9-6


Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району

опубліковано 7 груд. 2011 р., 13:37 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2013 р., 11:22 ]

 

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Правил благоустрою території села

  Рожівка Броварського району

 

       Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  та з  метою забезпечення благоустрою населеного пункту с.Рожівка, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об"єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень  на території Рожівської сільської  ради, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити     Правила благоустрою    території  села  Рожівка Броварського району  ( далі  Правила), що додаються.

2.Сільському  голові  Рожівської сільської ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

    3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення №402-18-У від 17.07.2008 р.  „Про затвердження Правил благоустрою території села Рожівка Броварського району”.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  депутатські комісії сільської ради.

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Секретар сільської ради                                             З.Я.Конончук

                       с.Рожівка

                26 серпня  2011 року

                № 145   ІХ - УІ

 

 

Правила

благоустрою території села Рожівка

Броварського району Київської області

  1. Загальні положення.

1.1.Правила благоустрою території села Рожівка (далі – Правила) установлюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою с.Рожівка, визначають права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій села, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою села, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2.Правовою підставою Правил є закони України „Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”,  „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”,  "Про планування і забудову територій", “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”,   Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів. 

      Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

      Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селі здійснює Рожівське комунальне підприємство «Добробут».

     Управління у сфері благоустрою села здійснює Рожівська сільська рада.

      Рішення сесії Рожівської сільської ради щодо благоустрою села є обов’язковим для виконання розміщеними на території села підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

1.3.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій села  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівля об'єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція),що повністю або частково втратили свої споживчі властивості  і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення;

відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування,  проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою села – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

збирання відходів діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території села;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території , а також інші території в межах села

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території села, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів благоустрою.

1.4.Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території села, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі.

1.5.Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.

1.6.Об’єкти благоустрою в селі повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

1.7.Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території села у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування. .

1.8.Правила є обов’язковими до виконання на всій території населеного пункту села Рожівка.

2.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів

у сфері благоустрою населеного пункту.

  Кожен громадянин села має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території села.

 Відкритість та доступність до Правил  забезпечується шляхом їх опублікування в засобах масової інформації, оприлюднення в будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців територіальної громади

Внесення змін до Правил проводиться в зв’язку зі змінами діючого законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж порядку, що і прийняття даних Правил.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх .

Внесення змін до Правил здійснюється сесією Рожівської сільської ради в установленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері

благоустрою населеного пункту.

 Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

-вносити в установленому порядку на розгляд сесії Рожівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою села;

-здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

-інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою села;

-вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій

об’єктів благоустрою.

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2.Відповідальність за  виконанням цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території села.

4.3.Мережі об’єктів  благоустрою та прилеглих територій визначаються сесією сільської ради у відповідності  з договором, який укладається між власником об’єкта благоустрою та комунальним підприємством (примірний договір додається).

4.4. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою( парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Рожівської територіальної громади, виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються сесією сільської ради.

4.5.Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної  власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6 Роботи  з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування за погодженням з сесією сільської ради.

4.7.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником  або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з Рожівським комунальним підприємством «Добробут», забезпечувати належне утримання території загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки. 

4.8.Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться працівниками комунального підприємства, відповідно до договору на утримання та благоустрій при будинкової території, заключеного з кожним власником квартири.

4.9.Благоустрій присадибних ділянок,  на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані  в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальним підприємством.

5. Заходи з реалізації Правил благоустрою території населеного пункту.

Реалізація Правил благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1.Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою села на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова Програма благоустрою території села.

Заходи щодо облаштування вулично-дорожньої мережі комунальної власності села дорогами з твердим покриттям, а також розвиток мереж зовнішнього освітлення вулиць та провулків розробляються і затверджуються окремо, та передбачаються в програмі «Сільська дорога».

5.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

5.4.Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.

5.5.Благоустрій прибудинкової території  власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6.Підприємства, установи, організації та мешканці села можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.

5.7.Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою села в повному обсязі несе комунальне підприємство.

 

6.Вимоги до впорядкування територій населеного пункту.


6.1. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері

благоустрою населеного пункту.

6.1.1.Підприємства, організації та установи у сфері

благоустрою населеного пункту  мають право:

-брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

-вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт  може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

-  вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення  благоустрою села.

