 липня 2013 року

 
                 Розділ І.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.Платники податку:

         1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості.

        1.2.Визначення платників податку в разі перебування об”єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б)  якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

            2.Об”єкт оподаткування:

         2.1.Об”єктом оподаткування є об”єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

         2.2.Не є об”єктом оподаткування:

а) об”єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об”єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного(обов”язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх чатки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об”єкта на одного платника податку;

г) об”єкти житлової нерухомості, в тому числі їх чатки,, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус  багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об”є кта на сім”ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки.

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),  але не більше одного такого об’єкта на дитину.

            3.База оподаткування:

         3.1.Базою оподаткування є житлова площа об”єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

         3.2.База оподаткування об”єктів житлової нерухомості,  в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

         3.3.База оподаткування об”єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об”єкта оподаткування  на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об”єкт.

        3.4.У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного  об”єкта оподаткування, в тому числі різних видів ( квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків) база оподаткування обчислюється  виходячи з сумарної житлової площі таких об”єктів з урахуванням норм підпункту 4.1. пункту 4  розділу 1 цього додатку.

           4.Пільги із сплати податку:

        4.1.База оподаткування об”єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часок, що перебувають  у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 250 кв.метрів.

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, ( у разі  одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.метрів.

        Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

        Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

       4.2.За рішенням сільської ради можуть бути встановлені додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України (за їх зверненням), статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

        Відомості стосовно пільг, наданих відповідно до першого абзацу цього підпункту, до 01 лютого поточного року подаються до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

        5.Ставка податку:

       5.1.Встановити ставки податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року    за 1 кв.метр  бази оподаткування

       5.1.1.для фізичних осіб:

а)  для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів,  або  житлового будинку/ будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів – 1,0 відсоток;

б)  для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, або  житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів, -  2,7 відсотка;

        в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна  житлова площа яких не перевищує 740 кв.метрів – 1,0 відсоток;

        г)  для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна  житлова площа яких  перевищує 740 кв.метрів – 2,7 відсотка.

      5.1.2. для юридичних осіб:

        а) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів,  та  житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів – 1,0 відсоток;

        б)  для квартир, житлова площа яких  перевищує 240 кв.метрів,  та  житлових будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв.метрів – 2,7 відсотка.

          6.Податковий період.

          6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            7.Порядок обчислення суми податку.

          7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають  у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника  житлової нерухомості у такому порядку:

          а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1. пункту 4 розділу 1 цього додатку, та відповідної ставки податку;

          б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1. пункту 4 розділу 1 цього додатку, та відповідної ставки податку;

          в) за наявності у власника платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1. пункту 4 розділу 1 цього додатку, та відповідної ставки податку;

          г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

          7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату  суми/сум податку обчисленого згідно з підпунктом 7.1. пункту 7 розділу 1 цього додатку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема , органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

         Щодо новоствореного (нововведеного) об»єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платиком, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об»єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення- рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення  права власності на такий об»єкт.

         Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податків в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані(вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

        Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

        7.3.Платники податку  мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого  органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

         У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

        7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання   фізичних осіб, зобов»язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність стаття 265 Податкового кодексу України,  а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового(звітного ) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об»єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     7.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу  за місцезнаходженням об»єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

      Щодо новоствореного (нововведеного) об»єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об»єкт.

      7.6.У разі набуття права власності на об»єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об»єкт.

           8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об»єкта оподаткування податком

         8.1.У разі переходу права власності на об»єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об»єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

        8.2.Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.Порядок сплати податку.

        9.1.Податок сплачується за місцем розташування об»єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету    згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

        Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

          10.Строки сплати податку.

        10.1.Податкове зобов»язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Розділ ІI.Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Платники збору:

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

3. Ставки збору:

3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановити ставку збору на території населеного пункту с.Рожівка -  0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

3.2.  За  провадження  торговельної  діяльності  нафтопродуктами,  скрапленим  та  стиснутим  газом  на  стаціонарних,  малогабаритних  і  пересувних  автозаправних  станціях,  заправних  пунктах  - 0,4 розміру  мінімальної заробітної  плати.

3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць -  1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:

- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце

3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.7. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.

4. Порядок придбання торгового патенту:

4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі
- підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року. 

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок та строки сплати збору:

5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту:

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту:

7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг -
60 календарних місяців.

7.2. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг - вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

           7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Броварського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Броварського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 Секретар сільської ради                                                          З.Я.Конончук


РІШЕННЯ Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2013 року

опубліковано 24 вер. 2013 р., 02:37 Секретар сільради   [ оновлено 23 груд. 2013 р., 23:28 ]

                                                РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                 РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2013 року

 

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2013 року,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за  І півріччя  2013 року  по доходах у сумі 897,6  тис.грн., і по видатках у сумі  742,4 тис.грн., в тому числі:

 

         1.По загальному фонду сільського бюджету  по доходах у сумі  732,3 тис.грн.,  і по видатках у сумі 710,5 тис.грн.

 

         2.По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 165,3 тис.грн. і по видатках у сумі 31,9 тис.грн.

 

 

    

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

 

 

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

 

                      с.Рожівка

                      23 липня 2013 року

                      №477    ХХХІ-УІ

 

 

                                                     З В І Т

Про виконання місцевого бюджету Рожівської

сільської ради за І півріччя 2013 року

 

 

              Доходна частина загального фонду місцевого бюджету Рожівської сільської ради за І півріччя 2013 року виконана на 130,6 % до уточненого плану. При плані доходів 560,3 тис.грн., фактично – 732,3  тис.грн.  Перевиконання становить 172,0 тис.грн.

 

             По спеціальному фонду доходна частина становить 165,3т.грн., в  т.ч.:

-         кошти екологічні  -   93,9 тис.грн.

-         транспорт              -      0,2 тис.грн.

-         єдиний податок    -   40,0 тис. грн.

-         с/г втрати              -     1,4 тис. грн.

-         платні послуги      21,7 тис. грн.. з них:

     по КФК 010116 (управління) – 14,7 тис. грн. -  за оренду майна ;

     по КФК 070101(дитячий садок) – 7,0 тис. грн. - плата батьків за     харчування дітей в дошкільному закладі.

-         інші джерела власних надходжень – 8,1 тис.грн. із них:  

           по КФК 100203 (благоустрій)        6,0 тис.грн.;

           по КФК 070101 (дитячий садок) – 2,1 тис. грн.

 

             Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету  становить 710,5 тис.грн., в тому числі: 

                                                                        

                                                                                   План                            Факт                      

                                                                              /тис.грн./                          /тис.грн./ КФК 010116  Управління                                     301,4                                213,1

КФК 070101  Дитячий садок                                224,0                               170,8                 КФК 100203  Благоустрій                                     114,5                                 60,9

КФК 110204  Будинок культури                           73,5                                  54,1

КФК 110201  Бібліотека                                        42,8                                  31,8

КФК 250302  Кошти, що передаються

                                    до районного бюджету       ----                                 137,6

КФК 250404  Інші видатки                                    37,0                                 28,8

КФК 250380   Інші субвенції                                    ----                                 3,6

КФК 160101  Землеустрій                                       4,1                                    -

КФК 090412  Інші видат. на соц.. зах. насел.        10,1                                 9,8

 

Видатки  загального фонду в розрізі економічної класифікації:  (див.таблицю) 

 

 

 

 

 

         В И Д А Т К И  

         за  І півріччя 2013 року

 

КЕКВ

Управління

Інші  видат. на соціал. населення

БК

Дитсадок

Бібліотека

Кошти,

що пере-даються

 до рай.бюдж.

Інші видатки

Інші субвенції

Благоустрій

Землеустрій

ВСЬОГО

затв.

коштор.

викон.

факт.

затв.
коштор.

вик. факт

затв

коштор.

викон.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт.
затв.
коштор.

вик. факт

вик.

факт.

затв.
коштор.
викон.
факт.
викон.
факт.
затв.
коштор.

викон.

факт.

затв. коштор.

викон. факт

Затв.

коштор.

