РІШЕННЯ Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 3656 від 24.05.2005 р., укладеного з ТОВ «Десна-2».

опубліковано 17 лют. 2013 р., 07:44 Секретар сільради   [ оновлено 17 лют. 2013 р., 07:44 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 3656 від 24.05.2005 р.,  укладеного з ТОВ «Десна-2».

                

             Відповідно до пункту 4.4 Розділу  4. «Орендна плата»   Договору оренди земельної  ділянки, укладеного з ТОВ «Десна-2», нотаріально засвідченого 24 травня  2005 року  за №3656, враховуючи позитивну згоду товариства щодо  внесення змін до згаданого договору оренди та   рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, керуючись Законом України «Про оренду землі», Земельним кодексом України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія сільської ради

 

                                                                                                      В И Р І Ш И Л А:

 

      1.Внести такі зміни до  Договору оренди земельної ділянки № 3656 від 24 травня 2005р.,  укладеного  з ТОВ «Десна-2», а саме:

      - Розділ І. «Предмет договору» доповнити пунктом 1.3. наступного змісту:

      «1.3.Кадастровий номер земельної ділянки: 3221287001:01:027:0001.»

      -  пункт 4.1 Розділу 4. «Орендна плата»   викласти в такій редакції:

      «4.1.Орендар вносить орендну плату за земельну ділянку  виключно у грошовій формі                                           в національній валюті України в розмірі 144 701, 86 гривень (сто сорок чотири тисячі сімсот одна гривня 86 копійок) на рік, що становить 10(десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в національній валюті рівними частинами кожного місяця в розмірі 12 058,49 гривень(дванадцять тисяч п’ятдесят вісім гривень 49 копійок)  протягом 30(тридцяти) календарних днів, наступних за останнім календарним днем  звітного(податкового) місяця на розрахунковий рахунок Орендодавця».

      - додати до Розділу 4. «Орендна плата» підпункт 4.1.1. наступного змісту:

«4.1.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 447 018, 56 гривень(один мільйон чотириста сорок сім тисяч вісімнадцять гривень 56 копійок), відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка знаходиться в оренді, виданого Управлінням Держкомзему у Броварському районі Київської області від 21 листопада 2012 року №431.»

     2.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін Договору оренди, зазначеної земельної ділянки,  згідно з чинним законодавством України.

     

                         Сільський голова                                                                                     Величенко С.Д.

 

                         Землевпорядник сільської ради                                                                Янів І.В.

        

                       с. Рожівка

                  26 грудня 2012 року

                    № 398  ХХУ- УІ                           

 

Comments