Рішення Про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2013 рік

опубліковано 24 вер. 2013 р., 02:47 Секретар сільради   [ оновлено 24 вер. 2013 р., 02:47 ]

 

                                                                                                                        РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                                                                                         РІШЕННЯ

Про  Програму соціально-економічного, культурного

і духовного розвитку територіальної громади села Рожівка на 2013 рік

 

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Величенко С.Д. про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади села Рожівка на 2013 рік , керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради

 

                                                                В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Затвердити Програму соціально-економічного,  культурного і духовного розвитку територіальної громади  села Рожівка на 2013 рік   (додається).

        2.Питання про хід виконання Програми щоквартально розглядати на сесії сільської ради.

        3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

 

 

         Сільський голова                                                                      С.Д.Величенко

       

        Секретар сільської  ради                                                          З.Я.Конончук

 

                       с.Рожівка

                       26 грудня 2012 року         

                       № 386  ХХУ - УІ
 

 

 

П Р О Г Р А М А

СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО І

ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

СЕЛА РОЖІВКА НА 2013 РІК

 

  1. Вступ.

 

   Програма соціально – економічного і культурного розвитку с. Рожівка  на 2013 рік(далі Програма) є комплексною системою завдань та засобів їх виконання, що визначають цілі та пріоритети розвитку територіальної громади на 2013 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на стабілізацію роботи та розвиток галузей виробничої і соціальної сфери села, підвищення якості життя і добробуту його мешканців.

Програма підготовлена відповідно до пріоритетних напрямів програми Президента України «Україна – для людей»  та розроблена на основі вимог  Конституції України з урахуванням положень:

- Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові Програми», «Про інвестиційну діяльність» ;

- Постанов Кабінету Міністрів України: від 26.04.2003року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 21.07.2006року №1001 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року" та інших нормативно-правових актів.

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних проблем та підвищення рівня життя населення, за рахунок подальшого нарощування економічного потенціалу шляхом зростання обсягів залучення інвестицій в економіку села, розвитку конкурентоспроможного промислового виробництва, покращення фінансового стану підприємств, розвитку малого та середнього бізнесу. .

            Програма спрямована  на:

    здійснення заходів, направлених на створення правових, фінансових, соціально-економічних та організаційно-господарських умов розвитку громади;

    вирішення соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;

    створення необхідних умов для розвитку підприємництва та інфраструктури територіальної громади;

    сприяння розвитку освіти, культури, охорони здоров»я, фізичної культури і спорту;

    продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;

    забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунального господарства,  матеріально-технічної бази закладів охорони здоровя, освіти, культури, спорту та духовності.

Організацію виконання Програми здійснює сільська рада, установи та підприємства, розташовані на її території.

У процесі виконання, Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави  та села. Зміни та доповнення до Програми затверджуються сесією сільської ради.

 

Основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с.Рожівка у 2013 році.

 

З метою реалізації зазначених цілей Програми визначено основні пріоритетні напрямки розвитку села:

2.Соціальна сфера.

2.1. Соціальний захист громадян.

 

Для забезпечення  стійкого зростання показників, які характеризують рівень життя громади, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я населення, стимулювання здорового способу життя, безпеки праці, підтримки молоді, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів  та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури визначені основні завдання та заходи на 2013 рік, а саме:  

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво службового житла для працівників соціальної сфери;

організація літнього відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги;

надання соціальної допомоги дітям;

реалізація заходів, передбачених місцевою Програмою «Турбота»;

проведення святкових заходів з нагоди відзначення Новорічних та Різдвяних свят, Дня Матері та Дня молоді, Дня села;

забезпечення та збереження житлових  та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

проведення відповідної роботи з профілактики злочинності серед дітей.

 

Одним із важливих напрямків соціального захисту населення з низькими доходами та в зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії залишається допомога по програмі   житлових субсидій.

В 2013 році буде продовжена робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до місцевого бюджету та недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати  на підприємствах і організаціях села.

 

2.2.Житлово-комунальне господарство.

 

На території населеного пункту функціонує Рожівське комунальне підприємство «Добробут», яке забезпечене відповідною технікою для виконання робіт по благоустрою території села. КП «Добробут» обслуговує комунальні об’єкти та надає послуги населенню.

Основними завданнями та заходами на 2013 р. є:

         По Програмі «Сільська дорога»:

- встановлення дорожних знаків та пристроїв для примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки по вул. Слави(дит. садок), вул. Садова(дит. майданчик), вул Озерна, вул. Незалежності (зона відпочинку «Озеро») на суму 60,0 тис. гривень ;

 

   По Програмі поводження з твердими побутовим відходами на 2011-2013 роки планується використати 112,5 тис. гривень.

На благоустрій території населеного пункту та громадського кладовища – 50,0 тис. гривень.

В 2013 році продовжаться роботи по ремонту дороги з твердим покриттям по вул. Шпильова та ямковий ремонт комунальних доріг населеного пункту.

Програмою запланована реконструкція мережі вуличного освітлення, кошторисною вартістю 484,3 тис. гривень.

Для зовнішнього електропостачання нового житлового масиву індивідуальної житлової забудови є необхідність у будівництві електричних мереж 10 кВ та встановленні ЩТП-10/0,75кВ відповідно до розробленої в 2011 році проектної документації, кошторисна вартість зазначених робіт складає 1500,00тис. гривень.

 

2.3. Енергозабезпечення та енергозбереження.

 

Питання надійного енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в умовах значного підвищення їх  вартості мають значимий вплив на стан економіки, вирішення проблем соціальної сфери та рівень життя людини.

Головні цілі на 2013 рік - безперебійне енергозабезпечення населення, закладів освіти, культури та медицини, які функціонують на території населеного пункту і запровадження енергозберігаючих технологій.

З метою заощадження енергоносіїв місцевою Програмою енергозбереження та розвитку альтернативних видів палива на території Рожівської сільської ради на період 2013-2015р.р. передбачено ряд заходів, виконання яких має важливе соціально-екологічне значення для громади села.

 

3.Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров’я.

 

Діяльність закладу охорони здоров’я – фельдшерсько-акушерського пункту спрямована на збереження та покращення здоров’я населення, надання первинної медичної допомоги мешканцям села, забезпечення лікарськими засобами та лікувально-профілактичними послугами.

ФАП забезпечено необхідним медичним обладнанням, працюють фізпроцедурний та стоматологічний кабінети, працівниками проводяться лабораторні дослідження. Особливий медичний догляд ведеться за дітьми до року та групою ризику.

Інваліди та учасники бойових дій забезпечуються безкоштовними ліками, згідно переліку затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

-          покращення матеріально-технічної бази ФАПу;

-          забезпечення населення ліками за доступними цінами.

 

 

 

3.2. Освіта.

 

На території села функціонує дитячий дошкільний заклад «Курчатко», який на часі відвідує 20 дітей.

В ДНЗ організовано безперебійне, повноцінне харчування. За 2012 рік з місцевого бюджету профінансовано 384691 гривень. Матеріально-технічна база  дитячого садка постійно поповнюється та оновлюється за рахунок бюджетних та спонсорських коштів: придбання меблів, інвентарю, ремонту сантехніки, оснащення ігрового майданчика. 

В Пухівській ЗОШ навчається 35 дітей. Відповідно до місцевої Програми «Шкільний автобус»  забезпечується регулярне, безкоштовне підвезення дітей до місця навчання і додому. В 2012 році з місцевого бюджету використано коштів по програмі «Шкільний автобус» в сумі 57108 гривень.

Місцевою Програмою відпочинку та оздоровлення дітей села Рожівка на 2013 рік передбачено оздоровлення дітей пільгових категорій: сиріт, з неповних та багатодітних сімей тощо.

Протягом 2012 року оздоровлено 12 дітей на суму 23520 гривень за кошти Рожівського благодійного фонду «Благовіст».

Основні завдання та заходи Програми:

-          сприяння збереженню, розвитку та розширенню дошкільного закладу;

-          забезпечення виконання натуральних норм харчування;

-          забезпечення передплати основних педагогічних видань для дитячого начального закладу;

-          поточний ремонт приміщень дитячого навчального закладу;

-          придбання необхідного навчального та спортивного обладнання в Пухівську ЗОШ;

-          організація оздоровлення та літнього відпочинку дітей.

 

3.3. Культура.

 

В мережу закладів культури населеного пункту входять: Рожівський сільський будинок культури та сільська бібліотека. В селі створені відповідні умови для розвитку культури і самоосвіти населення. В сільському будинку культури працюють гуртки, де діти навчаються вокалу та хореографії. Протягом 2012 року в селі проведено 6 культурно-масових заходів: 8 Березня, Новий рік, Івана Купала, День села, День Перемоги, День Св. Миколая.

Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримки потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організація дозвілля населення села.

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

-          забезпечення реалізації в селі державної підтримки з питань розвитку культури і охорони культурно-спадщини;

-          забезпечення умов для проведення загально-сільських свят;

-          зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

-          поповнення книжкового фонду сільської бібліотеки;

 

3.4. Фізична культура і спорт.

 

З метою підтримки фізичної культури і спорту на території населеного пункту облаштовані дві спортивні площадки та дитячі майданчики з елементами спортивного обладнання. В стадії завершення роботи по облаштуванню дитячого майданчика з спортивними елементами на території сільського будинку культури.

 В 2013 році будуть проведені роботи по ремонту спортивного та дитячого ігрового майданчика по вул. Садова.

 

4. Будівельна та інвестиційна діяльність.

 

Розвиток сфери будівництва в населеному пункті у 2013 році характеризуватиметься збереженням та посиленням ряду позитивних тенденцій, які намітилися в попередні роки. Спорудження об’єктів здійснюватиметься за рахунок всіх джерел фінансування: коштів підприємств, бюджетних коштів та власних коштів громадян.

Передбачається реконструкція ряду виробничих об’єктів ПАТ «ППР Броварський».

Будівництво житла передбачається  за рахунок коштів громадян.

Сільська рада продовжуватиме працювати в напрямку залучення інвестицій в економіку громади та створювати всі необхідні умови щодо інвестиційного клімату.

На території громади в 2013 році за рахунок інвестицій передбачається:

-          реконструкція мережі вуличного освітлення населеного пункту;

-          капітальний ремонт будівель виробничої бази комунального підприємства «Добробут»;

-          будівництво електричних мереж та ЩТП -10/075кВ для зовнішнього  електропостачання нового житлового масиву;

-          зовнішній ремонт будівлі сільського будинку культури з утепленням стін і фундаменту;

-          проведення організованого житлового будівництва в комплексі з вирішенням соціально-побутових проблем територіальної громади відповідно до Схеми генерального плану села Рожівка.

Головні цілі на 2013 рік – залучення інвестицій для зміцнення і подальшого розвитку соціально-економічного потенціалу громади. Виходячи з розуміння, того що проблеми в економіці і в соціальній сфері можна вирішити лише тоді, коли працює виробництво, постійно створюються додаткові робочі місця, коли люди отримують гідну заробітну плату, а в казну громади справно надходять податки і платежі.

 

5. Транспорт і зв'язок.

 

В 2013 році перевезення пасажирів здійснюватиметься за встановленим маршрутом «Київ-Рожівка» з розрахунку 7 рейсів щоденно. Існуюча транспортна мережа задовольняє потреби жителів села. Пільгові категорії громадян будуть забезпечуватись відповідними пільгами на проїзд.

В населеному пункті працює телефонна станція на 150 абонентів. Є необхідність в розширенні та проведенні капітального ремонту радіотрансляційних ліній.

 

6. Розвиток підприємництва.

 

Розвиток підприємництва є одним з основних складових економічної реформи, який суттєво впливає на обсяги виробництва, стан ринку праці, формування доходної частини бюджету.

За даними відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців  на території сільської ради зареєстровано 33 суб’єкти господарювання, в т.ч. юридичних осіб 22, фізичних осіб-підприємців 11 осіб.

Суб’єктами господарювання орендується 596,1 кв. м. вільних площ, що належать територіальний громаді села. Від оренди майна комунальної власності за 11 місяців поточного року до бюджету сільської ради надійшло коштів у розмірі 18067 гривень.

В наступному році продовжиться робота спрямована  на підтримку ринкових реформ, та забезпечення умов щодо максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу в населеному пункті.

 

 

Фінансові ресурси.

Фінансові ресурси села визначаються потенціалом підприємств і організацій, які здійснюють діяльність на його території податковими, неподатковими та іншими надходженнями до місцевого бюджету.

Прогноз місцевого бюджету на 2013 рік розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

До загального фонду сільського бюджету у 2013 році очікуються надходження в сумі 1245,0 тис. гривень доходів,  з них – податок на доходи фізичних осіб – 694,1тис. гривень, плата за землю 544,0 тис. гривень, До спеціального фонду прогнозуються надходження в сумі 36,7 тис. гривень.

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

-          забезпечення стійкого збільшення надходжень до місцевого бюджету;

-          підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

-          покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання, вжиття заходів щодо погашення податкового боргу підприємств-боржників. 

 

 

 

 

З А Х О Д И

щодо забезпечення виконання завдань Програми соціально-економічного,

 культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рожівка на 2013 рік

 

 

№№

пп

Основні напрямки Програми

Зміст  заходів

Відпові-альні виконавці

Джерела фінансування

бюджетні кошти, тис.грн

благодійні кошти, тис. грн

1.

Загальні питання розвитку території

Розробка генерального плану забудови с. Рожівка.

 

 

Завершення робіт по виготовленню  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель населеного пункту.

 

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту  села Рожівка.

сільська рада

 

 

сільська рада

 

 

сільська рада

 

 

 

60,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

60,0

2.

2.1.

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна сфера

Соціальний захист громадян

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергозабезпечення та енергозбереження

 

 

Забезпечення виконання місцевої Програми „Турбота”

 

Забезпечення виконання сільської Програми відпочинку та оздоровлення дітей с.Рожівка

 

Виготовлення  проектно-кошторисної документації на будівництво службового житла для працівників соціальної сфери

 

Благоустрій території населеного пункту, громадського кладовища, пам’ятників

 

 

Встановлення дорожніх знаків та пристроїв для примусового зниження швидкості  дорожньо-транспортної техніки на території с.Рожівка

 

Продовження виконання заходів місцевої Програми поводження з твердими побутовими відходами в с. Рожівка

 

Капітальний ремонт будівель виробничої бази

Рожівського КП «Добробут»

 

Ремонт дорожнього покриття по вул. Шпильова

 

Ямковий ремонт комунальних доріг

 

Реконструкція зовнішньої мережі вуличного освітлення

 

Будівництво електричних мереж 10кВ та встановлення ЩТП-10/0,75кВ для зовнішнього електропостачання нового житлового масиву індивідуальної житлової забудови.

 

Зовнішній ремонт приміщення сільського будинку культури з утепленням стін та фундаментів

 

сільська рада

 

сільська рада

 

 

сільська рада

 

 

сільська рада, КП

«Добробут

 

сільська рада

 

 

 

сільська рада

 

 

КП «Добробут»

 

сільська рада

 

сільська рада

 

сільська рада

 

 

 

 

 

сільська рада

 

10,0

 

10,0

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

60,0

 

 

 

52,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

20,0

 

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

500,0

 

 

60,0

 

30,0

 

500,0

 

1500,0

 

 

 

80,0

3.

3.1.

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

Гуманітарна сфера

Охорона здоров”я

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура і духовний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура і спорт

 

Поліпшення матеріально-технічної бази фельдшерсько-акушерського пункту

 

Забезпечення населення ліками за доступними цінами через аптечний пункт, розміщений в ФАПі

 

Забезпечення виконання місцевої програми „Шкільний автобус”

 

 

Поточний ремонт приміщення ДНЗ „Курчатко”

 

Забезпечення ДНЗ комп’ютерною  технікою

 

Забезпечення в повному обсязі фінансування раціонального та дієтичного харчування дітей в ДНЗ

 

Поповнення книжкового фонду сільської бібліотеки

 

Збереження пам’яток археології на території населеного пункту

 

Випуск книги історії с.Рожівка

 

Капітальний ремонт та заміна частини огорожі на території сільського будинку культури

 

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво церкви

 

Продовження роботи в напрямку оформлення документів на право власності на земельні ділянки культурно-освітніх закладів населеного пункту

 

Завершення робіт по облаштуванню дитячого майданчика на території сільського будинку культури.

 

 

Благоустрій та облаштування території спортивного та дитячого майданчика по вул. Садова

 

сільська рада, ЦРЛ

 

ЦРЛ

 

 

сільська рада, КП «Добробут»

сільська рада

 

сільська рада

 

сільська рада

 

 

сільська рада

 

сільська рада

 

сільська рада

 

сільська рада

 

 

сільська рада

 

 

сільська рада

 

 

 

сільська рада, КП «Добробут»

 

сільська рада, КП «Добробут» 

 

 

 

 

 

 

 

63,0

 

 

 

 

 

 

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

7,0

 

21,0

 

 

5,0

 

2,0

 

100,0

 

30,0

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

10,0

 

 

 

20,0

4.

Охорона навколишнього природного середовища

Постійно ліквідовувати джерела забруднення підземних вод та земельних ресурсів(несанкціоновані звалища ТПВ)

 

 

Забезпечити своєчасний вивіз побутового сміття від населення та закладів  соціальної сфери на звалище ТПВ

 

 

Виконання протипожежних заходів на території лісів

 

 

Озеленення території сільського будинку культури та ДНЗ

сільська рада, КП «Добробут»

 

сільська рада, КП «Добробут

 

сільська рада, КП «Добробут»

сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

 

 

10,0

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Будівельна та інвестиційна діяльність

Проведення організованого житлового будівництва в комплексі з вирішенням соціально-побутових проблем територіальної громади відповідно до схеми генерального плану с.Рожівка

 

Продовжується реконструкція виробничих приміщень  ПАТ «ППР Броварський»

 

сільська рада, інвестори

 

ПАТ «ППР Броварський

 

 

6

Транспорт і зв’язок

Будівництво та належне облаштування автобусних зупинок (вул. Броварська)

 

Придбання нового автобуса для підвезення учнів до місця навчання і додому

 

Розширення телефонної мережі

 сільська рада, рай ДУ

 

сільська рада

 

 

40,0

 

 

360,0

7.

Розвиток підприємництва

 

 

Створення сприятливих умов для подальшого ефективного розвитку підприємництва, збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення ефективності їх роботи з метою створення нових робочих місць та поповнення місцевого бюджету

 

Забезпечення реалізації держаної політики у сфері послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних товарах та послугах за доступними цінами

 

Контроль з боку органів місцевого самоврядування за належною організацією торгівлі, дотримання санітарно-епідеміологічних норм і правил підприємствами, які здійснюють діяльність на території населеного пункту

сільська рада, підприємства

 

 

сільська рада

 

 

8.

Фінансові  ресурси

Нарощування доходів місцевого бюджету за рахунок підвищення рівня сплати платежів за оренду землі

 

Забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджетів усіх рівнів

 

сільська рада

 

 

сільська рада, підприємства

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

Сільський голова                                                          С.Д.Величенко

 

Comments