Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка

опубліковано 7 груд. 2011 р., 13:36 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2013 р., 11:22 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Тимчасової методики розрахунку

плати за користування майном територіальної громади

с.Рожівка

 

        З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади с.Рожівка, керуючись пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 3, 5 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 „Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” із змінами та доповненнями, сесія сільської ради

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Тимчасову методику розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка згідно з додатком №1.

    2.Затвердити розміри орендних ставок за використання нерухомого майна, що знаходиться у власності територіальної громади с.Рожівка згідно з додатком №2.

    3.Утворити комісію по визначенню оціночної вартості  нерухомого майна в складі:

Голова комісії      - Конончук  Зоя Яківна, секретар Рожівської сільської ради;

Члени комісії       - Тищенко Ганна Яківна, голова постійної комісії з питань планування,

                                 бюджету, фінансів і цін;

- Трохименко Олена Миколаївна, бухгалтер Рожівської сільської ради.

   4.Дане рішення набирає чинності з дати  його прийняття.

   5.Визнати такими, що втратили чинність, рішення Рожівської сільської ради від 05.02.2002 р. №328 – ХХІУ-ІІІ  ,    21.10.2003 р. №99 – УІІІ-ІУ  та 01.06.2007 р. №197-Х-У.

   6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Величенко С.Д.

 

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                           О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                26 серпня 2011 року

                 147  ІХ - УІ

 

                                                                                         Додаток № 1

до рішення   ІХ  сесії  VІ скликання

                                                                                           147  від  26.08.2011р.

 

ТИМЧАСОВА  МЕТОДИКА

розрахунку  плати  за  користування  майном

територіальної  громади  с.Рожівка

1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Методику  розроблено  з  метою  створення  єдиного  організаційно-економічного  механізму  справляння  плати  за  оренду  будівель,  споруд,  приміщень та  окремого  індивідуально визначеного  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  села,  які  знаходяться  на  території  населеного  пункту  і  здаються  в  оренду.

1.2 .Методика  визначає  механізм  нарахування  орендної  плати,  інших  платежів,  пов’язаних  з  орендою  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади с. Рожівка.

1.3 .Орендна  плата  є  платежем  у  формі,  визначеній  законодавством  України,  яку  вносить  орендар  орендодавцеві незалежно  від  наслідків  господарської  діяльності.

2. ОБ'ЄКТИ ПРАВА  ВЛАСНОСТІ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ   ГРОМАДИ    с.РОЖІВКА,  НА  ЯКІ   ПОШИРЮЄТЬСЯ   ДІЯ  ЦІЄЇ   МЕТОДИКИ

2.1.Все  нерухоме  і  рухоме  майно,  що  належить  територіальній  громаді  с. Рожівка,        незалежно  від  підстав  і  часу  набуття,  місця  знаходження,  мети  використання,  користування,  підстав,  часу  чи  порядку  передачі.

3. СУБ'ЄКТИ,    НА  ЯКИХ  ПОШИРЮЄТЬСЯ  ДІЯ  ЦІЄЇ   МЕТОДИКИ

3.1.До  суб’єктів, які  можуть  отримати  майно  територіальної  громади  села  Рожівка  у  користування  або  правління, належать:

- члени  територіальної  громади с. Рожівка;

- будь-які  інші  фізичні  або  юридичні  особи, діяльність  яких  легалізована  відповідно  до  законодавства  України.

4.РОЗРАХУНОК  ОРЕНДНОЇ  ПЛАТИ  ЗА  ОРЕНДУ  НЕРУХОМОГО   МАЙНА  ТА  ЇЇ  ВИКОРИСТАННЯ

4.1.Розмір  орендної  плати  встановлюється  договором  оренди  між  орендодавцем  та  орендарем.

4.2.До  сплати  за  оренду  нерухомого  майна  не  включаються  витрати  на  його  утримання  та  плата  за  комунальні  послуги. Витрати  на  утримання  нерухомого  майна  і  прибудинкової  території,  що  здані  одночасно  кільком  підприємствам,  організаціям.  розподіляються  між  ними  залежно  від  наявності,  кількості, потужності,  часу  роботи  електроприладів,  систем  тепло-  і   водопостачання,  каналізації  за  спеціальними  рахунками,  а  в  неподільній  частині – пропорційно  розміру  займаної  підприємствами,  організаціями  загальної  площі.

4.3.Орендна  плата  за  цією  методикою  розраховується  у  такій  послідовності :  визначається  розмір  річної  орендної  плати. На  основі  розміру  річної  орендної  плати  встановлюється  розмір  орендної  плати  за  перший  місяць  оренди,  який  фіксується  у  договорі  оренди. З  урахуванням  розміру  орендної  плати  за  перший  місяць  оренди  розраховується  розмір  орендної  плати  за  наступні  місяці  оренди.