6.1.2.Підприємства, організації та установи у сфері

благоустрою населеного пункту зобов’язані:

-утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-утримувати в належному стані, закріплені за ними на умовах договору з комунальним підприємством, об’єкти благоустрою та прилеглі території;

-усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строк, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях, наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-проводити згідно з планами, затвердженими сесією Рожівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію, закріплених за ними об’єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

-відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

               Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю   громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

-користуватись об’єктами благоустрою;

-брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

-вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

-брати участь у здійсненні заходів благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

-звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

6.2.2. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою села;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян; 

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

               -   складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо на території загального користування біля при будинкової території;                

-вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

-засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

-псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

-порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;

-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

-вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

-здійснювати ремонт обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці)  на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

-здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

-порушувати тишину на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

-порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

6.3. Організація утримання зелених насаджень на території села.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих  у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

-на об’єктах комунальної власності – Рожівське комунальне підприємство «Добробут»;

-на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях – установи, організації і підприємства;

-на приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених  дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється тільки за умови погодження з комунальним підприємством та Рожівською сільською радою.

Охорона зелених насаджень села Рожівка є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни села повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4. Організація санітарного очищення території села.

6.4.1.Формування систем санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється окремою Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка буде складовою частиною цих правил  та затверджена відповідним рішенням сесії Рожівської сільської ради.

6.4.2.Загальносільським санітарним днем на території Рожівської сільської ради встановлюється кожний четвер тижня.

6.4.3.Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території села Рожівка покладається на Рожівське комунальне підприємство «Добробут».

6.5. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту.

Фінансування заходів з благоустрою території села Рожівка, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і  споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з Рожівським комунальним підприємством «Добробут», можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними  території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього  об’єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6. Перелік установлених законом обмежень на використання

земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

-виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

-пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

-вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

-складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

-встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

-кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

-захаращувати придорожні території, а також балкони, лоджії та вікна, під’їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають не естетичний вигляд  та архітектуру їх фасадів;

-наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

-самовільно підключатися до електромережі  зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7. Контроль за дотриманням Правил благоустрою

території села Рожівка

6.7.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Броварською районною державною адміністрацією.

6.7.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснює Рожівська сільська рада.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

-проведення перевірок територій;

-розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Рожівської сільської ради;

-подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

- проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та   перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

- складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

- допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

6.8. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності  за порушення Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

-порушенні Правил Благоустрою села Рожівка (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

-самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

-пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.


Секретар сільської ради                                               З.Я.Конончук


Про затвердження Тимчасової методики розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка

опубліковано 7 груд. 2011 р., 13:36 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2013 р., 11:22 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Тимчасової методики розрахунку

плати за користування майном територіальної громади

с.Рожівка

 

        З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади с.Рожівка, керуючись пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 3, 5 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 „Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” із змінами та доповненнями, сесія сільської ради

                                                                   В И Р І Ш И Л А:

    1.Затвердити Тимчасову методику розрахунку плати за користування майном територіальної громади с.Рожівка згідно з додатком №1.

    2.Затвердити розміри орендних ставок за використання нерухомого майна, що знаходиться у власності територіальної громади с.Рожівка згідно з додатком №2.

    3.Утворити комісію по визначенню оціночної вартості  нерухомого майна в складі:

Голова комісії      - Конончук  Зоя Яківна, секретар Рожівської сільської ради;

Члени комісії       - Тищенко Ганна Яківна, голова постійної комісії з питань планування,

                                 бюджету, фінансів і цін;

- Трохименко Олена Миколаївна, бухгалтер Рожівської сільської ради.

   4.Дане рішення набирає чинності з дати  його прийняття.

   5.Визнати такими, що втратили чинність, рішення Рожівської сільської ради від 05.02.2002 р. №328 – ХХІУ-ІІІ  ,    21.10.2003 р. №99 – УІІІ-ІУ  та 01.06.2007 р. №197-Х-У.

   6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Величенко С.Д.

 

        Сільський  голова                                                       С.Д.Величенко

        Бухгалтер сільської ради                                           О.М.Трохименко

                      с.Рожівка

                26 серпня 2011 року

                 147  ІХ - УІ

 

                                                                                         Додаток № 1

до рішення   ІХ  сесії  VІ скликання

                                                                                           147  від  26.08.2011р.

