Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району

опубліковано 7 груд. 2011 р., 13:37 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2013 р., 11:22 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Правил благоустрою території села

  Рожівка Броварського району

 

       Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  та з  метою забезпечення благоустрою населеного пункту с.Рожівка, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об"єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень  на території Рожівської сільської  ради, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити     Правила благоустрою    території  села  Рожівка Броварського району  ( далі  Правила), що додаються.

2.Сільському  голові  Рожівської сільської ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

    3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення №402-18-У від 17.07.2008 р.  „Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району”.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  депутатські комісії сільської ради.

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                26 серпня  2011 року

                № 145   ІХ - УІ

 

 

Правила

благоустрою території села Рожівка

Броварського району Київської області

  1. Загальні положення.

1.1.Правила благоустрою території села Рожівка (далі – Правила) установлюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою с.Рожівка, визначають права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій села, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою села, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2.Правовою підставою Правил є закони України „Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”,  „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”,  "Про планування і забудову територій", “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”,   Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів. 

      Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

      Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює Рожівське комунальне підприємство «Добробут».

     Управління у сфері благоустрою села здійснює Рожівська сільська рада.

      Рішення сесії Рожівської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

1.3.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій села  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівля об'єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція),що повністю або частково втратили свої споживчі властивості  і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення;

відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування,  проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

збирання відходів діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території села;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території , а також інші території в межах села

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території села, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів благоустрою.

1.4.Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території села, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.5.Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.

1.6.Об’єкти благоустрою в селі повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

1.7.Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території села у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування. .

1.8.Правила є обов’язковими до виконання на всій території населеного пункту села Рожівка.

2.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів

у сфері благоустрою населеного пункту.

  Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.

 Відкритість та доступність до Правил  забезпечується шляхом їх опублікування в засобах масової інформації, оприлюднення в будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців територіальної громади

Внесення змін до Правил проводиться в зв’язку зі змінами діючого законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж порядку, що і прийняття даних Правил.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх .

Внесення змін до Правил здійснюється сесією Рожівської сільської ради в установленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері

благоустрою населеного пункту.

 Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

-вносити в установленому порядку на розгляд сесії Рожівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;

-здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

-інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

-вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

об’єктів благоустрою.

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2.Відповідальність за  виконанням цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

4.3.Мережі об’єктів  благоустрою та прилеглих територій визначаються сесією сільської ради у відповідності  з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством (примірний договір додається).

4.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою( парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Рожівської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються сесією сільської ради.

4.5.Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної  власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6 Роботи  з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування за погодженням з сесією сільської ради.

4.7.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником  або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з Рожівським комунальним підприємством «Добробут», забезпечувати належне утримання території загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки. 

4.8.Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться працівниками комунального підприємства, відповідно до договору на утримання та благоустрій при будинкової території, заключеного з кожним власником квартири.

4.9.Благоустрій присадибних ділянок,  на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані  в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальним підприємством.

5. Заходи з реалізації Правил благоустрою території населеного пункту.

Реалізація Правил благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1.Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова Програма благоустрою території села.

Заходи щодо облаштування вулично-дорожньої мережі комунальної власності села дорогами з твердим покриттям, а також розвиток мереж зовнішнього освітлення вулиць та провулків розробляються і затверджуються окремо, та передбачаються в програмі «Сільська дорога».

5.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

5.4.Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.

5.5.Благоустрій прибудинкової території  власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6.Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.

5.7.Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою села в повному обсязі несе комунальне підприємство.

 

6.Вимоги до впорядкування територій населеного пункту.


6.1. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері

благоустрою населеного пункту.

6.1.1.Підприємства, організації та установи у сфері

благоустрою населеного пункту  мають право:

-брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

-вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт  може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

-  вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення  благоустрою села.

6.1.2.Підприємства, організації та установи у сфері

благоустрою населеного пункту зобов’язані:

-утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-утримувати в належному стані, закріплені за ними на умовах договору з комунальним підприємством, об’єкти благоустрою та прилеглі території;

-усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строк, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-проводити згідно з планами, затвердженими сесією Рожівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію, закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

-відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

               Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю   громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

-користуватись об’єктами благоустрою;

-брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

-вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

-брати участь у здійсненні заходів благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

-звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян; 

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

               -   складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо на території загального користування біля при будинкової території;                

-вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

-засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

-псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

-порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

-вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

-здійснювати ремонт обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці)  на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

-здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

-порушувати тишину на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

-порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3. Організація утримання зелених насаджень на території села.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих  у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

-на об’єктах комунальної власності – Рожівське комунальне підприємство «Добробут»;

-на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях – установи, організації і підприємства;

-на приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених  дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється тільки за умови погодження з комунальним підприємством та Рожівською сільською радою.

Охорона зелених насаджень села Рожівка є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4. Організація санітарного очищення території села.

6.4.1.Формування систем санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється окремою Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка буде складовою частиною цих правил  та затверджена відповідним рішенням сесії Рожівської сільської ради.

6.4.2.Загальносільським санітарним днем на території Рожівської сільської ради встановлюється кожний четвер тижня.

6.4.3.Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території села Рожівка покладається на Рожівське комунальне підприємство «Добробут».

6.5. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту.

Фінансування заходів з благоустрою території села Рожівка, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і  споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з Рожівським комунальним підприємством «Добробут», можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними  території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього  об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6. Перелік установлених законом обмежень на використання

земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

-виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

-пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

-вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

-складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

-встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

-кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

-захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна, під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають не естетичний вигляд  та архітектуру їх фасадів;

-наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

-самовільно підключатися до електромережі  зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7. Контроль за дотриманням Правил благоустрою

території села Рожівка

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Броварською районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснює Рожівська сільська рада.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

-проведення перевірок територій;

-розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Рожівської сільської ради;

-подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та   перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

6.8. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності  за порушення Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

-порушенні Правил Благоустрою села Рожівка (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

-самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

-пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.


Секретар сільської ради                                               З.Я.Конончук


Comments