Рішення Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 3708 від 26.12.2006 р., укладеного з ОК «Нафтогазнаука».

П Р О Е К Т

РОЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки № 3708 від  26.12.2006 р.,

укладеного з ОК «Нафтогазнаука».

 

     Розглянувши клопотання ОК «Нафтогазнаука» про продовження  дії договору оренди земельної  ділянки площею 15,0 га для житлового будівництва в межах с.Рожівка, нотаріально засвідченого 26.12.2006  року за №3708, відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 «Термін дії договору» зазначеного договору оренди,  керуючись ст.ст. 12, 134  Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

      1.Продовжити дію Договору оренди земельної ділянки №3708 від 26.12.2006р. площею 15,0 га для житлового будівництва в межах с.Рожівка,  укладеного з ОК «Нафтогазнаука» терміном   на 2(два) роки.

      2.Внести зміни до Договору оренди земельної ділянки площею 15,0 га для  житлового будівництва, укладеного з ОК «Нафтогазнаука», нотаріально посвідченого за № 3708 від 26 грудня 2006 р., а саме:

      -  пункт  «Ціна договору» зазначеного договору оренди  викласти в такій редакції :

   "2.1.Орендар вносить орендну плату за земельну ділянку  виключно у  грошовій    формі    в національній валюті України в розмірі  272 115, 00грн. (двісті сімдесят дві  тисячі сто п’ятнадцять гривень 00 копійок) на рік, що становить 3(три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

     2.2.Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації.

     2.3.Орендна плата сплачується Орендарем за звітний  період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, на розрахунковий рахунок Орендодавця.   

     2.4.Розмір орендної плати переглядається у разі:

-  зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-  погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- у інших випадках, передбачених законом.

    2.5.У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, справляється пеня згідно діючого законодавства України."

    3.Доручити сільському голові укласти Договір про внесення змін до зазначеного Договору оренди землі, згідно з чинним законодавством

 

        Сільський голова                                                                С.Д.Величенко             

        Землевпорядник сільської ради                                        І.В.Янів

                           с. Рожівка

                       29 липня  2011 року

                       № ___ УІІІ - УІ                           

 

 Опубліковано: 9 лип. 2011

Comments