4.4.У  разі,  коли  термін  оренди  менший  чи  більший  за  одну добу  або  один  місяць,  то  на  основі  розміру  місячної  орендної  плати  розраховується  добова,  а  в  разі  необхідності -   на  основі  розміру  добової   орендної  плати  розраховується  погодинна  орендна  плата.

4.5.Розмір  річної  плати  за  оренду  нерухомого  майна  визначається  за  формулою:

О пл. = Вп × С ор.  ,

       де  Вп  - вартість  орендованого  майна;

      С ор.  – орендна  ставка  у  відсотках  до  ставки  орендованого  майна;

Якщо  орендоване  приміщення  є  частиною  будівлі (  споруди),  оцінка  вартості  цього  приміщення  проводиться  безпосередньо  або  опосередковано  з  урахуванням  вартості  будівлі  (споруди)  в  цілому  по  формулі:

Вп = (В б.с ÷ П б.с ) × Н п  , 

де  Вп  - вартість  приміщення,  яке  є  частиною  будівлі (  споруди)  і  передається  в    оренду;

     В б.с – вартість  будівлі  ( споруди)  в  цілому;

     П б.с – площа  приміщень  будівлі  (споруди);

     Н п  - площа  орендованого  приміщення.

Розмір  місячної  орендної  плати  розраховується  за  формулою:

О пл.міс  = О пл. ÷ 12 × Іп.р.  ,

де   О пл. – річна  орендна  плата;

       Іп.р.  – індекс  інфляції  з  дати  проведення  експертної  оцінки  до  дати  укладання  договору.

4.6.Розмір  оренди  за  кожний  наступний  місяць  визначається  шляхом  коригування  місячної  орендної  плати  попереднього  місяця  на  індекс  інфляції  за  наступний  місяць.

     Суми  зайво  перерахованої орендної  плати  зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів  або  повертаються  платникові  в  5-денний  термін  від  дня  одержання  його  письмової  заяви. Податок  на  додану  вартість  сплачується  орендарями окремо  від  орендної  плати  у  розмірах  та  порядку,  встановленому  чинним  законодавством.

4.7.Ставки  орендної  плати  є  цінами  ( тарифами),  зміна  яких  є  підставою  для  внесення  відповідних  змін  до  договорів  оренди.

4.8.Розмір  орендної  плати  коригується  на  коефіцієнти,  що  враховують  місце  орендованої  площі  у  об’єкта  майна:

К1 = 0,8 – у  підвалах,  у  мансардах,  розташованих  вище  четвертого  поверху  у  будинках  без  ліфтів;

К2  =  0,9 – у  напівпідвалах  та  будинкових  арках (проходах,  підворітнях),  якщо  переобладнання  арки  ( проходу ,підворітні)   виконано  за  кошти  орендаря.

5.  ОЦІНКА  ВАРТОСТІ  НЕРУХОМОГО   МАЙНА

5.1.У  разі  оренди  нерухомого  майна  здійснюється   його  незалежна  оцінка:

- у  разі  передачі  в  оренду  нерухомого  майна  площею  понад  200  кв.  метрів   звіт  про  незалежну   оцінку  майна  розглядається  та  рецензується  відповідним  органом,  визначеним  ст. 5  Закону  України  « Про  оренду  державного  та  комунального  майна»;

- у  разі  передачі  в  оренду  нерухомого  майна  площею   до  200 кв.  метрів  звіт  про  незалежну   оцінку  майна  затверджується  органом,  уповноваженим  управляти  цим  майном.

    Якщо  для  розрахунку  орендної  плати  не  передбачено  здійснення  незалежної  оцінки   нерухомого  майна,  може  здійснюватись  самостійна  оцінка  зазначеного  майна  відповідно  до  пунктів  5.2.; 5.3.;  цієї  методики.

5.2.Самостійна  оцінка  нерухомого  майна  здійснюється  комісією,  що  утворюється  органом,  уповноваженим  управляти  цим  майном,  на  підставі  даних  бухгалтерського  обліку  з  урахуванням  всіх  передбачених  законодавством  переоцінок  і  дооцінок.

5.3.Самостійна  оцінка  нерухомого  майна  завершується  складанням  акта  його  оцінки,  який  затверджується  керівником  органу,  уповноваженого  управляти  цим  майном.

6.Розмір  річної  орендної  плати  у  разі  оренди  окремого  індивідуально  визначеного  майна  (  крім  нерухомого  майна )  встановлюється  за  згодою  сторін,  але  не  менше  як  5  відсотків  вартості  орендованого  майна,  а  у  разі  коли  орендарем  є  суб’єкт  малого  підприємства – не  менше  як  4  відсотки  вартості  орендованого  майна.

7.Орендна  плата  з  урахуванням  її  індексації  є  істотною  умовою  договору  і  може  бути  змінена  за  погодженням  сторін  договору  у  порядку,  визначеному  законодавством  України.

8.Термін  внесення  орендної  плати  визначається  у  договорі.