Викон. факт

2111

176,2

142,4

 

 

41,0

29,8

109,4

86,2

22,4

16,6

 

 

 

 

 

 

 

 

349,0

275,0

2120

64,4

52,2

 

 

16,2

11,1

40,0

31,5

8,2

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

128,8

100,8

2210

10,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,8

0,7

2230

 

 

 

 

 

 

29,0

14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,0

14,1

2240

18,5

6,6

0,1

-

1,1

0,5

1,0

0,1

0,1

0,1

 

37,0

28,8

 

105,0

51,4

4,1

-

166,9

87,5

2250

1,0

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

0,3

2273

6,5

3,4

 

 

1,2

0,4

9,6

9,6

2,1

1,9

 

 

 

 

9,5

9,5

 

 

28,9

24,8

2274

24,0

7,5

 

 

14,0

12,3

35,0

29,3

10,0

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

83,0

56,3

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,6

 

 

3,6

 

 

 

 

-

141,2

2730

 

 

10,0

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

9,8

Разом

301,4

213,1

10,1

9,8

73,5

54,1

224,0

170,8

42,8

31,8

137,6

37,0

28,8

3,6

114,5

60,9

4,1

-

807,4

710,5

 

 

 

 Використано коштів по спеціальному фонду за І півріччя 2013р. всього 31,9  тис. грн. в тому числі:

 

1.Плата за послуги бюджетних установ за звітний період  становить 17,1 тис.грн., в тому числі:

КФК 010116 (управління)    річний план – 25,2тис. грн.; факт – 6,2

 тис.грн.,  з них:

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 2,5 тис. грн..  факт – 1,2 тис. грн..

КЕКВ 2800 (інші поточні видатки)план – 22,7 тис. грн. факт – 5,0 тис. грн.

КФК 070101 (дитячий садок) річний план -11,5 тис. грн.; факт – 10,9 тис.грн. з них:

КЕКВ  2230 (оплата за харчування)   план – 11,5 тис. грн.; факт -10,9 тис.грн.

 

 

2. По інших джерелах власних надходжень використано 14,8 тис. грн.

в тому числі:

КФК 070101 (дитячий садок) річний  план – 23,1 тис. грн.; факт – 4,2  тис.грн. , із них:

КЕКВ 2210( придбання матеріалів та інвентаря) річний план – 10,0 тис. грн.факт- 0,7 тис.грн.

КЕКВ 2230 (продукти харчування) річний план – 2,1 тис. грн..  факт – 2,1 тис. грн.

КЕКВ  2240 (опл. послуг, крім комун.) план – 8,0 тис. грн..  факт – 1,4 тис. грн..

КЕКВ  2230 (медикаменти та перев’яз. матеріали) план – 3,0 тис. грн..  факт – 0,0 тис. грн..

 

КФК 100203 (благоустрій)  річний план – 13,6 тис. грн.; факт –10,6тис.грн., з них:

КЕКВ 2240 (оплата за послуги) річний план – 13,6 тис. грн.;  факт – 10,6 тис. грн.(оплата за послуги по благоустрою).

 

3. По інших коштах спеціального фонду протягом звітного періоду кошти не надходили.

КФК 170703(Видатки на утримання доріг) КЕКВ 2240 річний план 22,9 тис. грн.,.(на поточний ремонт дороги), в т.ч. субвенція з державного бюджету 22,9 тис.грн.

        

          Секретар сільської ради                                 З.Я.Конончук

                      Бухгалтер                                                        О.М.Трохименко                                 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ Про затвердження Детального плану території житлової забудови в селі Рожівка Броварського району Київської області

опубліковано 25 лип. 2013 р., 10:44 Секретар сільради   [ оновлено 23 груд. 2013 р., 23:33 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 Про затвердження Детального плану території житлової забудови в селі Рожівка Броварського району Київської області

 

 Розглянувши Детальний план території житлової забудови в селі Рожівка Броварського району Київської області,  в складі пояснювальної записки, додатків  та графічних матеріалів, розроблений ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг», керуючись ст.ст. 16, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», п.4.12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011р. №290    «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол №2 засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Броварської районної державної адміністрації від  30.05.2013р., протокол  громадських слухань з обговорення Детального плану території житлової  забудови в селі Рожівка Броварського району Київської області від 17.07.2013р., рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології,  сесія сільської ради


                                                                   В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Детальний план території житлової забудови загальною площею 16,8 га в селі Рожівка Броварського району Київської області, що додається.

2.Визначити, що Детальний  план  території житлової  забудови в селі Рожівка Броварського району Київської області є невід’ємною складовою частиною містобудівної документації – генерального плану села Рожівка Броварського району Київської області. 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську  комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології.

 


                    Сільський голова                                                                                  С.Д.Величенко


                    Землевпорядник сільської ради                                                                І.В.Янів

 

                       с.Рожівка
                23 липня  2013 року
                   № 483  ХХХІ - УІ

1-4 of 4