26-6


                                                                                  РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                                                                                            РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання сільського

 бюджету Рожівської сільської ради за  2012 рік

 

 

 

         Заслухавши та обговоривши звіт бухгалтера сільської ради про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за 2012 рік,  відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                             В И Р І Ш И Л А:

 

         Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Рожівської сільської ради за  2012 рік  по доходах у сумі 2166,1  тис.грн., і по видатках у сумі  1688,6 тис.грн., в тому числі:

 

         1.По загальному фонду сільського бюджету  по доходах у сумі  1516,9 тис.грн.,  і по видатках у сумі 1397,0 тис.грн.

 

         2.По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі 649,2 тис.грн. і по видатках у сумі 291,6 тис.грн.

 

 

    

                Сільський голова                                                                  С.Д.Величенко

 

 

                Бухгалтер сільської ради                                                     О.М.Трохименко

 

                       с.Рожівка

                       30 січня 2013 року

                       №412     ХХУІ-УІ

 

                                                                                                              З В І Т

                                                                                                        Про виконання місцевого бюджету Рожівської

                                                                                                                         сільської ради за 2012 рік
 

              Доходна частина загального фонду місцевого бюджету Рожівської сільської ради за 2012 рік виконана на 100,47 % до уточненого плану. При плані доходів 1509,8 тис.грн., фактично – 1516,9  тис.грн.  Перевиконання становить 7,1тис.грн.

             По спеціальному фонду доходна частина становить 649,2т.грн., в  т.ч.:

-         кошти екологічні  -   264,4 тис.грн.

-         транспорт              -      0,4  тис.грн.

-         єдиний податок    -   50,6 тис. грн.

-         субвенція з державного бюджету на поточний ремонт дороги – 21,6 т.грн.;

-         платні послуги      29,4 тис. грн.. з них: по КФК 010116 (управління) – 18,1 тис. грн.. за оренду майна та 11,3 тис. грн.. по КФК 070101(дитячий садок) – плата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі.

-         інші джерела власних надходжень – 106,2 тис.грн. із них:  

по КФК 100203 (благоустрій)        39,6 тис.грн.

по КФК 070101 (дитячий садок) – 26,2 тис. грн.

по КФК 090412 (соц..допомога) – 2,8 тис. грн.

по КФК 110204(будинок культури) – 32,6 тис. грн.

по КФК 110201(бібліотека) – 5,0 тис. грн. 

-         інші кошти – 176,6 тис. грн. в т.ч.

КФК 010116 (управління) 4,1 тис.грн;

КФК 160101(землеустрій)39,9 тис.грн.

КФК 170703(Видатки на утримання доріг)26,6 тис. грн.

КФК 180403(Внески орг.. місц. самовар. у стат. фонди СПД) 106,0 тис. грн.  

    

             Видаткова частина  загального фонду місцевого бюджету  становить 1397,0 тис.грн., в тому числі: 

                                                                        

                                                                                   План                            Факт                      

                                                                              /тис.грн./                          /тис.грн./

 КФК 010116  Управління                                     547,1                                  486,4

 КФК 070101  Дитячий садок                               416,0                                   358,4              КФК 100203  Благоустрій                                      74,0                                    55,6

 КФК 110204  Будинок культури                           165,5                                  117,8

 КФК 110201  Бібліотека                                        83,0                                    68,9

 КФК 250302  Кошти, що передаються

                                    до районного бюджету       ----                                     223,1

 КФК 250404  Інші видатки                                    70,0                                    57,1

 КФК 250380   Інші субвенції                                    ----                                    6,7

КФК 160101  Землеустрій                                        67,1                                    4,8

КФК 150203 Операційні видатки – паспортиз.

та інвентаризація пам’яток архітектури                 4,3                                      4,2

КФК 090412  Інші видат. на соц.. зах. насел.         40,1                                    14,0

 

Видатки  загального фонду в розрізі економічної класифікації:  (див.таблицю)      

 

 

         В И Д А Т К И  

         за  2012 рік

 

КЕКВ

Управління

Інші  видат. на соціал. населення

БК

Дитсадок

Бібліотека

Кошти, що передаються до рай.бюдж.

Інші видатки

Інші субвенції

Благоустрій

Операційні видатки

Землеустрій

ВСЬОГО

затв.

коштор.

викон

.факт.

затв.
коштор.

Вик. факт

затв

коштор.

викон.
факт
затв.
коштор.
викон.
факт.
затв.
коштор.

Викон факт

Затв коштор

викон.
факт.
затв.
коштор.
викон.
факт.
затв.
кошт.
викон.
факт.
затв.
кошт.

викон.

факт.

Затв. кошт.

Викон. факт

Затв.
кошт.

Викон. факт.

Затв.

кошт.