 

ТИМЧАСОВА  МЕТОДИКА

розрахунку  плати  за  користування  майном

територіальної  громади  с.Рожівка

1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Методику  розроблено  з  метою  створення  єдиного  організаційно-економічного  механізму  справляння  плати  за  оренду  будівель,  споруд,  приміщень та  окремого  індивідуально визначеного  майна  комунальної  власності  територіальної  громади  села,  які  знаходяться  на  території  населеного  пункту  і  здаються  в  оренду.

1.2 .Методика  визначає  механізм  нарахування  орендної  плати,  інших  платежів,  пов’язаних  з  орендою  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  територіальної  громади с. Рожівка.

1.3 .Орендна  плата  є  платежем  у  формі,  визначеній  законодавством  України,  яку  вносить  орендар  орендодавцеві незалежно  від  наслідків  господарської  діяльності.

2. ОБ'ЄКТИ ПРАВА  ВЛАСНОСТІ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ   ГРОМАДИ    с.РОЖІВКА,  НА  ЯКІ   ПОШИРЮЄТЬСЯ   ДІЯ  ЦІЄЇ   МЕТОДИКИ

2.1.Все  нерухоме  і  рухоме  майно,  що  належить  територіальній  громаді  с. Рожівка,        незалежно  від  підстав  і  часу  набуття,  місця  знаходження,  мети  використання,  користування,  підстав,  часу  чи  порядку  передачі.

3. СУБ'ЄКТИ,    НА  ЯКИХ  ПОШИРЮЄТЬСЯ  ДІЯ  ЦІЄЇ   МЕТОДИКИ

3.1.До  суб’єктів, які  можуть  отримати  майно  територіальної  громади  села  Рожівка  у  користування  або  правління, належать:

- члени  територіальної  громади с. Рожівка;

- будь-які  інші  фізичні  або  юридичні  особи, діяльність  яких  легалізована  відповідно  до  законодавства  України.

4.РОЗРАХУНОК  ОРЕНДНОЇ  ПЛАТИ  ЗА  ОРЕНДУ  НЕРУХОМОГО   МАЙНА  ТА  ЇЇ  ВИКОРИСТАННЯ

4.1.Розмір  орендної  плати  встановлюється  договором  оренди  між  орендодавцем  та  орендарем.

4.2.До  сплати  за  оренду  нерухомого  майна  не  включаються  витрати  на  його  утримання  та  плата  за  комунальні  послуги. Витрати  на  утримання  нерухомого  майна  і  прибудинкової  території,  що  здані  одночасно  кільком  підприємствам,  організаціям.  розподіляються  між  ними  залежно  від  наявності,  кількості, потужності,  часу  роботи  електроприладів,  систем  тепло-  і   водопостачання,  каналізації  за  спеціальними  рахунками,  а  в  неподільній  частині – пропорційно  розміру  займаної  підприємствами,  організаціями  загальної  площі.

4.3.Орендна  плата  за  цією  методикою  розраховується  у  такій  послідовності :  визначається  розмір  річної  орендної  плати. На  основі  розміру  річної  орендної  плати  встановлюється  розмір  орендної  плати  за  перший  місяць  оренди,  який  фіксується  у  договорі  оренди. З  урахуванням  розміру  орендної  плати  за  перший  місяць  оренди  розраховується  розмір  орендної  плати  за  наступні  місяці  оренди.

4.4.У  разі,  коли  термін  оренди  менший  чи  більший  за  одну добу  або  один  місяць,  то  на  основі  розміру  місячної  орендної  плати  розраховується  добова,  а  в  разі  необхідності -   на  основі  розміру  добової   орендної  плати  розраховується  погодинна  орендна  плата.

4.5.Розмір  річної  плати  за  оренду  нерухомого  майна  визначається  за  формулою:

О пл. = Вп × С ор.  ,

       де  Вп  - вартість  орендованого  майна;

      С ор.  – орендна  ставка  у  відсотках  до  ставки  орендованого  майна;

Якщо  орендоване  приміщення  є  частиною  будівлі (  споруди),  оцінка  вартості  цього  приміщення  проводиться  безпосередньо  або  опосередковано  з  урахуванням  вартості  будівлі  (споруди)  в  цілому  по  формулі:

Вп = (В б.с ÷ П б.с ) × Н п  , 

де  Вп  - вартість  приміщення,  яке  є  частиною  будівлі (  споруди)  і  передається  в    оренду;

     В б.с – вартість  будівлі  ( споруди)  в  цілому;

     П б.с – площа  приміщень  будівлі  (споруди);

     Н п  - площа  орендованого  приміщення.

Розмір  місячної  орендної  плати  розраховується  за  формулою:

О пл.міс  = О пл. ÷ 12 × Іп.р.  ,

де   О пл. – річна  орендна  плата;

       Іп.р.  – індекс  інфляції  з  дати  проведення  експертної  оцінки  до  дати  укладання  договору.

4.6.Розмір  оренди  за  кожний  наступний  місяць  визначається  шляхом  коригування  місячної  орендної  плати  попереднього  місяця  на  індекс  інфляції  за  наступний  місяць.

     Суми  зайво  перерахованої орендної  плати  зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів  або  повертаються  платникові  в  5-денний  термін  від  дня  одержання  його  письмової  заяви. Податок  на  додану  вартість  сплачується  орендарями окремо  від  орендної  плати  у  розмірах  та  порядку,  встановленому  чинним  законодавством.

4.7.Ставки  орендної  плати  є  цінами  ( тарифами),  зміна  яких  є  підставою  для  внесення  відповідних  змін  до  договорів  оренди.

4.8.Розмір  орендної  плати  коригується  на  коефіцієнти,  що  враховують  місце  орендованої  площі  у  об’єкта  майна:

К1 = 0,8 – у  підвалах,  у  мансардах,  розташованих  вище  четвертого  поверху  у  будинках  без  ліфтів;

К2  =  0,9 – у  напівпідвалах  та  будинкових  арках (проходах,  підворітнях),  якщо  переобладнання  арки  ( проходу ,підворітні)   виконано  за  кошти  орендаря.

5.  ОЦІНКА  ВАРТОСТІ  НЕРУХОМОГО   МАЙНА

5.1.У  разі  оренди  нерухомого  майна  здійснюється   його  незалежна  оцінка:

- у  разі  передачі  в  оренду  нерухомого  майна  площею  понад  200  кв.  метрів   звіт  про  незалежну   оцінку  майна  розглядається  та  рецензується  відповідним  органом,  визначеним  ст. 5  Закону  України  « Про  оренду  державного  та  комунального  майна»;

- у  разі  передачі  в  оренду  нерухомого  майна  площею   до  200 кв.  метрів  звіт  про  незалежну   оцінку  майна  затверджується  органом,  уповноваженим  управляти  цим  майном.

    Якщо  для  розрахунку  орендної  плати  не  передбачено  здійснення  незалежної  оцінки   нерухомого  майна,  може  здійснюватись  самостійна  оцінка  зазначеного  майна  відповідно  до  пунктів  5.2.; 5.3.;  цієї  методики.

5.2.Самостійна  оцінка  нерухомого  майна  здійснюється  комісією,  що  утворюється  органом,  уповноваженим  управляти  цим  майном,  на  підставі  даних  бухгалтерського  обліку  з  урахуванням  всіх  передбачених  законодавством  переоцінок  і  дооцінок.

5.3.Самостійна  оцінка  нерухомого  майна  завершується  складанням  акта  його  оцінки,  який  затверджується  керівником  органу,  уповноваженого  управляти  цим  майном.

6.Розмір  річної  орендної  плати  у  разі  оренди  окремого  індивідуально  визначеного  майна  (  крім  нерухомого  майна )  встановлюється  за  згодою  сторін,  але  не  менше  як  5  відсотків  вартості  орендованого  майна,  а  у  разі  коли  орендарем  є  суб’єкт  малого  підприємства – не  менше  як  4  відсотки  вартості  орендованого  майна.

7.Орендна  плата  з  урахуванням  її  індексації  є  істотною  умовою  договору  і  може  бути  змінена  за  погодженням  сторін  договору  у  порядку,  визначеному  законодавством  України.

8.Термін  внесення  орендної  плати  визначається  у  договорі.

9.У  разі  несвоєчасної  сплати  орендної  плати  нараховується  пеня,  розмір  якої  визначається  у  договорі  оренди  і  не  може  перевищувати  розміру,  встановленого  законодавством. Пеня  зараховується  на  рахунок  орендодавця  і  використовується  ним  відповідно  до  законодавства.

10.Орендна  плата  за  користування  приміщеннями,  що  належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  села,  залишається  у  розпорядженні  орендодавців  та  використовується  на  покриття  видатків  пов’язаних  із  здійсненням  орендодавцем  статутної  діяльності.

11.Орендарі,   що  здійснюють  за  згодою  орендодавця  реконструкцію  або  капітальний  ремонт  майна,  на  термін,  визначений  згідно  з  технічною документацією,  але  не  більше  1  року,  сплачують  орендну  плату  в  розмірі  10%   від   розміру  плати  за  оренду  нерухомого  майна.

        Секретар  сільської  ради                                               Конончук  З.Я.

 

                                                                                                   Додаток №2

                                                                                 до Тимчасової методики розрахунку

                                                                                 плати за користування майном

                                                                                 територіальної громади с.Рожівка

 

Орендні ставки за користування нерухомим майном

комунальної власності територіальної громади с.Рожівка

 

№№

пп

Використання приміщень за функціональним

 призначенням

Орендна ставка у % до  вартості майна, визначеної експертним шляхом

1

2

3

1

Нічні клуби, інші заклади грального та шоу-бізнесу. Туристичні агенції і бюро, пункти обміну валюти, біржі, брокерські контори і офіси, рекламні агентства, бюро, тощо

20

Комерційні банки та інші відділення

20

2

Підприємства і заклади автосервісу та/або ремонту автомобілів, автозаправні станції;

15

Ресторани, кафе, бари (з реалізацією горілчаних виробів)

15

Пункти прокату та/або реалізації аудіо-відеопродукції

15

Пункти обробки фотоматеріалів

15

Провадження концертної діяльності

15

3

Юридичні консультації, приватні нотаріуси і нотаріальні контори

10

Надання стоматологічних послуг

10

Заклади торгівлі товарами підакцизної групи

10

4

Заклади  торгівлі непродовольчими товарами, крім тих, що спеціалізуються на торгівлі дитячим асортиментом

8

Офіси підприємств, організацій та установ колективної та приватної власності

8

Виставкова діяльність (крім книжкової та образотворчої), дискотеки

8

Заклади торгівлі продовольчими товарами(крім товарів підакцизної групи)

8

Підприємства торгівлі будівельними, оздоблювальними матеріалами та сантехнікою

8

Підприємства по наданню медичних послуг, крім стоматологічних

8

5

Підприємства громадського харчування, крім ресторанів, кафе, барів

5

Підприємства виробничої сфери (промисловість) та будівельно-ремонтного профілю (під виробничі потреби)

5

Комерційні заклади культури (кінотеатри, відеосалони, ін.)

5

Підприємства квіткової продукції

5

Кафе (без реалізації горілчаних виробів)

5

Склади для оптової торгівлі в окремо стоячих будівлях

5

Приміщення, що використовуються під склади:

- на першому і вище поверхах

5

- у напівпідвалах і підвалах

3

6

Дитячі розважальні заклади

4

7

Підприємства книжкової, газетної торгівлі і торгівлі шкільним приладдям

3

Підприємства по виробництву харчових продуктів

3

Науково-дослідні та проектні організації, що працюють в галузі енергозбереження, підприємства побутового обслуговування та перукарні 2 категорії

3

Підприємства торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту

3

Політичні партії

3

Образотворчі та книжкові (продукція надрукована в Україні) виставки

3

Аптеки різних форм власності, які реалізують готові ліки, крім тих, що надають соціальні пільги

3

8

Громадські організації, що не займаються комерційною діяльністю

2

Відділення Ощадбанку, що приймають платежі від населення

2

9

Бібліотеки, архіви

1

Дитячі дошкільні заклади, заклади освіти, заклади фізкультури і спорту та культури для школярів та студентів, якщо одержувані ними прибутки спрямовуються на їх розвиток

1

Дитячі громадські організації, які безпосередньо організовують дозвілля дітей та юнацтва в позаурочний час

1

Благодійні організації, фонди, громадські неприбуткові організації ветеранів, пенсіонерів, інвалідів праці та загального захворювання, інвалідів війни та прирівняних до них категорій, інвалідів від наслідків Чорнобильської катастрофи (групи 1-3, категорії  1)

1

Продовольчі магазини, відділи, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей, тощо)

1

10

Організації, заклади та установи, що фінансуються з державного та місцевого бюджету

1 грн.

11

Науково-дослідні установи, навчальні заклади, підприємства зв”язку, що розповсюджують періодичні видання

1 грн.

12

Релігійні організації

1 грн.

13

Інше використання нерухомого майна

5

 

 

            Секретар ради                                                З.Я.Конончук

Про встановлення місцевих податків і зборів

опубліковано 7 груд. 2011 р., 13:17 Секретар сільради   [ оновлено 28 бер. 2013 р., 11:18 ]

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Про встановлення місцевих податків і  зборів

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4, 12.5 статті 12, статтей 265, 267 , пункту 5 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до цього Рішення.

2.До  отримання  в  податковому  органі  торгових  патентів,  у  тому  числі  пільгових  і  короткотермінових,  сплата  збору  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  здійснюється  за  ставками,  встановленими  у  додатку 1 до  цього  рішення.

3.Копію цього Рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району.

4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення №43-3-УІ від 11.01.2011 р. „Про встановлення місцевих зборів”

             Сільський  голова                                       С.Д.Величенко

             Секретар сільської ради                             З.Я.Конончук

                     с.Рожівка

               26 серпня  2011 року

                   № 148    ІХ – УІ


 

                                                                                 Додаток 1

до рішення  Рожівської сільської ради

Броварського району,Київської області

                                               №148 від 26.08.2011 року

 

Розділ І.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.Платники податку:

         1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості.

        1.2.Визначення платників податку в разі перебування об”єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б)  якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об”єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

            2.Об”єкт оподаткування:

         2.1.Об”єктом оподаткування є об”єкт житлової нерухомості.

         2.2.Не є об”єктом оподаткування:

а) об”єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об”єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного(обов”язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об”єкта на одного платника податку;

г) об”єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім”ям та прийомним сім”ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об”є кта на сім”ю;

д) гуртожитки.

            3.База оподаткування:

         3.1.Базою оподаткування є житлова площа об”єкта житлової нерухомості.

         3.2.База оподаткування об”єкта житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

         3.3.База оподаткування об”єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими особами самостійно виходячи з житлової площі об”єкта оподаткування  на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об”єкт.

        3.4.У разі наявності у платника податку кількох об”єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об”єктів.

           4.Пільги із сплати податку:

        4.1.База оподаткування об”єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв.метрів.

        Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об”єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об”єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

            5.Ставки податку:

          5.1.Встановити ставки податку  в таких розмірах за 1 кв.метр житлової площі об”єкта житлової нерухомості:

- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.метрів – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

            6.Податковий період.

          6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            7.Порядок обчислення суми податку.

          7.1.Обчислення суми податку з об»єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органами державної податкової служби за місцезнаходженням об»єкта житлової нерухомості.

          7.2.Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об»єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

         Щодо новоствореного (нововведеного) об»єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою- платиком, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об»єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення- рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення  права власності на такий об»єкт.

        7.3.Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об»єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

      Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

      7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання   фізичних осіб, зобов»язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність стаття 265 Податкового кодексу України,  а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового(звітного ) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об»єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     7.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об»єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

      Щодо новоствореного (нововведеного) об»єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об»єкт.

      7.6.У разі набуття права власності на об»єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об»єкт.

           8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об»єкта оподаткування податком

         8.1.У разі переходу права власності на об»єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об»єкт, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

        8.2.Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.Порядок сплати податку.

        9.1.Податок сплачується за місцем розташування об»єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету    згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

          10.Строки сплати податку.

        10.1.Податкове зобов»язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Розділ ІI. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

1. Платники збору:

1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

3. Ставки збору:

3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановити ставку збору на території населеного пункту с.Рожівка -  0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

3.2.  За  провадження  торговельної  діяльності  нафтопродуктами,  скрапленим  та  стиснутим  газом  на  стаціонарних,  малогабаритних  і  пересувних  автозаправних  станціях,  заправних  пунктах  - 0,4 розміру  мінімальної заробітної  плати.

3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць -  1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

 3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:

- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце

3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.7. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.

4. Порядок придбання торгового патенту:

4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
особі
- підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року. 

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

5. Порядок та строки сплати збору:

5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

6. Порядок використання торгового патенту:

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

7. Строк дії торгового патенту:

7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг -
60 календарних місяців.

7.2. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг - вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

       7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Броварського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Броварського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

 Секретар сільської ради                                                          З.Я.Конончук

1-3 of 3