9.У  разі  несвоєчасної  сплати  орендної  плати  нараховується  пеня,  розмір  якої  визначається  у  договорі  оренди  і  не  може  перевищувати  розміру,  встановленого  законодавством. Пеня  зараховується  на  рахунок  орендодавця  і  використовується  ним  відповідно  до  законодавства.

10.Орендна  плата  за  користування  приміщеннями,  що  належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  села,  залишається  у  розпорядженні  орендодавців  та  використовується  на  покриття  видатків  пов’язаних  із  здійсненням  орендодавцем  статутної  діяльності.

11.Орендарі,   що  здійснюють  за  згодою  орендодавця  реконструкцію  або  капітальний  ремонт  майна,  на  термін,  визначений  згідно  з  технічною документацією,  але  не  більше  1  року,  сплачують  орендну  плату  в  розмірі  10%   від   розміру  плати  за  оренду  нерухомого  майна.

        Секретар  сільської  ради                                               Конончук  З.Я.

 

                                                                                                   Додаток №2

                                                                                 до Тимчасової методики розрахунку

                                                                                 плати за користування майном

                                                                                 територіальної громади с.Рожівка

 

Орендні ставки за користування нерухомим майном

комунальної власності територіальної громади с.Рожівка

 

№№

пп

Використання приміщень за функціональним

 призначенням

Орендна ставка у % до  вартості майна, визначеної експертним шляхом

1

2

3

1

Нічні клуби, інші заклади грального та шоу-бізнесу. Туристичні агенції і бюро, пункти обміну валюти, біржі, брокерські контори і офіси, рекламні агентства, бюро, тощо

20

Комерційні банки та інші відділення

20

2

Підприємства і заклади автосервісу та/або ремонту автомобілів, автозаправні станції;

15

Ресторани, кафе, бари (з реалізацією горілчаних виробів)

15

Пункти прокату та/або реалізації аудіо-відеопродукції

15

Пункти обробки фотоматеріалів

15

Провадження концертної діяльності

15

3

Юридичні консультації, приватні нотаріуси і нотаріальні контори

10

Надання стоматологічних послуг

10

Заклади торгівлі товарами підакцизної групи

10

4

Заклади  торгівлі непродовольчими товарами, крім тих, що спеціалізуються на торгівлі дитячим асортиментом

8

Офіси підприємств, організацій та установ колективної та приватної власності

8

Виставкова діяльність (крім книжкової та образотворчої), дискотеки

8

Заклади торгівлі продовольчими товарами(крім товарів підакцизної групи)

8

Підприємства торгівлі будівельними, оздоблювальними матеріалами та сантехнікою

8

Підприємства по наданню медичних послуг, крім стоматологічних

8

5

Підприємства громадського харчування, крім ресторанів, кафе, барів

5

Підприємства виробничої сфери (промисловість) та будівельно-ремонтного профілю (під виробничі потреби)

5

Комерційні заклади культури (кінотеатри, відеосалони, ін.)

5

Підприємства квіткової продукції

5

Кафе (без реалізації горілчаних виробів)

5

Склади для оптової торгівлі в окремо стоячих будівлях

5

Приміщення, що використовуються під склади:

- на першому і вище поверхах

5

- у напівпідвалах і підвалах

3

6

Дитячі розважальні заклади

4

7

Підприємства книжкової, газетної торгівлі і торгівлі шкільним приладдям

3

Підприємства по виробництву харчових продуктів

3

Науково-дослідні та проектні організації, що працюють в галузі енергозбереження, підприємства побутового обслуговування та перукарні 2 категорії

3

Підприємства торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

3

Політичні партії

3

Образотворчі та книжкові (продукція надрукована в Україні) виставки

3

Аптеки різних форм власності, які реалізують готові ліки, крім тих, що надають соціальні пільги

3

8

Громадські організації, що не займаються комерційною діяльністю

2

Відділення Ощадбанку, що приймають платежі від населення

2

9

Бібліотеки, архіви

1

Дитячі дошкільні заклади, заклади освіти, заклади фізкультури і спорту та культури для школярів та студентів, якщо одержувані ними прибутки спрямовуються на їх розвиток

1

Дитячі громадські організації, які безпосередньо організовують дозвілля дітей та юнацтва в позаурочний час

1

Благодійні організації, фонди, громадські неприбуткові організації ветеранів, пенсіонерів, інвалідів праці та загального захворювання, інвалідів війни та прирівняних до них категорій, інвалідів від наслідків Чорнобильської катастрофи (групи 1-3, категорії  1)

1

Продовольчі магазини, відділи, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей, тощо)

1

10

Організації, заклади та установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджету

1 грн.

11

Науково-дослідні установи, навчальні заклади, підприємства зв”язку, що розповсюджують періодичні видання

1 грн.

12

Релігійні організації

1 грн.

13

Інше використання нерухомого майна

5

 

 

            Секретар ради                                                З.Я.Конончук

Comments