Виконано факт

1110

312,0

282,2

 

 

82,1

62,9

185,3

166,5

35,6

33,9

-

-

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

615,0

545,5

1120

116,0

104,1

 

 

29,9

22,8

68,2

61,7

13,4

12,3

-

-

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

227,5

200,9

1131

25,0

24,6

 

 

11,0

-

7,9

4,7

15,0

4,6

-

-

---

---

---

---

2,0

---

-

-

-

-

60,9

33,9

1132

---

---

 

 

---

---

3,0

2,0

---

-

-

-

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

3,0

2,0

1133

---

---

-

-

---

---

60,0

36,8

---

-

-

-

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

60,0

36,8

1134

18,0

10,5

0,1

-

5,0

0,3

3,0

2,1

1,0

0,2

-

-

70,0

57,1

-

-

5,0

4,7

4,3

4,2

67,1

4,8

173,5

83,9

1140

1,0

0,4

 

 

-

-

0,5

0,1

 

 

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

1,5

0,5

1163

9,5

8,3

 

 

1,2

0,8

15,2

14,2

3,1

3,0

-

-

---

---

---

---

20,0

12,9

-

-

-

-

49,0

39,2

1164

59,3

51,9

 

 

35,4

30,7

67,7

67,7

14,9

14,9

-

-

---

---

---

---

-

-

-

-

-

-

177,3

165,2

1165

1,0

0,3

 

 

0,4

0,3

4,0

2,6

 

 

-

---

-

-

---

---

47,0

38,0

-

-

-

-

52,4

41,2

1172

5,3

4,1

 

 

0,5

-

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,0

4,1

1343

----

---

40,0

14,0

-

-

---

---

---

-

-

---

---

---

---

---

--

-

-

-

-

-

40,0

14,0

1320

---

---

 

 

 

 

---

---

---

-

-

223,1

---

---

-

6,7

-

-

-

-

-

-

-

229,8

Разом

547,1

486,4

40,1

14,0

165,5

117,8

416,0

358,4

83,0

68,9

-

223,1

70,0

57,1

-

6,7

74,0

55,6

4,3

4,2

67,1

4,8

1467,1

1397,0

 

      Використано коштів по спеціальному фонду за 2012р. всього 291,6  тис. грн. в тому числі:

 

1.Плата за послуги бюджетних установ за звітний період  становить 12,7 тис.грн., в тому числі:

КФК 010116 (управління)    річний план – 20,5тис. грн.; факт – 12,7

 тис.грн.,  з них:

КЕКВ  1134 (опл. послуг, крім комун.) план – 2,5 тис. грн..  факт – 0,7 тис. грн..

КЕКВ 1135 (інші видатки)                       план – 18,0 тис. грн. факт – 12,0 тис. грн.

КФК 070101 (дитячий садок) річний план -11,5 тис. грн.; факт – 0,0 тис.грн. з них:

КЕКВ  1133 (оплата за харчування)   план – 11,5 тис. грн.; факт -0,0 тис.грн.

 

 

2. По інших джерелах власних надходжень використано 102,2 тис. грн.

в тому числі:

КФК 070101 (дитячий садок) річний  план – 26,2 тис. грн.; факт – 26,2  тис.грн. , із них:

КЕКВ 1131( придбання матеріалів та інвентаря) річний план – 18,2 тис. грн.факт- 18,2 тис.грн.

КЕКВ 1133 (продукти харчування) річний план – 8,0 тис. грн..  факт – 8,0 тис. грн..

КФК 100203 (благоустрій)  річний план – 43,0 тис. грн.; факт –36,4тис.грн., з них:

КЕКВ 1134 (оплата за послуги) річний план – 21,0 тис. грн.;  факт – 14,7 тис. грн.(оплата за послуги по благоустрою )

КЕКВ 1165 (оплата інших послуг ) річний план 22,0  тис.грн. факт – 21,7 тис. грн.( оплата робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.)

КФК 090412(Інші видат. на соц.. захист населення)річний план 2,8 тис. грн.; факт – 2,0 тис. грн. в т.ч.

КЕКВ 1343  річний план 2,8 тис. грн.  факт – 2,0 тис. грн.(допомога ветеранам до 9 травня),

КЕКВ 1131(придб. матеріалів) річний план 0,8 тис. грн.. факт 0,0 тис. грн.

КФК 110201(Бібліотека) план 5,0тис.грн.; факт – 5,0 тис.грн. в т.ч.

КЕКВ 21010 – 5,0 тис.грн.( література),

КФК 110204(Будинок культури) – річний план – 32,6 тис.грн.; факт – 32,6 тис. грн. в т.ч:

КЕКВ 1131 річний план 4,8 тис.грн., факт – 4,8 тис.грн.( інвентар) та

КЕКВ 2110 річний план-27,8 тис.грн., факт – 27,8 тис.грн.( основні засоби).

 

 

                                                         3. По інших коштах спеціального фонду використано 176,7 тис. грн. в т.ч.:

КФК 010116(управління) КЕКВ 2110 річний план 6,0 тис. грн. факт 4,1 тис. грн.(на придбання основних засобів).

КФК 160101(землеустрій) КЕКВ 1134 річний план 100,0 тис. грн. фактично використано 39,9 тис. грн.(на вигот. тех. докум. із землеустрою),

КФК 170703(Видатки на утримання доріг) КЕКВ 1134 річний план 26,7 тис. грн., фактично використано 26,6 тис. грн.(на поточний ремонт дороги), в т.ч. субвенція з державного бюджету 21,6 тис.грн.

КФК 180409(Внески орг. місц. самоврядуван. у статут. фонди СПД) КЕКВ 1310 при річному плані 106,0 тис. грн., фактично використано 106,0 тис. грн.(поповнення статутного фонду Рожівського КП «Добробут» на поточні видатки).

        

          Секретар сільської ради                                 З.Я.Конончук

 

          Бухгалтер                                                       О.М.Трохименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments